Rafah: citaten van Aurélie Godard medisch teamleider Artsen zonder Grenzen in Gaza

Rafah: citaten van Aurélie Godard medisch teamleider Artsen zonder Grenzen in Gaza

"Gisteren (6 mei) vaardigden Israëlische troepen een evacuatiebevel uit voor verschillende blokken in het oosten van Rafah, waardoor ongeveer 100.000 mensen gedwongen werden het gebied snel te verlaten en nergens veilig heen konden. Die avond waren er hevige bombardementen in de oostelijke delen van de stad.

De impact van een offensief op Rafah zal rampzalige gevolgen hebben voor meer dan een miljoen mensen. De levensomstandigheden in heel Gaza zijn al extreem precair. Ze zullen alleen maar erger worden voor al deze mensen die opnieuw ontheemd raken en in geïmproviseerde tenten zullen moeten leven met uiterst beperkte toegang tot basisbehoeften zoals water.

Een dergelijk offensief vergroot ook de schade aan het gezondheidszorgsysteem, dat nu al nauwelijks functioneert. Zoals we in het noorden hebben gezien, zullen sommige ziekenhuizen niet langer toegankelijk zijn en lopen ze een groot risico geraakt of vernield te worden. We zijn begonnen met het ontslaan van patiënten uit het Rafah Indonesian Field Hospital, zij die kunnen lopen, terwijl we ons ook voorbereiden op een mogelijke evacuatie.

De weinige veldhospitalen of alternatieve structuren die worden geïnstalleerd, zullen niet in staat zijn om de toestroom van gewonde patiënten aan te kunnen, bovenop de reguliere medische behoeften zoals bevallingen en chronische ziekten. De gezondheidszorgbehoeften zullen enorm toenemen, terwijl de toegang tot gezondheidszorg verder zal afnemen.

Momenteel is het bieden van medische en humanitaire hulp een enorme uitdaging. Een onmiddellijk staakt-het-vuren is de eerste stap om tegemoet te komen aan de immense behoeften van de mensen in Gaza.

Artsen Zonder Grenzen roept opnieuw op tot een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren om de levens van burgers te sparen en ervoor te zorgen dat voldoende broodnodige hulp de enclave binnenkomt."

Aurélie Godard, medisch teamleider Artsen zonder Grenzen in Gaza

Er zijn geen ‘veilige zones’ in Gaza.

Artsen Zonder Grenzen-teams stellen een patroon vast van aanvallen op de gezondheidszorg en burgers, ook in zogenaamde 'veilige zones'. Deze aanvallen tonen het falen van deconflictiemaatregelen in een oorlog zonder regels.

Met het laatste evacuatiebevel worden de mensen in Rafah opnieuw ontheemd en naar een nog kleiner gebied geduwd met een zeer beperkte infrastructuur en verschrikkelijke levensomstandigheden. Er ontbreekt aan alles en de mensen in Gaza hebben al onvoorstelbaar lijden ervaren.

Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.