Overstromingen Pakistan: hoge aantallen ondervoeding bij kinderen en malaria

Overstromingen Pakistan: hoge aantallen ondervoeding bij kinderen en malaria

Noodtoestand voor overstromingen nog lang niet voorbij

Sindh, Pakistan - Artsen Zonder Grenzen ziet een onrustwekkend hoog aantal patiënten met malaria en ondervoede kinderen in de door overstromingen getroffen gemeenschappen in Sindh en de oostelijke provincies van Balochistan, Pakistan. Na de catastrofale overstromingen van juni 2022 blijft de situatie in Pakistan een noodsituatie, met kritieke humanitaire behoeften. De huidige respons is onvoldoende. Mensen die in de zwaarst door overstromingen getroffen gebieden wonen, hebben nog steeds enorme basisbehoeften zoals toegang tot essentiële voedselhulp, gezondheidszorg en veilig drinkwater.

In Sindh en het oosten van Balochistan zien de teams van Artsen zonder Grenzen grote aantallen mensen die behandeling nodig hebben voor malaria. Ondanks het koudere seizoen, waarin de malariacijfers naar verwachting zouden dalen, zien we in december nog steeds malariapositiviteitspercentages van 50% bij patiënten die worden gescreend in onze mobiele medische klinieken en hebben we sinds oktober meer dan 42.000 patiënten behandeld.

De overstromingen hebben uitgestrekte gebieden met gewassen en vee verwoest, die voor veel gemeenschappen de belangrijkste bron van inkomsten zijn. In onze mobiele klinieken in het noorden van Sindh en het oosten van Balochistan ziet Artsen Zonder Grenzen al alarmerende aantallen acute ondervoeding. Sinds de start van onze activiteiten in deze regio's hebben we in onze mobiele medische klinieken in totaal 28.313 kinderen gescreend op ondervoeding. Van de gescreenden had 23% (6.489) ernstige acute ondervoeding en 31% (8.738) had matige acute ondervoeding. meer dan de helft van de kinderen die naar onze klinieken kwamen, waren ondervoed.

“We zitten nog steeds in een noodfase”

‘We reageren al maanden op deze ramp en onze teams in Sindh en het oosten van Balochistan zien nog steeds mensen die in tenten en geïmproviseerde onderkomens leven. In deze wintermaanden worden mensen kwetsbaarder. Terwijl de focus verschuift naar herstel en wederopbouw, ontbreekt een grootschalige humanitaire respons om in de onmiddellijke behoeften van mensen te voorzien. In december zagen onze medische teams opnieuw hoge aantallen malaria, acute ondervoeding en huidinfecties. Humanitaire organisaties en overheidsinstanties die betrokken zijn bij de hulpverlening mogen niet vergeten dat de situatie kritiek blijft”, zegt Edward Taylor, noodhulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen in het noorden van Sindh en het oosten van Balochistan. “In de gebieden waar we werken, is het water nog steeds niet gezakt en de dringende medische en humanitaire noden blijven hoog. Mensen hebben dringend toegang nodig tot voedselhulp, veilig drinkwater, gezondheidszorg en onderdak. We zitten nog volop in een noodfase.’

De noodhulpteams van AZG bestaan onder andere uit mobiele klinieken en malariateams die meer dan 50 locaties per week bezoeken in de districten Dadu, Jacobabad en Shahadat Kot in de districten Sindh en Jaffarabad, Naseerabad, Sohbatpur, Jhal Magsi en Usta Mohammed in het oosten van Balochistan. Tot nu toe hebben we medische basiszorg verleend aan meer dan 92.000 mensen, voornamelijk voor huidziekten, malaria, luchtweginfecties en diarree.

Terugkeren naar verwoeste huizen en vervuilde waterbronnen

Mensen die terugkeren naar hun dorpen vinden verwoeste huizen en land, nog steeds omgeven door stilstaand water. Het gigantische verlies van huizen en bezittingen heeft gevolgen voor de geestelijke gezondheid van mensen en voor hun levensonderhoud. De teams van Artsen Zonder Grenzen bieden psychologische eerste hulp en groepscounselingsessies om mensen te ondersteunen in deze uiterst moeilijke tijd.

Heel wat anderen verblijven in kampen en informele schuilplaatsen, waar ze geconfronteerd worden met de naderende dreiging van de winter. Artsen Zonder Grenzen stemt haar distributie van non-food artikelen af op het seizoen, met bijvoorbeeld extra dekens voor de winter. In de afgelopen twee weken hebben 6.000 huishoudens deze hulppakketten ontvangen.

In Sindh en het oosten van Balochistan zijn de waterbronnen nog steeds vervuild, waardoor terugkerende bewoners hun drinkwater van ver moeten halen. Gewassen en voedselvoorraden zijn vernietigd, vee is gestorven en velden zullen niet klaar zijn voor het volgende plantseizoen, waardoor het risico op verdere voedselonzekerheid toeneemt. De teams van Artsen zonder Grenzen blijven veilig drinkwater leveren aan plattelandsgemeenschappen, tot nu toe meer dan 20 miljoen liter. De teams hebben ook geholpen bij het uitdelen van 15.973 hygiënekits aan families in afgelegen door overstromingen getroffen gebieden.

"Voedsel, water, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderdak moeten een prioriteit zijn voor de internationale en nationale reactie op de catastrofale overstromingen in Pakistan," vervolgt Taylor, "veel mensen in de getroffen gebieden hebben onmiddellijke, dringende behoeften die niet kunnen wachten."

AZG in Pakistan

AZG werkt sinds 1986 in Pakistan en heeft nu 1.738 lokaal ingehuurde medewerkers en 53 internationale medewerkers die kwaliteitsvolle medische zorg verlenen aan mensen in de provincies Punjab, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa en Sindh. In 2022 werden bovendien meer dan 50 internationale medewerkers gestuurd om de respons op overstromingen te ondersteunen. AZG zet zich in voor de ondersteuning van de getroffen gemeenschappen in Pakistan en heeft in de loop der jaren gereageerd op natuurrampen. Honderden Pakistaanse medewerkers, waaronder medische en niet-medische specialisten, stonden centraal in deze reactie op noodsituaties, waardoor het mogelijk werd mensen in nood te bereiken.

B_roll_Artsen_Zonder_Grenzen_Pakistan_overstromingen B_roll_Artsen_Zonder_Grenzen_Pakistan_overstromingen.mp4 - 729 MB

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.