Tripoli: evacuatie van vluchtelingen en migranten dringend nodig

 

Duizenden vluchtelingen, migranten en asielzoekers, die willekeurig worden vastgehouden in Libische detentiecentra, moeten onmiddellijk worden vrijgelaten en geëvacueerd naar veiligere oorden buiten Libië. Dat stelt Artsen Zonder Grenzen op de derde dag van het fragiele staakt-het-vuren. De bestaande manieren om die vluchtelingen en migranten uit Libië weg te halen, zijn de afgelopen maanden gestagneerd.

"Verschillende detentiecentra in Tripoli bevinden zich in de frontlinie. Duizenden wanhopige mensen zitten nog steeds in de val. Door willekeurige, zware beschietingen en artillerievuur is het risico op massale slachtoffers reëel”, stelt Ibrahim Younis, missieverantwoordelijke van Artsen Zonder Grenzen in Libië. “De toevoer van voedsel en water is afgebroken en wordt nu alleen nog ad-hoc verstrekt. De medische zorg is volstrekt ontoereikend. Die wordt voornamelijk geboden door internationale organisaties die nu gedwongen worden om hun activiteiten uit te stellen vanwege de huidige onzekerheid.”

In Tripoli woeden de ergste gevechten sinds jaren, met hevige beschietingen in de woonwijken. Meer dan 60 mensen werden gedood of gewond, volgens het Ministerie van Volksgezondheid voornamelijk burgerslachtoffers. Verschillende huizen van Libische medewerkers van AZG werden hierbij getroffen. Vanaf de eerste dag waren de gevechten te dicht genaderd tot één van de grootste detentiecentra, die een capaciteit heeft van ongeveer 700 mensen, waardoor onze teams de vluchtelingen en migranten niet meer konden bereiken. Er sloegen verdwaalde raketten in vlak naast de centra; ook de omliggende gebieden werden onder vuur genomen. Naarmate het conflict toenam, werd het voor AZG onmogelijk om vier andere centra te bereiken. Daar dienden onze teams op regelmatige basis zorg toe via mobiele medische posten. Als gevolg van het geweld werd AZG gedwongen om de vaste medische activiteiten op te schorten en het team te verkleinen. Op dit moment is de hulp van AZG beperkt tot het doorverwijzen van spoedgevallen en de bedeling van voedsel, water en hygiënepakketten. Buiten Tripoli, in de omgeving van Khoms, Misrata en Zliten, zet Artsen Zonder Grenzen haar medische activiteiten voort.

Hoewel ongeveer 300 vluchtelingen en migranten die in het centrum in Ain Zara het gevaar liepen betrokken te geraken in de gevechten, vorige week wel door internationale organisaties werden geëvacueerd, werden ze niet tot over de grens gebracht. Zij verhuisden een paar kilometer verder naar Abu Salim, dat zich later ook in de vuurlinie bevond.

"Gedetineerden overbrengen van het ene detentiecentrum naar een ander in dezelfde conflictzone kan niet als een evacuatie gezien worden en is zeker geen oplossing", zegt Ibrahim Younis. "Er bestaan manieren ​​om die mensen naar veilige derde landen te brengen, waar hun asielaanvraag of repatriëring naar behoren kan verwerkt worden. Dat is wat er nu moet gebeuren, zonder vertraging. Dit gaat over het redden van levens".

In het bijzonder wil Artsen Zonder Grenzen:

  • Dat de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) en de veilige derde landen een snelle evacuatie en versnelde hervestiging organiseren.
  • Dat de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de landen van herkomst een snellere evacuatie en repatriëring van migranten in Libië, die willen terugkeren naar hun thuisland, mogelijk maken.
  • dat de Europese lidstaten en Libië stoppen met het onderscheppen en terugsturen van vluchtelingen op zee naar Libië als middel om de instroom naar Europa te verhinderen. Daar worden vluchtelingen en migranten op een alarmerende schaal geconfronteerd met geweld, afpersing en uitbuiting. Velen onder hen berichten over ontvoering voor losgeld, seksueel geweld, mensenhandel, marteling en mishandeling.

 

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.