Zeven organisaties trekken naar de Raad van State tegen limiet asielaanvragen

 

Sinds 22 november behandelt de Dienst Vreemdelingenzaken slechts een vijftigtal asielaanvragen per dag in opdracht van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Hij verantwoordt die beslissing door een piek in het aantal asielaanvragen waardoor het opvangnet verzadigd zou zijn. Volgens enkele verantwoordelijken van Fedasil beschikt hun opvang nochtans nog over lege plaatsen. Deze beslissing lijkt dus vooral politiek ingegeven en lijkt aan te sturen op een asielcrisis.

Zeven organisaties (Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, la Ligue des droits de l’Homme, NANSEN, het Burgerplatform voor de Steun aan Vluchtelingen) hebben beroep ingediend bij de Raad van State tegen deze beslissing die indruist tegen de Belgische wetgeving en meerdere internationale afspraken rond asielrecht.

Sinds een tweetal weken kunnen tientallen mensen, afkomstig uit landen als Jemen, Irak, Afghanistan, Palestina of Burundi, hun asielaanvraag niet indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De Belgische wet voorziet nochtans dat, wanneer een persoon zijn wens uitdrukt een asielaanvraag in te dienen, deze binnen de drie dagen moet geregistreerd worden door de autoriteiten.

De organisaties die beroep aantekenen stellen ook vast dat die mensen bijgevolg geen plaats krijgen in het opvangnetwerk. De staatssecretaris zegt voorrang te verlenen aan kwetsbare personen bij de registraties, maar ook dat blijkt niet te kloppen: families, zwangere vrouwen en minderjarigen worden gedwongen op straat te verblijven. Op 4 december kregen in totaal slechts een vijftiental mensen toegang tot de Dienst Vreemdelingenzaken.

De partners in de humanitaire hub, waaronder Artsen Zonder Grenzen, zien dat die mensen doorgestuurd worden naar hun diensten, die in de eerste plaats bedoeld zijn voor migranten en vluchtelingen in transit. Het Burgerplatform ontvangt nu ook asielzoekers die eigenlijk onderdak moeten krijgen bij Fedasil. Eens te meer zijn het de hulporganisaties en burgers die taken van de staat moeten overnemen.

De situatie verslechtert ook dag na dag. Elke dag vervoegen migranten en vluchtelingen zich bij de geweigerde asielzoekers. De spanning stijgt onvermijdelijk. Deze behoeftige mensen worden aan hun lot overgelaten, hun gezondheidstoestand, kwetsbaarheid en mentale toestand genegeerd.

Deze flagrante inbreuk op de rechten van asielzoekers is onaanvaardbaar. Een rechtstaat mag niet toelaten dat een politieke beslissing ingaat tegen nationale en internationale wetgevingen. Het is belangrijk te herhalen dat het hier gaat over mensen die op de vlucht zijn voor vervolging en conflicten.

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.