Wordt Soedan verwaarloosd door de internationale gemeenschap?

Wordt Soedan verwaarloosd door de internationale gemeenschap?

Tijdens haar eerste conferentie van een nieuwe reeks rond verwaarloosde crises, vestigde internationale medisch-humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen de aandacht op wat er zich op dit moment afspeelt in Soedan. In een land met een extreem fragiel gezondheidssysteem door eerder geweld en natuurrampen, brak half april een grootschalige oorlog uit, waardoor vandaag bijna 6 miljoen mensen op de vlucht zijn. Al meer dan drie maand blokkeren Soedanese overheden het vervoer van medisch materiaal. Er zijn enorme noden op o.a. het gebied van kraamzorg en (niet-)overdraagbare ziekten. Medische faciliteiten worden vernield en leeggeroofd, medisch personeel raakt uitgeput, mensen raken getraumatiseerd. Vluchtelingen leven in erbarmelijke omstandigheden met minimale toegang tot water en sanitatie, gezondheidszorg, voedsel enzovoort. De omvang van deze humanitaire ramp blijft toenemen, en toch blijft internationale hulp ernstig onvoldoende.

In bijlage: een overzicht van de huidige observaties en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen in Soedan en buurlanden.

overzicht van de huidige observaties en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen in Soedan en buurlanden Dossier_activiteiten_Artsen_Zonder_Grenzen_in_Soedan.pdf - 3 MB

De huidige humanitaire inspanningen voor Soedan kunnen de enorme behoeften niet aan. Er zijn niet genoeg internationale actoren ter plaatse. De weinige die daadwerkelijk aanwezig zijn, ondervinden gewetenloze beperkingen van de Soedanese autoriteiten. De humanitaire ruimte en principes worden grotendeels genegeerd door alle strijdende partijen, de financiering van humanitaire inspanningen voor Soedan door de internationale gemeenschap ontbreekt en langzaam maar zeker verdwijnt de crisis van de internationale, politieke en media-agenda. Kortom: Soedan is een verwaarloosde crisis. Niet vergeten, maar verwaarloosd.

Nochtans spreken de cijfers boekdelen de omvang van deze humanitaire crisis:

  • Meer dan 5,9 miljoen mensen ontheemd sinds april 2023 (UNHCR, 27 oktober)
  • Meer dan 4,6 miljoen mensen zijn intern ontheemd sinds april 2023. (IOM, OCHA 24 oktober)
  • Meer dan 1,1 miljoen mensen zijn sinds april 2023 de grens overgestoken naar buurlanden. (UNHCR, 27 oktober).
  • Tsjaad, Egypte en Zuid-Sudan vangen de meeste teruggekeerden, asielzoekers en nieuw aangekomen vluchtelingen uit Sudan op. (UNHCR, 27 oktober).

Experten aan het woord

Tijdens de conferentie namen Soedanese experts Sara Abbas en Reem Abbas het woord, alsook ervaringsdeskundigen van Artsen Zonder Grenzen Marie Burton, Michiel Hofman, Shazeer Majeed, en James Lee, referent voor spoedeisende en kritieke zorg.

Reem Abbas, Soedanese auteur, onderzoeker en feministisch activist besprak de grote lijnen van het conflict, hoe het tot stand kwam & escaleerde, en hoe en waarom de publieke ruimte vandaag gemilitariseerd is. Ze nam ook de impact op de bevolking en de maatschappij, het “verlaten” gevoel van de Soedanezen en de hardnekkige mythe dat Soedan moeilijk te helpen is onder de loep.

Sara Abbas, Soedanees politicoloog en onderzoeker rond ontwikkeling, vredesopbouw, gender en sociale bewegingen, meldde dat hulp in Soedan vandaag voornamelijk afkomstig is van lokale initiatieven en organisaties, en welke impact het conflict op hen heeft. Hoe moeten ze operationeel blijven? Hoe helpen de Soedanezen hun eigen bevolking én de enorme aantallen vluchtelingen, terwijl ze daarvoor de stempel van “collaborateur” kunnen krijgen?

De experts van Artsen Zonder Grenzen (mogelijkheid tot interviews, contacteer de persdienst van AZG) gaven een stand van zaken van de huidige situatie, met feiten en cijfers en bespraken hoe de crisis “genormaliseerd” raakte (Michiel Hofman, senior humanitair adviseur AZG), en getuigden over de situatie die ze met eigen ogen zagen in ziekenhuizen, in de vluchtelingenkampen en in het operatiekwartier (James Lee, , Marie Burton, noodhulpcoördinator AZG in Soedan & Shazeer Majeed, referent chirurgie AZG)

---

Artsen Zonder Grenzen in Soedan

Nadat de oorlog afgelopen april 2023 uitbrak, moest Artsen Zonder Grenzen haar medische projecten aanpassen om tegemoet te komen aan de dringende gezondheidsbehoeften van de getroffen bevolking. Onze focus omvat het beheren van patiënten die ziekenhuisopname nodig hebben, het bieden van behandeling aan oorlogsgewonden, het verlenen van essentiële zorg aan zwangere vrouwen, het uitvoeren van zowel normale bevallingen als keizersneden, en het faciliteren van verwijzingen naar andere gezondheidszorginstellingen.

Het conflict in Soedan veroorzaakt immens lijden. In Darfur en Khartoum worden mensen gedwongen hun huizen te verlaten en bij vrienden en buren te gaan wonen. Mensen hebben zeer beperkte kansen om gezondheidszorg te bereiken vanwege de aanhoudende gevechten. Het is niet acceptabel dat burgers rechtstreeks getroffen worden door de voortdurende botsingen, waarbij veel gewonde kinderen worden behandeld voor verwondingen veroorzaakt door kogels en granaatscherven.

De uitbraak van cholera voegde een extra uitdaging toe aan een toch al uiterst moeilijke situatie, waarin teams van Artsen Zonder Grenzen moeite hebben om te reageren op dringende medische behoeften vanwege blokkades en vertragingen bij de toegang van teams en medische voorzieningen tot het land.

Kaart_met_activiteiten_AZG_in_Soedan
Kaart_met_activiteiten_AZG_in_Soedan
overzicht van de huidige observaties en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen in Soedan en buurlanden Dossier_activiteiten_Artsen_Zonder_Grenzen_in_Soedan.pdf - 3 MB
Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.