Tekort aan cholera-vaccins: geen twee-doses-strategie meer

Tekort aan cholera-vaccins: geen twee-doses-strategie meer

29 landen kampen met cholera, voorraad vaccins onrustwekkend

Genève/New York, 19 oktober 2022| Door het lage aantal choleravaccins wereldwijd, moet de International Coordinating Group (ICG) - het orgaan dat de noodvoorraden van vaccins beheert - het standaard vaccinatieschema met twee doses in responscampagnes tegen cholera-uitbraken tijdelijk opschorten ten voordele van een benadering met een enkele dosis. Dit maakt vaccins toegankelijk in meer landen, maar bewijs rond de duur van de bescherming tegen cholera ontbreekt en kinderen lijken veel minder beschermd.

Sinds januari van dit jaar hebben 29 landen choleragevallen gemeld. Onder andere Haïti, Malawi en Syrië kampen met grote uitbraken.Ter vergelijking: in de afgelopen 5 jaar meldden gemiddeld minder dan 20 landen uitbraken.We zien vandaag een evolutie naar meer talrijke, meer wijdverspreide en ernstigere uitbraken als gevolg van overstromingen, droogtes, conflicten, bevolkingsverplaatsingen en andere factoren die de toegang tot schoon water beperken en het risico op cholera-uitbraken verhogen.

De strategie van één dosis is effectief gebleken om te reageren op uitbraken, hoewel het bewijs over de exacte duur van de bescherming beperkt is en de bescherming bij kinderen veel lager lijkt te zijn.Bij een regime van twee doses, wanneer de tweede dosis binnen 6 maanden na de eerste wordt toegediend, houdt de immuniteit tegen infectie 3 jaar aan.

Het voordeel van het toedienen van één dosis is nog steeds groter dan geen dosis: hoewel de tijdelijke onderbreking van de twee-doses-strategie zal leiden tot een vermindering en verkorting van de immuniteit, zal deze beslissing het mogelijk maken meer mensen te vaccineren en hen op korte termijn bescherming te bieden, mochtde wereldwijde cholerasituatie blijft verslechteren.

De huidige voorraad choleravaccins is uiterst beperkt.Het gebruik ervan voor noodhulp wordt gecoördineerd door de ICG, die de wereldwijde voorraad orale choleravaccins beheert.Van de in totaal 36 miljoen doses die naar verwachting in 2022 zullen worden geproduceerd, zijn er al 24 miljoen verzonden voor preventieve (17%) en reactieve (83%) campagnes en werden nog eens 8 miljoen doses goedgekeurd door de ICG voor de tweede ronde voor noodvaccinatiein 4 landen, wat het nijpende tekort aan het vaccin illustreert.Aangezien vaccinproducenten op hun maximale huidige capaciteit produceren, is er geen kortetermijnoplossing om de productie te verhogen.Door de tijdelijke stopzetting van de strategie met twee doses kunnen de resterende doses voor de rest van het jaar worden aangepast voor eventuele behoeften.

Dit is een kortetermijnoplossing. Om het probleem op de langere termijn te verlichten, zijn dringende maatregelen nodig om de wereldwijde vaccinproductie te verhogen.De ICG zal de wereldwijde epidemiologische trends en de status van de voorraad choleravaccins blijven volgen en zal deze beslissing regelmatig herzien.

Over de ICG

De ICG is een internationale groep die de levering van noodvaccins en antibiotica aan landen beheert en coördineert tijdens grote ziekte-uitbraken. Ze beheert de wereldwijde voorraad van het orale choleravaccin. De groep is samengesteld uit leden van Artsen Zonder Grenzen, de WHO, UNICEF en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen.

De ICG werd in 1997 opgericht na grote uitbraken van meningitis in Afrika, als mechanisme om de levering van noodvaccins en antibiotica aan landen tijdens grote uitbraken te beheren en te coördineren. Sinds de aanleg van de voorraad choleravaccins in 2013 zijn 120 miljoen doses orale choleravaccindoses verzonden naar 23 landen, waarvan 73 miljoen (60%) zijn goedgekeurd voor noodhulp.

Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

 

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.