Nieuw geld voor Wereldfonds verdoezelt echte problemen

Het Wereldfonds ter Bestrijding van Malaria, Aids en Tuberculose haalde dit weekend tijdens een nieuwe financieringsronde 12,9 miljard dollar op. Het beoogde doel was 13 miljard dollar. Dat lijkt goed nieuws, maar in werkelijkheid heeft het Fonds zijn ambities voor financiering zo ernstig naar beneden bijgesteld, dat de strijd tegen de drie ziektes erdoor bemoeilijkt wordt.

“Het extra geld dat het Wereldfonds nu krijgt, verdoezelt dat verschillende landen toch achterop zullen blijven in hun strijd tegen aids, malaria en tuberculose. Het Global Fund stemt zijn financieringsdoel immers af op wat het denkt te kunnen binnenhalen, in plaats van op wat nodig is om drie dodelijke ziektes een halt toe te roepen. Ze stopt daarmee haar ambities in de koelkast. Eerder werd het bedrag dat landen kunnen krijgen al beperkt, en ook de types interventies die op steun van het Global Fund kunnen rekenen. Vooral de zogenaamde middeninkomenlanden die met epidemieën te maken krijgen, zullen het kind van de rekening worden.

Artsen Zonder Grenzen roept het Fonds op een eerlijke rekening te maken, en te stoppen met de inperking van de fondsenwerving. Veel meer financiering verzamelen moet opnieuw de prioriteit worden.”

Mit Philips, Gezondheidsadviseur Artsen Zonder Grenzen

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.