Syrië: de situatie in Idlib verslechtert dramatisch

Syrië: de situatie in Idlib verslechtert dramatisch

Beste,

Hieronder volgt een bericht waarin Artsen Zonder Grenzen haar  bezorgdheid uit over de dramatische verslechtering van de situatie in de gouvernementen van Idlib en Hama, Syrië. De escalatie van het geweld heeft de afgelopen 30 dagen tot de dodelijkste van het lopende jaar gemaakt.

Ik sta tot uw beschikking voor alle verdere informatie en elk verzoek om een interview.

Met vriendelijke groet,

Raphaël Piret

Door bombardementen en mortiervuur in de Syrische gouvernementen Idlib en Hama zijn de afgelopen drie maanden meer dan 450.000 mensen gevlucht naar de grens met Turkije, in het noorden van Syrië. Verschillende verslagen getuigen van een toenemend aantal slachtoffers, met honderden doden en duizenden gewonden. In de afgelopen maand is het geweld geëscaleerd, met als gevolg dat meer mensen zijn omgekomen of gewond geraakt dan eender wanneer eerder dit jaar.

De medische teams in ziekenhuizen die door Artsen Zonder Grenzen worden ondersteund, hebben de afgelopen weken meerdere keren te maken gehad met een massale toestroom van gewonden – met tien of meer gewonden tegelijkertijd. Eén van die ziekenhuizen ontving eerder deze maand meer dan 35 gewonden in slechts 48 uur tijd. Een ander ontving op amper één week tijd 50 slachtoffers. 

Eind april lanceerden Syrische regeringstroepen en hun bondgenoten een militair offensief op het zuidelijke gouvernement Idlib en het noordelijke Hama, die zich beide in een bestaande 'de-escalatiezone' bevinden. Daarbij werd de civiele infrastructuur - medische voorzieningen, scholen, markten en kampen voor ontheemden – ernstig beschadigd. Eén ziekenhuis dat door Artsen Zonder Grenzen wordt ondersteund heeft averij opgelopen door bombardementen, een tweede heeft in de afgelopen weken zijn activiteiten meerdere malen gedeeltelijk moeten onderbreken uit angst te worden getroffen.  

"Zowel de patiënten als het ziekenhuispersoneel hebben het psychologisch heel moeilijk. Telkens wanneer er vliegtuigen over het ziekenhuis vliegen, slaat iedereen in paniek - sommigen rennen uit het gebouw uit angst dat het zal worden geraakt. We moeten het ziekenhuis vaak evacueren, uit schrik dat er iets kan gebeuren. Er zijn dagen dat we meerdere keren naar een veilige, versterkte kamer moeten”, zegt de directeur van één van de ziekenhuizen in het gebied. “Maar hoe vaak we ons werk ook moeten onderbreken, we blijven er alles aan doen de spoedafdeling open te houden. Sommige ziekenhuizen in de omgeving bedienen tienduizenden mensen. We hebben geen andere keuze dan er voor hen te zijn als er iets gebeurt."

De escalatie van het geweld heeft ertoe geleid dat 450.000 mensen op de vlucht zijn. Zij komen nog eens bovenop de eerdere ontheemding van honderdduizenden mensen naar en binnen Idlib. De meeste nieuwe ontheemden zijn gevlucht naar dichtbevolkte gebieden en leven nu in tenten of in open lucht, waar ze voedsel, water en medische zorg nodig hebben.

Artsen Zonder Grenzen heeft de afgelopen maanden essentiële hulpgoederen en drinkwater uitgedeeld aan de nieuwe ontheemden en latrines geïnstalleerd, zowel in bestaande kampen als in nieuwe nederzettingen. Maar de ontheemden hebben veel meer steun nodig dan er momenteel beschikbaar is.

"Honderdduizenden ontheemden leven in erbarmelijke omstandigheden", stelt Lorena Bilbao, operationeel coördinator van de projecten van Artsen Zonder Grenzen in Syrië. "Veel van de nederzettingen zijn overbevolkt, hun infrastructuur is ontoereikend en de levensomstandigheden zijn onhygiënisch. Dat brengt een ernstig risico van het uitbreken van ziekten met zich mee. Zonder genoeg drinkbaar water, kunnen we de komende weken meer patiënten verwachten met uitdroging, diarree en wateroverdraagbare ziekten. De situatie is nu al kritiek en ze kan dus nog verslechteren".

Artsen Zonder Grenzen zet meer mobiele klinieken in en breidt haar steun aan de medische faciliteiten nog verder uit door medicijnen uit te delen aan gezondheidscentra en eerstehulp- en chirurgische kits aan ziekenhuizen, en door de doorverwijzing in het gebied te ondersteunen. Artsen Zonder Grenzen zal essentiële humanitaire hulp blijven bieden aan mensen die ontheemd of gewond zijn geraakt door het militaire offensief.

Noot voor de redactie

In het noordwesten van Syrië bieden de teams van Artsen Zonder Grenzen via mobiele klinieken moederzorg, algemene gezondheidszorg en behandelingen voor niet-overdraagbare ziekten aan. Ze verdelen ook hulpgoederen en verbeteren de water- en sanitaire voorzieningen. Ze ondersteunen ook routinematige vaccinatie in twee vaccinatiecentra en een ziekenhuis en via mobiele klinieken.

Artsen Zonder Grenzen verleent steun aan de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg in verschillende ziekenhuizen en klinieken rond Idlib en Aleppo, met spoedafdelingen intensivecare-afdelingen, operatiekwartieren, bloedbanken, kraamafdelingen, behandeling van niet-overdraagbare ziektes en behandeling van thalassemie. Alles gebeurt in coördinatie met de lokale autoriteiten.

In Atmeh beheert Artsen Zonder Grenzen een gespecialiseerde brandwondenafdeling. Daar biedt de organisatie chirurgie, huidtransplantaties, wondzorg, fysiotherapie en psychologische ondersteuning. In het noorden van Idlib werkt Artsen Zonder Grenzen samen op beheersniveau met drie ziekenhuizen. AZG helpt ook om levensreddende medicatie en opvolging te bieden aan bijna 100 nierpatiënten in Idlib.

Artsen Zonder Grenzen beheert ook een reeks medische programma's in Raqqqa en in de gouvernementen van Al Hasakeh, in het noordoosten van Syrië.

Artsen Zonder Grenzen heeft geen projecten in gebieden die door de regering worden gecontroleerd, aangezien het verzoek van Artsen Zonder Grenzen om toegang te krijgen tot deze gebieden tot nu toe is afgewezen. Om ervoor te zorgen dat Artsen Zonder Grenzen onafhankelijk blijft van elke politieke druk, ontvangt zij geen overheidsfinanciering voor haar werk in Syrië.

nité spécialisée dans les brûlures qui propose des interventions chirurgicales, des greffes de peau, des pansements, de la physiothérapie ainsi qu’un soutien psychologique. Dans le nord d'Idlib, MSF a des partenariats de cogestion avec trois hôpitaux. MSF aide également à fournir des médicaments vitaux et à assurer le suivi de près de 100 patients d'Idlib ayant reçu une greffe de rein.

Enfin, MSF a lancé une série de programmes médicaux dans les gouvernorats de Raqqa et d'Al Hasakeh, dans le nord-est de la Syrie.

Les activités de MSF en Syrie n'incluent pas le travail dans les zones contrôlées par le gouvernement puisque les demandes d'autorisation d'accès de MSF à ces zones ont été refusées jusqu'à présent. Pour assurer son indépendance vis-à-vis des pressions politiques, MSF ne reçoit aucun financement gouvernemental pour ses activités en Syrie.

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.