Opvangcrisis: Artsen Zonder Grenzen en het Burgerplatform voorzien 100 noodopvangplaatsen voor asielzoekers

Opvangcrisis: Artsen Zonder Grenzen en het Burgerplatform voorzien 100 noodopvangplaatsen voor asielzoekers

Het Burgerplatform, gefinancierd door de Stad Brussel, en Artsen Zonder Grenzen openen 100 noodopvangplaatsen voor asielzoekers die voor de poorten van het opvangcentrum Klein Kasteeltje (FEDASIL) geblokkeerd zitten.

"Artsen Zonder Grenzen en het Burgerplatform hebben na een evaluatie van de situatie hun middelen, mensen, materialen, burgers, vrijwilligers en professionals gemobiliseerd om de tekortkomingen van de federale regering op het gebied van asiel- en migratiebeleid te compenseren," verklaart Mehdi Kassou, woordvoerder voor het Burgerplatform.

Als humanitaire organisatie is het onaanvaardbaar om mensen midden in de winter op straat te laten staan, zonder onderdak. Asielzoekers hebben recht op een menswaardige opvang en de overheid kan zich niet aan haar verplichtingen onttrekken, ongeacht de situatie. Omdat de overheid passief toekijkt, moeten wij handelen. Maar onze tussenkomst is tijdelijk: het is aan de federale overheid om snel haar verantwoordelijkheid te nemen. Deze opvangcrisis had vermeden kunnen worden en er moet nu een einde komen,” voegt Julien Buha Colette, missiehoofd van Artsen zonder Grenzen België toe.

Sinds half oktober 2021 is de situatie dramatisch. Elke dag hebben honderden mensen die een verzoek om internationale bescherming willen indienen, geen toegang tot de diensten van Fedasil. Het netwerk is helemaal verzadigd. Door het gebrek aan plaatsen worden asielzoekers op straat aan hun lot overgelaten en enkele honderden van hen "slapen" voor het opvangcentrum Klein Kasteeltje in de kou, regen, sneeuw, zonder materiële hulp en in erbarmelijke hygiënische omstandigheden.

Sinds 1 december organiseren het Burgerplatform, Artsen Zonder Grenzen, het Belgische Rode Kruis en Dokters van de Wereld een ochtenddienst voor het Klein Kasteeltje om asielzoekers te informeren, om diegenen te identificeren die medische hulp nodig hebben helpen en uitdelen van warme dranken, maskers en dekens. Maar dit is niet genoeg.

Ter herinnering: op 27 oktober kondigde het personeel van het Klein Kasteeltje een nationale staking aan en klaagden ze al de verzadiging van de opvangcentra voor asielzoekers en de onaangepaste arbeidsvoorwaarden aan als een belemmering voor een waardige en humane opvang. De werknemers betreuren het gebrek aan actie van hun werkgever, de Staat.

Sindsdien heeft staatssecretaris Sammy Mahdi geen enkele oplossing voorgesteld om dit probleem op korte termijn op te lossen, ondanks zorgwekkende weersomstandigheden en de verzadiging van het Brusselse noodopvangnetwerk.

Omwille van deze humanitaire crisis stelt het Burgerplatform, met de steun van de Stad Brussel, en Artsen Zonder Grenzen, asielzoekers vanaf vandaag daarom 100 noodopvangplaatsen ter beschikking.

Perscontact Artsen Zonder Grenzen: Steven De Bondt : 0475 40 60 76
Perscontact Burgerplatform: Mehdi Kassou - 0472 44 47 26

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.