Nieuwste slachtingen in Middengebied van Gaza illustreren complete ontmenselijking van Palestijnen.

Nieuwste slachtingen in Middengebied van Gaza illustreren complete ontmenselijking van Palestijnen.

Op 10 juni heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op vraag van de Verenigde Staten een staakt-het-vuren en een onbelemmerde levering van humanitaire hulp goedgekeurd. Dit staakt-het-vuren en de bijbehorende levering van hulp moeten onmiddellijk worden gefaciliteerd en, in tegenstelling tot eerdere en vergelijkbare resoluties, met onmiddellijke ingang worden geïmplementeerd. Gebeurt dit niet, dan zal dit meer levens kosten en een nieuwe smet zijn op het collectieve geweten.

Sinds begin juni zijn er volgens gezondheidsautoriteiten meer dan 800 mensen gedood en meer dan 2400 gewond geraakt bij intensieve bombardementen en grondoffensieven door Israëlische troepen in de Gazastrook; deze afschuwelijke aanvallen veroorzaken onaanvaardbare pijn en lijden en illustreren een duidelijke minachting voor Palestijnse levens, zegt Artsen Zonder Grenzen (AZG).

"Hoe kan het doden van meer dan 800 mensen in één week, inclusief kleine kinderen, plus het verminken van honderden anderen, beschouwd worden als een militaire operatie die het internationaal humanitair recht respecteert? We kunnen de verklaring dat Israël 'alle voorzorgsmaatregelen' neemt niet langer accepteren - dit is gewoon propaganda,” zegt Brice de le Vingne, hoofd van de AZG Emergency Unit.

De talrijke militaire offensieven in de afgelopen weken veroorzaakten keer op keer massale toestromen van slachtoffers bij de door AZG gesteunde medische faciliteiten in Rafah en het Middengebied van Gaza. Volgens de lokale gezondheidsautoriteiten vielen er alleen al op 8 juni 274 doden. Het door AZG gesteunde Nasser ziekenhuis kreeg die dag meer dan 60 zwaargewonde patiënten, waaronder bewusteloze kinderen, doorverwezen en medische teams in het Al-Aqsa ziekenhuis vingen 420 gewonden en 190 doden op, waaronder opnieuw veel kinderen. De slachtoffers hadden de kenmerken van intense kinetische aanvallen: afgerukte ledematen, ernstige trauma's, brandwonden en open breuken.

Eerder in dezelfde week bombardeerde Israël herhaaldelijk zogenaamde veilige zones, vluchtelingenkampen, een school en meerdere humanitaire opslagplaatsen, die door de Israëlische strijdkrachten formeel als ‘buiten conflict’ (‘deconflicted’) werden geregistreerd. Zware aanvallen op 4 juni in het Middengebied resulteerden in minstens 70 doden en meer dan 300 gewonde Palestijnen, voornamelijk vrouwen en kinderen, die met ernstige brandwonden, granaatscherfwonden en breuken naar het door AZG gesteunde Al-Aqsa ziekenhuis werden gebracht.

Humanitaire hulp ernstig gehinderd

In tegenstelling tot de herhaalde publieke mededelingen van de Israëlische autoriteiten wordt humanitaire hulp sinds oktober geweigerd of ernstig belemmerd. Het gebrek aan essentiële medische voorraden en apparatuur, de bureaucratische vertragingen van de Israëlische autoriteiten bij het verlenen van veiligheid en bevoorradingstoestemming om veldhospitalen op te richten, hebben het bijna onmogelijk gemaakt om zelfs maar basisgezondheidszorg te verlenen. De reden dat veldhospitalen nodig zijn, is omdat het gezondheidszorgsysteem in Gaza systematisch is ontmanteld - veldhospitalen kunnen op geen enkele manier een robuust en functioneel gezondheidszorgsysteem vervangen.

“Ten minste sinds oktober is de ontmenselijking van Palestijnen een kenmerk van deze oorlog,” zegt De le Vingne. “Vangnetzinnen als ‘oorlog is lelijk’ werken als oogkleppen voor het feit dat kinderen die nog te jong zijn om te lopen, létterlijk aan flarden gebombardeerd en gedood worden.”

Deze aanvallen zijn de laatste in een brede litanie van wreedheden en illustreren het type oorlog dat Israël voert. Israël en zijn bondgenoten hebben herhaaldelijk laten zien dat er geen keerpunt of rode lijn is in dit geweld. De aanvallen die nu bekend staan als het the flour massacre, the tent massacre; maar ook het doden van hulpverleners en hun families, de vernietiging van ziekenhuizen en het gezondheidssysteem meer in het algemeen, hebben geleid tot niet meer dan zwakke diplomatieke aanstellerij, lege woorden en onthutsende passiviteit.

Artsen Zonder Grenzen roept Israël op om deze slachtingen onmiddellijk te stoppen. We roepen ook de bondgenoten van Israël op, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en lidstaten van de Europese Unie, om alles te doen wat in hun macht ligt om Israël te beïnvloeden om de aanvallen op burgers en de civiele infrastructuur in Gaza te stoppen.

Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.