Verzoekers voor internationale bescherming getroffen door difterie en mazelen: AZG ziet zich genoodzaakt twee inhaalvaccinatiecampagnes te lanceren in Brussel

Verzoekers voor internationale bescherming getroffen door difterie en mazelen: AZG ziet zich genoodzaakt twee inhaalvaccinatiecampagnes te lanceren in Brussel

In december 2022 en juni 2023 organiseerde Artsen zonder Grenzen twee inhaalvaccinatiecampagnes tegen vermijdbare ziekten zoals mazelen, difterie en polio. Deze campagnes volgden op positieve gevallen van difterie die door Artsen zonder Grenzen waren vastgesteld bij het Refugee Medical Point (RMP) in 2022, en gevallen van mazelen die in mei 2023 waren gemeld in een noodopvangcentrum. Om alle bevolkingsgroepen in België te beschermen, is het essentieel dat de autoriteiten de vaccinatiegraad tegen dit soort ziekten op grote schaal opvoeren.

Oprichting van een medisch centrum

Het RMP, een medisch centrum voor verzoekers van internationale bescherming (VIB), werd in 2022 opgericht door Artsen zonder Grenzen. De reden hiervoor was het onvermogen van Fedasil om gedurende twee jaar bescherming, onderdak, vaccinaties en medische screening te bieden aan alle asielzoekers, ondanks meerdere veroordelingen door de rechtbank. Dankzij deze noodkliniek konden gevallen van difterie opgespoord worden, alsook fysiek en mentaal kwetsbare mensen die op straat waren achtergelaten en niet door de Dienst Vreemdelingenzaken waren gedetecteerd. Artsen Zonder Grenzen heeft in de winter van 2022 meer dan 2.000 mensen behandeld en opgevolgd. In januari 2023 werd het RMP overgenomen door het Belgische Rode Kruis tot 31 december 2023.

De Artsen Zonder Grenzen-teams vaccineerden meer dan 400 personen in december 2022 en bijna 400 personen in juni 2023, in Brusselse daklozencentra, in sommige kraakpanden en in de Humanitaire Hub, waar asielzoekers samenkomen omdat er geen opvang is in de Fedasil-centra.

Artsen Zonder Grenzen aanbevelingen

Artsen zonder Grenzen roept de regering op om de routinevaccinatie tegen deze vermijdbare ziekten op te drijven, in overeenstemming met de nationale richtlijnen.

Artsen zonder Grenzen roept ook op om in het Refugee Medical Point een langdurige dienstverlening te garanderen met medische screening, vaccinaties, psychologische zorg en andere speciale zorg.

Samenwerking met noodcentra, die momenteel een groot aantal asielzoekers huisvesten, is ook noodzakelijk om een betere vaccinatiebescherming te garanderen voor mensen van wie de vaccinatiestatus niet up-to-date is.

Tot slot vraagt Artsen zonder Grenzen om bijzondere aandacht voor kinderen, die gevaccineerd moeten worden zodra ze in België aankomen en nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden of er nog aanvullende doses nodig zijn.

Artsen zonder Grenzen roept op tot bijzondere waakzaamheid en specifieke acties om te voorkomen dat deze ziekten opnieuw de kop opsteken in het land.

Quentin Barrea Press Officer, Médecins Sans Frontières

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.