Onthaalcrisis: Artsen Zonder Grenzen verstrekt medische hulp voor Pacheco registratiecentrum

Onthaalcrisis: Artsen Zonder Grenzen verstrekt medische hulp voor Pacheco registratiecentrum

PERSBEZOEKEN EN INTERVIEWS ZIJN MOGELIJK VANAF WOENSDAG 12 OKTOBER 09.00 u. Een seintje wordt op prijs gesteld

Artsen Zonder Grenzen bouwt een medische interventie uit bij het Pacheco onthaalcentrum, waar mensen die een verzoek om internationale bescherming wensen te doen, zich moeten aanbieden. Fedasil voorziet namelijk al maanden geen onderdak of opvang meer voor de meeste mannelijke asielzoekers, en geen enkel medisch onderzoek voor nieuwkomers. De Belgische overheid ontzegt hen de steun waar ze recht op hebben, terwijl onze teams aanzienlijke volksgezondheidsproblemen vaststellen (tuberculose, huidziektes en andere besmettelijke aandoeningen). Daarom grijpt Artsen zonder Grenzen, voor een periode van minstens 1 maand, in met de installatie van een tijdelijk gezondheidscentrum, om medische behoeften te identificeren en consultatie te bieden aan mensen met specifieke kwetsbaarheden.

Sinds het begin van het jaar werd Fedasil al meer dan 4.500 keer veroordeeld omdat de dienst niet kon voldoen aan de verplichting om opvang te voorzien. Vorige jaren ging het slechts om een veertigtal verzoeken per jaar. Dit aantal blijft toenemen. Elke dag staan honderden mensen in de rij bij Pacheco, waar de Dienst Vreemdelingenzaken nieuwe asielzoekers registreert.

Er kunnen maar 300 mensen per dag ingeschreven worden bij Pacheco. Gezinnen en niet-begeleide minderjarigen worden momenteel nog opgevangen door Fedasil, maar de mannen die zich hebben ingeschreven (of niet hebben kunnen doen) keren terug naar de straat, zonder toegang tot huisvesting en zonder medische hulp en/of psychologisch onderzoek”, legt Nathalie Gielen, hoofd van de activiteiten van AZG in België uit. “De teams van Artsen Zonder Grenzen houden de situatie nauwlettend in de gaten en zien de aanzienlijke toename van asielzoekers die op straat leven, waar ze geconfronteerd worden met steeds moeilijkere omstandigheden en verhoogde spanningen. Om nog maar te zwijgen van de totale verzadiging van de diensten in Brussel (humanitaire HUB, Citizen Platform, Athena...). Steeds meer asielzoekers hebben nood aan basisdiensten die Fedasil hen niet langer biedt. Opnieuw zal Artsen Zonder Grenzen diensten verlenen die de Belgische staat zou moeten verlenen, maar geconfronteerd met dit menselijk lijden kan AZG gewoon niet langs de zijlijn toekijken.”

Doel van de interventie:

  • Mensen met medische en psychologische behoeften identificeren en hen het juiste advies geven
  • Een onaanvaardbare humanitaire situatie aan het licht brengen: onze teams zien dagelijks grote medische en psychologische problemen die behandeling vereisen.

Wij verzoeken:

  • Dat de staat de medische consultaties en de behandeling van mensen die asiel aanvragen op zich neemt en tegelijk de continuïteit in het huidige dossier over de "opvangcrisis" verzekert.
  • Een dringende reactie van de staat op de opvangcrisis.

Concreet:

  • Installatie van een tijdelijke medische hulppost naast het Pachéco-gebouw – Dienst Vreemdelingenzaken (Pachécolaan 44, 1000 Brussel).

Om:

  • Onze teams in staat te stellen kwetsbare mensen te sorteren en te identificeren.
  • Medische, verpleegkundige en psychiatrische consultaties te bieden na identificatie van behoeften
  • De medische situatie en behoeften te documenteren.
Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.