Veel meer geweld tegen migranten sinds sluiting grenzen Balkan

Sinds maart kent AZG een verdubbeling van het aantal consultaties voor trauma’s na geweld. Voor duizenden mensen op de vlucht was de Balkan een van de weinige toevalswegen om veiligheid en bescherming te bereiken in Europa.  

Vandaag blijft de situatie schrijnend. Er zijn nog honderden kwetsbare mensen die gestrand zijn in Servië, Macedonië en Bulgarije. Ze proberen hun eindbestemming te bereiken door gevaarlijke routes te nemen waarbij ze in handen van mensensmokkelaars vallen, of ze zitten vast in transitzones aan de grens tussen Servië en Hongarije.

Buitensporig geweld

Teams van AZG in Servië konden zien hoe de humanitaire en medische situatie er erger werd, wat een rechtstreeks gevolg is van de beslissing om de grens te sluiten voor de duizenden asielzoekers en migranten .

“In de laatste maanden hebben steeds meer patiënten gemeld dat ze slachtoffer waren van geweldplegingen of misbruik. Hun lichamen vertoonden sporen van die incidenten. De meerderheid van deze gevallen waren volgens de slachtoffers gepleegd door de Hongaarse autoriteiten”, zegt Simon Burroughs, missieleider voor AZG in Servië. “We vragen met aandrang dat de Hongaarse autoriteiten de nodige maatregelen nemen om deze praktijken te stoppen.”

Gezinnen geblokkeerd en getraumatiseerd

In de afgelopen maanden zagen de migranten in Hongarije hun mogelijkheden om asiel aan te vragen in Europa drastisch verminderen. Het bereikte een nieuw laagtepunt begin juli met een nieuw beleid waardoor grenscontroles zo’n acht kilometer uitgebreid werden waardoor mensen heen en weer gestuurd worden tussen de grenzen van Servië en Hongarije.

Duizenden gezinnen worden geblokkeerd aan de grenzen. Ze wachten in onmenselijke omstandigheden op hun asielaanvraag of ze  gaan verder en stellen zich bloot aan meer geweld op de gevaarlijke smokkelroutes.

Sinds maart zag AZG de hoeveelheid van consultaties voor geweldtrauma’s meer dan verdubbelen, met een gemiddelde van 1 geval op 10 tussen april en juni. 

AZG heeft zich ontfermd over 188 patiënten die slachtoffer waren van traumatische levenservaringen zoals geweld, marteling of opsluiting, kidnapping of seksueel geweld door mensensmokkelaars, politie of anderen.

Van deze mensen- waaronder ook vrouwen en kinderen- geeft 65% aan dat ze ooit slachtoffer waren van een fysiek trauma door Hongaarse autoriteiten, en 35% door anderen (overvallers, smokkelaars, andere migranten).  

Erbarmelijke leefomstandigheden

Deze beperkingen veroorzaakten ook een zorgwekkende toestand in de transitzones aan de grens tussen Servië en Hongarije. AZG beheert er enkele mobiele klinieken.

“De leefomstandigheden zijn hier onmenselijk. Gezinnen leven in totaal ongeschikte tenten, zonder douche,  zonder drinkbaar water of basiszorg”, vertelt Burroughs. “We vragen de Servische autoriteiten al maanden voor een verbetering van de omstandigheden, maar er is nog maar weinig veranderd. Mensen blijven wanhopig  en deze situatie heeft een rechtstreekse impact op hun mentale gezonheid.”  

Het aantal AZG-patiënten die gediagnosticeerd werden met een depressie bedraagt meer dan een op drie. Dat is een stijging vergeleken met 26.7% in oktober 2015. Ook het aantal gevallen van post-traumatische stressstoornis steeg in dezelfde periode (van 14% naar 15,9%). Er werden ook meer personen met angstoornissen geteld (van 3.8% naar 6.6%). De toenames gebeurde tegelijkertijd met de invoering van het beperkende grensbeleid in maart.

Nefast beleid

Het Europese beleid laat veel mensen die asiel zoeken via de Balkan in de kou staan. Nog duizenden mensen blijven buiten beeld, worden verwaarloosd of aan geweld blootgesteld en zijn de wanhoop nabij.

De Westerse regeringen en die van het westen van de Balkan kunnen niet enkel de noden van duizenden vluchtelingen niet inlossen, ze promoten ook een beleid dat schadelijke gevolgen heeft op het welzijn van kwetsbare mensen.“We vragen Europese leiders opnieuw om een veilige overtocht te garanderen en legale alternatieven aan te bieden aan zij die bescherming zoeken”, concludeert Burroughs

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.