Onmenselijke situatie voor 800 vluchtelingen en migranten in Zuwara, Libië

Artsen zonder Grenzen maakt zich grote zorgen over het lot van 800 migranten en vluchtelingen in een detentiecentrum in de Libische havenstad Zuwara. Het centrum, op zo’n honderd kilometer ten westen van Tripoli, is ernstig overbevolkt. Een aantal van de mannen, vrouwen en kinderen in het centrum verblijft daar al vijf maanden in onmenselijke omstandigheden. Er is onvoldoende water en voedsel.

‘De situatie is kritiek’, zegt Karline Kleijer, hoofd van het noodhulpteam van Artsen zonder Grenzen. Sinds 2016 werkt Artsen zonder Grenzen in detentiecentra in en om Tripoli. Onlangs was het team in Zuwara om de situatie van de vluchtelingen in de detentiecentra te onderzoeken en de water- en sanitaire voorzieningen te verbeteren. ‘We doen een dringende oproep aan alle internationale hulporganisaties in Libië, vertegenwoordigers van landen van herkomst en de Libische autoriteiten om al het mogelijke te doen om in de komende dagen een oplossing te vinden voor deze mensen’, zegt Kleijer.

Op dinsdag evacueerde de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR 88 mensen uit Zuwara naar een detentiecentrum in Tripoli, met als doel de meest kwetsbaren naar het buitenland te evacueren. De Libische autoriteiten hebben een aantal mensen overgebracht naar andere detentiecentra in een poging om de extreme overbevolking van het centrum te reduceren. Daarnaast is de IOM (het migratie-agentschap van de VN) bezig met de organisatie van ‘vrijwillige terugkeer’ voor een aantal vluchtelingen en migranten. Toch is er voor honderden mensen in het centrum nog geen oplossing gevonden.

Iedere dag verslechtert de situatie verder, omdat het aantal vluchtelingen en migranten in het centrum alleen maar toeneemt. Sinds de start van de hulpoperatie in Zuwara op 18 april zijn er 500 mensen bijgekomen. Er zijn nu viermaal zoveel mensen in het centrum als waar ruimte voor is. Daardoor is er nauwelijks voldoende vloeroppervlakte voor de mensen om te kunnen liggen.

Een groot aantal vluchtelingen, migranten en asielzoekers in Zuwara is in Libië al blootgesteld aan extreem geweld en exploitatie en tijdens hun reis naar dat land. Sommige mensen kwamen ondervoed aan, doordat ze gevangen waren gehouden door smokkelaars.

‘Artsen zonder Grenzen roept nogmaals dringend op tot een einde aan de willekeurige detentie van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in Libië’, zegt Kleijer.

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.