Nasser ziekenhuis, het laatste uitgebreide ziekenhuis in Zuid-Gaza, op breekpunt door toestroom patiënten en kritieke tekorten

Nasser ziekenhuis, het laatste uitgebreide ziekenhuis in Zuid-Gaza, op breekpunt door toestroom patiënten en kritieke tekorten

JERUZALEM, 5 juli 2024 – Nu het European Gaza-ziekenhuis is gesloten vanwege nieuwe evacuatiebevelen, dreigt het Nasser-ziekenhuis overweldigd te worden door massale toestromen van slachtoffers en gewonden. De teams van Artsen Zonder Grenzen die in het ziekenhuis werken, kampen met een acuut tekort aan medische benodigdheden, waardoor patiënten het risico lopen essentiële gezondheidszorg te verliezen.

Het Nasser ziekenhuis krijgt elke dag meer patiënten, waardoor alle afdelingen in het ziekenhuis boven hun beddencapaciteit zitten, terwijl onze teams op medische noodvoorraden draaien. De kinderafdeling heeft een capaciteit van 56 bedden, maar op 3 juli ontvingen AZG-teams ongeveer 100 patiënten. De afgelopen dagen hebben onze teams op de orthopedische afdeling een verdubbeling van het aantal patiënten gezien.

Patiënten op de grond, in de gangen, op de trap

"Er liggen kinderen op de grond. Er zijn geen matrassen en bedden meer, dus liggen de patiënten in de gangen op dekens en zitten ze op de trap," zegt Cristina Roldán, hoofd verpleegkundige van AZG. "Het team heeft spijkers in de muur geslagen zodat we de intraveneuze vloeistoffen en medicijnen kunnen ophangen die we aan de patiënten moeten geven, maar het is een erg moeilijke situatie en het team is uitgeput."

Op 1 juli 2024 besloot het Ministerie van Volksgezondheid, na evacuatieorders van de Israëlische strijdkrachten voor de gebieden ten oosten en zuiden van Khan Younis, uit voorzorg het European Gaza-ziekenhuis te evacueren. Patiënten werden in ambulances vervoerd van het European Gaza Hospital naar het Nasser Hospital, maar velen moesten vertrekken en zo'n 10 km lopen om daar te komen. Ongeveer 250.000 mensen in Khan Younis lopen het risico ontheemd te raken als gevolg van het evacuatiebevel.

"We hebben gehoord dat patiënten op eigen kracht naar het Nasser ziekenhuis zijn gereisd, in bedden of te voet met hun familie," zegt medisch teamleider Javid Abdelmoneim van AZG in het Nasser ziekenhuis.

Nieuwe patiënten blijven toestromen in het Nasser ziekenhuis, en brandstof is erg beperkt. Patiënten in het ziekenhuis en in de omliggende veldhospitalen lopen het risico levensreddende zorg te verliezen. Het Nasser ziekenhuis is de primaire locatie voor veldhospitalen om hun apparatuur te steriliseren. Als er geen elektriciteit meer is door gebrek aan brandstof, wordt sterilisatie moeilijk en komt de zorg die in verschillende veldhospitalen wordt verleend, tot stilstand.

"Het is een ernstig probleem met veel facetten - van tekorten aan bedden en voorraden tot het gebrek aan chirurgen. Nu er weer een ziekenhuis gesloten is, lopen de levens van patiënten nog meer gevaar," zegt Abdelmoneim.

Vrachtwagens toegang ontzegd

Terwijl de ziekenhuizen in Gaza blijven kampen met acute tekorten aan voorraden, mochten op 3 juni vrachtwagens met medische voorraden van Artsen Zonder Grenzen de Gazastrook niet binnen van de Israëlische autoriteiten vanwege de aanhoudende gevechten in het zuiden. AZG heeft sinds eind april geen medische voorraden meer de Gazastrook in kunnen brengen.

De Israëlische autoriteiten moeten dringend meer grensovergangen openen om de doorgang van hulp naar Gaza aanzienlijk te versnellen. Artsen Zonder Grenzen roept ook alle partijen op om te zorgen voor veilige routes om humanitaire hulp de Gazastrook in te krijgen. Dit is de enige manier om meer vermijdbare doden te voorkomen.

Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.