Mobivax: mobiel team start met vaccinatiecampagne van dakloze mensen

Mobivax: mobiel team start met vaccinatiecampagne van dakloze mensen

Vanaf deze week is het mobiel team ‘Mobivax’ gestart met de vaccinatie van dakloze mensen, migranten en mensen zonder papieren die door hun statuut of sociale situatie geen toegang hebben tot de reguliere vaccinatiestrategie en -centra. Mobivax is een consortium van Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, Samusocial en het Belgische Rode Kruis.

Het Mobivax team – i.s.m. de Brusselse regering – richt zich tot mensen aan de rand van de samenleving: daklozen, mensen zonder papieren en migranten. Om hen te bereiken, trekt het Mobivax-team naar de plaats waar deze doelgroepen leven: dat gaat van officieel erkende daklozencentra, informele opvangstructuren maar ook bijvoorbeeld kraakpanden. Deze kwetsbare groepen hebben veel minder toegang tot preventieve gezondheidszorg en medische zorg. 

Het vaccinatieteam is samengesteld uit een arts, verpleegkundigen, culturele bemiddelaars, een apotheker en een coördinator. De rol van culturele bemiddelaars is essentieel om de toegang tot de doelgroep te verzekeren.

Dit team wordt ondersteund door een sensibilisatieteam dat al sinds een paar weken langsgaat op voorgenoemde plekken. Zij informeren de mensen over het belang van de vaccinatie, het feit dat het gebeurt op vrijwillige basis, gratis én anoniem is.

In een eerste fase mikt Mobivax erop de komende 4 maanden 5000 mensen te bereiken met het Johnson & Johnson-vaccin: “Bij het J&J-vaccin is slechts één dosis nodig, een groot voordeel bij een vaccinatiecampagne voor mensen die geen vaste verblijfplaats hebben, onder de radar leven of niet in ons land blijven”, aldus de 4 organisaties.  

“Voor wie vastzit in een survival modus is vaccinatie niet de eerste prioriteit”

Ook bij deze kwetsbare doelgroepen rekent het vaccinatieteam op de nodige twijfel (of problemen) om ze te vaccineren: “Net als bij de rest van de bevolking is er ook bij een deel van onze doelgroep sprake van desinformatie, angst voor het vaccin en bijhorende registratie, en wantrouwen tegenover de overheid. Daarnaast is vaccinatie voor mensen die leven in een survival modus eenvoudigweg niet de eerste prioriteit. Hun eerste bezorgdheid is waar ze die nacht zullen slapen, of ze aan eten zullen raken, of ze de noodzakelijke medische zorg zullen vinden. Deze campagne is essentieel, want de pandemie is nog altijd bezig. Tegelijk maken we ons grote zorgen over de geplande sluiting van een aantal noodopvangcentra die essentieel blijven voor de bescherming van kwetsbare mensen.” 

Geen mirakeloplossing 

De vaccinatiecampagne die vandaag van start gaat is een belangrijke stap om de daklozenpopulatie toegang tot vaccinatie te garanderen en zo mee de verspreiding van het virus in te dijken. Het is evenwel maar een gedeeltelijke oplossing voor de resterende groep mensen die onzichtbaar en moeilijk te bereiken blijft: hierbij gaat het dan vooral over de aanzienlijke groep mensen zonder papieren in ons land, migranten in transit en personen die volledig zijn afgesloten van de maatschappij.  “De uitdaging bestaat erin tegen het eind van de campagne een oplossing te zoeken zodat we meer mensen uit deze kwetsbare doelgroepen kunnen bereiken met vaccinaties.”

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.