Opvangcrisis: Artsen Zonder Grenzen hekelt chaos aan Klein Kasteeltje

Opvangcrisis: Artsen Zonder Grenzen hekelt chaos aan Klein Kasteeltje

In tegenstelling tot wat officieel wordt beweerd, blijkt de ontruimingsoperatie van de kraakpanden in de Paleizenstraat in Schaarbeek een totale mislukking. Ook kwetsbare profielen belanden op straat en er was zelfs een zelfmoordpoging.

Zo'n 250 mensen kregen toegang tot de accommodatiestructuren die door ngo's werden aangeboden, maar niet minder dan 200 migranten en asielzoekers belandden op straat, zonder mogelijkheid tot accommodatie. Tientallen mensen werden gedwongen zich te verzamelen voor het Klein Kasteeltje, waar ongeveer zestig Afghanen al zes maanden kamperen door het rampzalige beheer van de staat.

Vandaag telt het "kamp" 110 tenten. Honderd mensen zijn herplaatst door het Samusocial en burgerplatform BXL-refugees, maar hun lege tenten werden meteen ingenomen door nieuwe mensen in nood. Het kamp lijkt met de dag te groeien en verontrustend genoeg zien mensen op straat het kamp als een toegangspoort tot het opvangnetwerk.

Hoewel de autoriteiten beloofden het provinciale crisisplan te activeren in geval van overbelasting van de opvangcentra, is dat nog steeds niet het geval. Daardoor blijven deze mensen in erbarmelijke omstandigheden op straat leven. De impact van de situatie op de geestelijke gezondheid van migranten is enorm. Velen van hen hebben een migratiereis vol geweld en ontbering achter de rug. Eenmaal aangekomen in België hopen ze wat rust te vinden in afwachting van de behandeling van hun beschermingsaanvraag. Opnieuw zijn de teams van Artsen Zonder Grenzen aanwezig om te proberen de situatie zo goed mogelijk aan te pakken en de laksheid van de autoriteiten te compenseren.

Wat doet Artsen Zonder Grenzen?

  • WASH-interventie in het centrum van Brussel: Op dezelfde manier als Artsen Zonder Grenzen ingrijpt in crisisregio's zoals de Sahel, grijpen teams vandaag in in Brussel. Vorige week werden waterpunten geïnstalleerd die toegang geven tot stromend water en mobiele toiletten en urinoirs. Zo hebben kampbewoners toegang toch enige toegang tot basishygiëne en een minimum aan menselijke waardigheid terwijl ze wachten in het hart van de Europese hoofdstad.
  • Mobiele kliniek: voor de tweede week op rij biedt Artsen Zonder Grenzen consultaties in een medische bus aan de mensen die in de kampen leven. Afgelopen vrijdag zijn er in één ochtend 26 consultaties uitgevoerd. Van deze 26 mensen die internationale bescherming zochten, kwamen er 20 uit het kraakpand in de Paleizenstraat. Opmerkelijk, want in tegenspraak met de officiële verklaring dat "iedereen ​ is opnieuw gehuisvest".

De meest kwetsbaren ook op straat: verwaarlozing en zelfmoordpogingen

Vandaag zoekt bijna 90% van de patiënten die door de AZG-teams worden gezien internationale bescherming. Ondanks de extreme kwetsbaarheid van bepaalde profielen, is Fedasil niet langer in staat om hen op te volgen en te ondersteunen. Mensen komen niet meer systematisch binnen bij Fedasil en worden dus op straat achtergelaten. De gevolgen van deze situatie zijn dramatisch. Donderdag 23/02 probeerde een wanhopige patiënt zijn leven te beëindigen door uit het raam van de Humanitaire Hub te springen, in het bijzijn van teams die al uitgeput waren door de situatie.

Volgens het officiële discours zouden kwetsbare profielen systematisch worden opgevangen. Alleen geïsoleerde mannen die als in goede gezondheid verkeren, zouden op straat slapen. Het medische team van AZG identificeerde echter een LGBTQI+-persoon in het kamp. Beschouwd als een kwetsbaar profiel door Fedasil, dat in principe systematisch toegang zou krijgen tot huisvesting, stond deze persoon op straat, na te hebben verbleven in de kraakpand van de Paleizenstraat. Na doorverwijzing van Artsen zonder Grenzen kon de persoon uiteindelijk het opvangnetwerk betreden.

Beloftes niet nagekomen

De levensomstandigheden in het kamp aan het Klein Kasteeltje zijn België onwaardig. Artsen Zonder Grenzen vraagt de regering om haar toezeggingen na te komen en alle beschermingszoekers op straat onmiddellijk te herplaatsen.

Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.