Update Artsen Zonder Grenzen Nepal: situatie in Gorkha, Kathmandu en daklozenkampen

Teams van Artsen Zonder Grenzen hebben de situatie geëvalueerd in Gorkha, Kathmandu en twee geïmproviseerde daklozenkampen en zijn een chirurgisch hulpproject in Gorkha aan het opzetten. We hebben ook ziekenhuizen bevoorraad en proberen om de mensen in de kampen van veilig drinkwater te voorzien.

Er zijn nu 61 hulpverleners van Artsen Zonder Grenzen ter plaatse. Een veldhospitaal is onderweg naar Kathmandu. We wachten op onze hulpvrachten die nog met vliegtuigen en over land moeten aankomen. Tot dan moeten onze teams het doen met de medische voorraden die zij zelf hebben meegenomen. Artsen Zonder Grenzen richt zich daarnaast op de afgelegen, moeilijk bereikbare gebieden.

Gorkha: chirurgische hulp

Gisteren heeft een team het districtsziekenhuis van Gorkha bezocht. Het ziekenhuis heeft beschadigingen opgelopen en de verpleegafdeling is verwoest. Nu de weg weer open is, kon vandaag een vrachtwagen met een noodchirurgiekit vanuit Kathmandu naar Gorkha vertrekken. Een chirurgisch team is ook onderweg naar Gorkha om daar een chirurgisch hulpproject op te zetten.

Kathmandu: daklozenkamp

In het centrum van Kathmandu slapen mensen op straat in wat nu het Tudikhel-daklozenkamp wordt genoemd. Het gaat zowel om inwoners van de hoofdstad als om mensen uit de verwoeste dorpen in de omgeving. Ons noodhulpteam stelde gisteren vast dat de mensen maar beperkt aan schoon drinkwater kunnen komen en dat de openbare toiletten overstromen. Een artsenteam van het tegenovergelegen Bir-ziekenhuis geeft er medische zorg. Wij richten ons op watervoorziening en hygiëne.

Kathmandu: situatie ziekenhuizen

Een team heeft gisteren 4 ziekenhuizen in Kathmandu bezocht, vooral met het oog op ernstige verwondingen en mogelijke gevallen van "crush-syndroom", dat is wanneer nierfalen optreedt doordat mensen bekneld hebben gezeten. Het grootste probleem voor ziekenhuizen lijkt vooral een tekort aan medische voorraden te zijn. We hebben vooralsnog 2 wondverzorgingskits kunnen geven aan 2 ziekenhuizen. Op dit ogenblik zijn er mensen in het Kathamandu Teaching Hospital die nierdialyse nodig hebben, 200 in totaal, maar dan gaat het vooral om mensen met chronische nierproblemen en niet om het "crush-syndroom". Dit ziekenhuis beschikt over 8 nierdialyseapparaten. Een chirurgisch team is inmiddels aangekomen in Kathmandu en zal starten zodra het veldhospitaal dat met een vliegtuig onderweg is, aan is gekomen.

Bhaktapur: 1.500 mensen bivakkeren buiten

In Bhaktapur, op 40 kilometer ten oosten van Kathmandu, bivakkeren ruim 1.500 mensen in een tijdelijk daklozenkamp. Het gaat om mensen die hun huizen zijn verloren door de aardbeving of die uit angst voor de naschokken niet terug durven te gaan. Er is een tekort aan water en hygiënische voorzieningen, daarom vangen mensen regenwater op. Ons team onderzoekt de tekorten en heeft wondverzorgings- en eerstehulpvoorraden gegeven aan het plaatselijke ziekenhuis.

About MSF/AZG

Médecins Sans Frontières is a medical-humanitarian emergency organisation, working in over 60 countries worldwide.