Nigeria: AZG waarschuwt voor ongezien aantal ondervoede kinderen in Maiduguri, enkele weken voor het “overbruggingsseizoen”

Nigeria: AZG waarschuwt voor ongezien aantal ondervoede kinderen in Maiduguri, enkele weken voor het “overbruggingsseizoen”

Maiduguri/Abuja - In Maiduguri, de hoofdstad van de staat Borno, zien de teams van het therapeutisch voedingscentrum van Artsen Zonder Grenzen (AZG) een ongezien aantal ondervoede kinderen die een levensreddende behandeling nodig hebben. AZG waarschuwt voor een dreigende ramp als er niet onmiddellijk actie wordt ondernomen.

Nooit eerder registreerden AZG teams in de staat Borno in Noordoost Nigeria zo veel opnames voor ondervoeding als sinds begin 2023. Nochtans begint het jaarlijkse "overbruggingsseizoen", wanneer de voedselvoorraden van de vorige oogst opraken en de ondervoedingsniveaus een hoogtepunt bereiken, pas over meerdere weken.  

"Door de enorme toename van het aantal ondervoede kinderen moet de preventie en behandeling van ondervoeding onmiddellijk opgevoerd worden om een catastrofale situatie te voorkomen wanneer het overbruggingsseizoen aanbreekt", zegt Htet Aung Kyi, medisch coördinator van AZG in Nigeria. 

Het AZG-team van het therapeutisch voedingscentrum Nilefa Kiji in Maiduguri ziet een scherpe toename van het aantal kinderen met matige en ernstige acute ondervoeding. In januari van dit jaar werden wekelijks ongeveer 75 kinderen omwille van ernstige ondervoeding opgenomen: drie maal het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar in diezelfde periode. Begin april was dit aantal gestegen tot bijna 150 per week, tweemaal zoveel als een jaar geleden. 

"Het aantal wekelijkse opnames voor ernstige en matige ondervoeding ligt twee tot drie keer hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. En de trend is stijgend. Vorig jaar was verschrikkelijk, maar dit jaar kan nog erger worden als deze trend zich voortzet." 

"Sinds we in 2017 begonnen met ondervoedingsactiviteiten hebben we dit nog nooit gezien", zegt Htet Aung Kyi. "Het aantal wekelijkse opnames voor ernstige en matige ondervoeding ligt twee tot drie keer hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. En de trend is stijgend. Vorig jaar was verschrikkelijk, maar dit jaar kan nog erger worden als deze trend zich voortzet." 

Onmiddellijke actie nodig 

Ondervoeding is geen nieuw verschijnsel in Maiduguri, waar jaren van conflict en onveiligheid tot een kritieke humanitaire situatie hebben geleid. Veel mensen zijn ontheemd en leven nu in precaire omstandigheden in informele nederzettingen, in gastgemeenschappen of zijn op doorreis in detentiekampen.  

Het aantal patiënten dat door AZG werd behandeld voor ernstige ondervoeding explodeerde in 2022, met meer dan 8.000 kinderen die in het ziekenhuis werden opgenomen voor intensieve voedingszorg. Op dat moment kwam een op de zeven kinderen uit het Hajj-detentiekamp. Dit is een kamp dat werd opgezet door de autoriteiten voor voormalige leden van gewapende oppositiegroepen, hun gezinnen en degenen die onder hun controle leven. Velen van hen kwamen in een slechte gezondheidstoestand aan, wat nog verergerde door de moeilijke levensomstandigheden. 

Eind 2021 werden de officiële kampen voor intern ontheemden gesloten en werd de humanitaire- en voedselhulp teruggeschroefd. Voor de meeste mensen zijn de levensomstandigheden extreem moeilijk. Sommige mensen kunnen niet zomaar vrij bewegen, waardoor zij niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien of hun land niet kunnen bewerken. De kwetsbaarheid van de mensen is recent toegenomen door het tekort aan cash geld na de verandering van de Nigeriaanse munt eind 2022 enerzijds, en de recente vernietiging van enkele markten in Maiduguri anderzijds. 

AZG-teams bieden klinische en poliklinische behandeling aan ondervoede kinderen en gerichte voeding aan matig ondervoede kinderen om te voorkomen dat hun toestand verslechtert. De mobiele teams van AZG hebben ook klinieken die basisgezondheidszorg bieden aan mensen die in het Hajj-kamp en in de informele nederzettingen Muna en Maisandari wonen. 

"Voedselhulp alleen is niet genoeg” 

De autoriteiten en de humanitaire organisaties moeten onmiddellijk de activiteiten om ondervoeding tegen te gaan uitbreiden en het aantal bedden in de centra voor intensieve therapeutische voeding verhogen. Daarnaast moeten ze ook de levensomstandigheden in de doorgangskampen verbeteren en er de toegang tot de gezondheidszorg verbeteren. Deze maatregelen moeten gepaard gaan met een snelle verhoging van de donorfinanciering en een sterke coördinatie van deze middelen zodat het voedsel terechtkomt bij degenen die er het meeste nood aan hebben. In dit stadium is slechts 16% van de middelen dat gevraagd werd door de voedingscluster veiliggesteld. Ook deze situatie is alarmerend. 

Tussen begin januari en 20 april 2023 zijn er 1.283 ondervoede kinderen opgenomen in het voedingscentrum van AZG in Maiduguri voor intensieve ziekenhuiszorg, ongeveer 120% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. 

Naast deze noodsituatie in Maiduguri reageren AZG-teams ook op grootschalige gezondheids- en ondervoedingscrises in andere delen in het noordwesten van Nigeria. Zij werken in 32 ambulante therapeutische voedingscentra en in 10 intramurale therapeutische voedingscentra in de staten Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto en Zamfara. Vorig jaar behandelde AZG 147.860 ernstig ondervoede kinderen in het noordwesten van Nigeria. 

Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

 

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.