Ontploffing in Beiroet: AZG biedt hulp in de meest getroffen buurten

Na de schok en chaos die volgden op de explosies van afgelopen dinsdag, zetten de teams van Artsen Zonder Grenzen (AZG) hun interventies in Beiroet voort, ter ondersteuning van verschillende lokale medische actoren en maatschappelijke verenigingen.

"In de nacht van de explosies gingen onze collega's in Libanon spontaan naar gezondheidsinstellingen om de behoeften te beoordelen, en te zien hoe ze de dokters konden bijstaan die met de noodsituatie bezig waren", legt Dr. Marc Biot uit, operationeel directeur bij AZG. "Vandaag concentreren de activiteiten van AZG zich momenteel in de meest getroffen delen van de stad: Mar Mikhael en Karantina."

Diverse medische activiteiten

AZG richtte een medisch centrum op in de wijk Mar Mikael, met een afdeling voor wondverzorging en snelle consultaties voor niet-overdraagbare ziekten, zoals diabetes. Het weekend was bijzonder druk en de hulppost ontving patiënten uit vele andere delen van de stad.

Een mobiel team ging ook van deur tot deur in dezelfde buurt om medicijnen te bezorgen aan mensen met chronische behoeften. Een maatschappelijk werker verleent ook psychologische eerste hulp. "Wij geloven dat de geestelijke gezondheidsbehoeften in deze regio erg hoog zullen zijn vanwege de nabijheid van de explosie en het aantal doden in de regio", vervolgt Dr. Biot.

Medische teams deelden ook hygiënekits en non-foodartikelen (zoals plastic zeilen) uit en installeerden watertanks.

In het district Karantina heeft AZG een speciale ambulance en een medisch team opgezet om huisbezoeken af ​​te leggen. Ongeveer dertig patiënten moesten door dit team worden behandeld. Veel gevallen werden niet goed behandeld toen het letsel voor het eerst werd verzorgd.

“In de komende dagen zullen we ons blijven concentreren op niet-overdraagbare ziekten, wondverzorging, geestelijke gezondheid, drinkwaterpunten, distributie van hygiënekits en non-foodartikelen in De regio's Karantina en Mar Mikael ”, zegt Jonathan Whittall, noodcoördinator in Beiroet.

Noodfonds

De tussenkomsten van Artsen Zonder Grenzen worden gefinancierd door het Noodfonds, dat het mogelijk maakt om onmiddellijk op dit soort noodsituaties te reageren en te handelen waar de noden het grootst zijn. Om te doneren aan het AZG-noodfonds: https://www.msf-azg.be/nl/doe-een-gift of via de BE73 0000 0000 6060

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.