Skip to Content

Waarom de EU-Turkijedeal de vluchtelingencrisis niet zal oplossen

Interview met migratie-experte AZG

Waarom de EU-Turkijedeal de vluchtelingencrisis niet zal oplossen

Aurelie Ponthieu, migratie-experte van Artsen Zonder Grenzen, legt uit wat de humanitaire gevolgen zijn van de deal die de EU probeert te sluiten met Turkije. Het is volgens haar hoog tijd dat de Europese regeringen de waarheid onder ogen komen en eindelijk zorgen voor een gemeenschappelijke en menswaardige aanpak die legale en veilige manieren voorziet voor mensen die bescherming zoeken voor zichzelf en hun kinderen.

De Europese en de Turkse leiders vergaderen momenteel over een omstreden deal. Wat is uw mening over de voorgestelde maatregelen?

De deal met Turkije die nu op tafel ligt toont nog maar eens aan dat de Europese leiders hun voeling met de realiteit volledig kwijt zijn. Als deze cynische deal erdoor komt, zal voor elke Syriër die zijn leven riskeert op zee er een andere Syriër de kans krijgen naar Europa te komen vanuit Turkije. Deze brutale berekening reduceert mensen tot nummers, ontzegt hen een humane behandeling en ontkent hun recht om bescherming te zoeken in Europa. Het gaat om mannen, vrouwen, kinderen en families. 88 Procent van de vluchtelingen komen uit zogenaamde vluchtelingen producerende landen. Meer dan de helft zijn vrouwen en kinderen. Ze moeten een menswaardige behandeling krijgen en hun rechten moeten gerespecteerd worden.

Wat zijn de onmiddellijke humanitaire gevolgen van deze maatregelen?

In Griekenland en de Balkan zien we hoe de waardigheid van die mensen dagelijks beschimpt wordt: willekeurige push-backs, geweld aan de grenzen, onmenselijke opvangcondities. In tegenstelling tot wat de Europese landen beweren, zal het plan dat die mensen verhindert asiel aan te vragen in Europa en mensen massaal terugstuurt naar Turkije, waar al drie miljoen vluchtelingen zitten, nog veel meer menselijk leed veroorzaken. Het plan is te gek voor woorden. Het antwoord op deze crisis kan niet zijn dat we duizenden mensen die oorlog en vervolging ontvluchten onze rug toekeren door een humanitaire crisis te organiseren in Griekenland en te denken dat we het probleem zullen oplossen door geld op te hoesten.

Wat is de situatie vandaag in Griekenland? Zal het land de situatie aankunnen?

Europa lijkt erop te rekenen dat het orkestreren van een nieuwe humanitaire crisis in Griekenland vluchtelingen zal afschrikken om te komen. Dit is zeer kortzichtig en bovenal wreed. De bestaande infrastructuur in Griekenland is compleet overstelpt. Momenteel zitten daar al 40.000 mannen, vrouwen en kinderen vast. Tenminste 12.000 van hen aan de grens met Macedonië, waar onze teams getuige zijn dramatische taferelen. Kinderen worden er op Europese bodem geboren maar moeten in een tent in de koude slapen. De schuchtere pogingen van de humanitaire organisaties om genoeg onderdak te bieden zullen helaas tekort schieten als straks duizenden vluchtelingen in Griekenland zullen stranden.

De EU stelde ook voor om zowel Turkije als Griekenland te helpen met humanitaire hulp. Wat denk je van deze plannen?

Europe gebruikt humanitaire hulp als een instrument om vluchtelingen en migranten weg te houden van haar kusten, wat onaanvaardbaar is. Humanitaire hulp moet altijd gebaseerd zijn op noden, niet op politieke agenda’s. Humanitaire hulp zal ook nooit een aanvaardbare oplossing zijn voor het falen van de Europese regeringen om een menselijk migratie –en asielbeleid te voeren.

De EU-Turkijedeal die voorgesteld wordt als ‘de oplossing’ voor de zogenaamde crisis waar Europa mee kampt, is de perfecte illustratie van deze gevaarlijke aanpak. De voorgestelde vrijwillige humanitaire opname van Syriërs in Turkije is niet gebaseerd op de noden van de vluchtelingen, maar op de capaciteit van Turkije om de migratie naar Europa te stoppen. Op een moment dat miljoenen mensen in de wereld ontheemd zijn, is het beschamend dat de enige legale manier die Europa biedt om bescherming te krijgen afhankelijk is van het aantal vluchtelingen dat het kan terugsturen.

 

Wat is volgens u dan de juiste aanpak voor de vluchtelingencrisis?


Onze ervaring leert ons dat ondanks de haastig gebouwde hekken en prikkeldraad mensen zullen blijven proberen Europa te bereiken. Europese leiders blijven focussen op de verkeerde strategie en blijven zo de oorzaken van de crisis – hun eigen beleid !- verder vergroten: Het gebrek aan legale en veilige manieren duwen de mensen die bescherming zoeken letterlijk in de handen van smokkelaars en de politiek om asiel aan te vragen in het ‘eerste land van aankomst’ legt onnodig veel druk op de zuidelijke Europese landen. Hierdoor worden mensen gedwongen gevaarlijke routes te nemen naar Europa. Op een oplossing voor deze dringende gebreken blijft het alsnog wachten. Het hervestigingsplan werkt ondertussen niet. Tot hiertoe zijn slechts 937 asielzoekers hervestigd van de 160.000 die beloofd zijn.

Het is hoog tijd dat de Europese regeringen de waarheid onder ogen komen en eindelijk zorgen voor een gemeenschappelijke en menswaardige aanpak die legale en veilige manieren voorziet voor mensen die bescherming zoeken voor zichzelf en voor hun kinderen.

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.