Problematische situatie asielzoekers in Brussel: Belgische overheid staat erbij en kijkt ernaar

Al wekenlang verblijven asielzoekers in het Maximiliaanpark in Brussel , wachtend op een kans om een asielaanvraag in te dienen. Dat is onaanvaardbaar, stelt Artsen Zonder Grenzen. De overheid moet dringend haar internationale verbintenissen nakomen en de registratiecapaciteit bij de dienst Vreemdelingenzaken verhogen.

Lidstaten van de Europese Unie hebben niet de keuze maar de plicht om kandidaat-asielzoekers te registeren, en te zorgen voor een waardig en efficiënt onthaal voor elke asielzoeker. Maar de Belgische overheid schiet schromelijk tekort. Ze past het aantal mogelijke inschrijvingen per dag niet aan en laat honderden mensen in een park overnachten, waar het voornamelijk vrijwilligers zijn die zich over hen ontfermen.

Artsen Zonder Grenzen vraagt de overheid om van de vluchtelingencrisis een prioriteit te maken. De flessenhals van registraties bij Vreemdelingenzaken moet dringend opgelost worden, en

Fedasil moet de middelen krijgen om meer opvangplaatsen te creëren, om zo te tegemoet te komen aan de groeiende nood. Het systeem van vooropvang dat de overheid voorstelt, zou niet moeten bestaan: het moet overbodig gemaakt worden door een efficiënte registratie, gevolgd door de opvang op een behoorlijke locatie.

“De oplossingen die de overheid tot nu toe geboden heeft, volstaan niet voor de omvang van deze Europese vluchtelingencrisis”, verklaart Brice de le Vingne, Directeur Operaties van Artsen Zonder Grenzen. “Niets doen is geen optie. De vluchtelingen blijven toekomen en de winter staat voor de deur. België moet hoogdringend het nodige doen om een degelijke en humane opvang aan te bieden.”

Artsen Zonder Grenzen bood logistieke steun aan Fedasil bij het creëren van enkele honderden opvangplaatsen, en aan het burgerplatform in het Maximiliaanpark in Brussel.  “Wij blijven de situatie en de levensomstandigheden van deze mensen van zeer dichtbij opvolgen, maar het zou betreurenswaardig zijn dat Artsen Zonder Grenzen de afwezigheid van de overheid moet invullen in de hoofdstad van Europa”, besluit Brice de le Vingne.

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.