Miljoenen levens op het spel als kanalen voor grensoverschrijdende hulp in Syrië worden gesloten

Miljoenen levens op het spel als kanalen voor grensoverschrijdende hulp in Syrië worden gesloten

Artsen zonder grenzen (AZG) roept de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC) op om de resolutie (UNSCR 2533) die grensovergangen voor het verlenen van humanitaire hulp in Noordwest-Syrië mogelijk maakt, te verlengen. Deze resolutie vervalt op 10 juli 2021. Indien ze niet vernieuwd wordt, riskeren meer dan 4 miljoen mensen – van wie 2 miljoen in eigen land op de vlucht zijn – zonder levensreddende medische en humanitaire hulp te vallen.

"Na 10 jaar oorlog is de vernieuwing van de resolutie van de Veiligheidsraad nu kritieker dan ooit. Het leven van miljoenen mensen, waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen, hangt ervan af. Hoewel AZG geen gemandateerde uitvoerpartner van de VN is, en niet alleen afhankelijk is van deze UNSC-resolutie, zullen onze teams elke sluiting onmiddellijk voelen. AZG zou de leegte die zou vallen als VN-agentschappen en andere organisaties hun hulp in het noordwesten van Syrië sterk verminderen, niet kunnen vullen", verklaart Dr Faisal Omar, AZG-hoofd van de missie voor Syrië.

Van juli 2014 tot en met begin 2020 liet de resolutie grensovergangen voor het aanbieden van humanitaire hulp in Syrië op vier plaatsen toe. Ze werd jaarlijks herzien en verlengd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC), om de stroom van humanitaire hulp te behouden in gebieden die niet onder controle zijn van de Syrische regering.

In 2019 en 2020 spraken Rusland en China hun veto uit over de vernieuwing van de resolutie én over humanitaire grensoversteken die eerder waren goedgekeurd. Daardoor verdwenen Bab Al-Salam, Al-Yarubiyah en Al-Ramtha uit de lijst van goedgekeurde humanitaire grensovergangspunten. Nu blijft slechts één grensovergang over, namelijk Bab Al-Hawa, als een formeel humanitair oversteekpunt in Syrië.

Op 10 juli 2021 wordt de resolutie gestemd en dreigt deze laatste toegangsroute in Syrië gesloten te worden.

"De Bab Al-Hawa Crossing is momenteel de enige levenslijn voor het Idlib Gouvernement in Noordwest-Syrië. Als deze reddingslijn wordt afgesneden, zullen we veel mensen zien sterven. Als de medische bevoorrading stopt, kunnen we patiënten niet langer behandelen; onze huidige voorraad houdt het slechts drie maand uit. En zonder levering van voedsel en drinkbaar water, zouden ziekten en epidemieën de interne ontheemden (IDPs) en lokale bevolking zwaar treffen. Sommige mensen in dit gebied zijn meer dan 14 keer gevlucht en ze zijn volledig afhankelijk van humanitaire hulp ", zegt de AZG-veldcoördinator voor Syrië.

AZG, een van de weinige resterende medische actoren in het gebied, heeft de grensovergang nodig om de meest kwetsbare populaties in het noordwesten van Syrië te bereiken. Medische benodigdheden voor operaties en meer, zouden de meeste ziekenhuizen en gezondheidsfaciliteiten niet bereiken. Bovendien zou een sluiting van het laatste overgebleven grensovergangspunt de covid-19-respons en vaccinatiecampagne ook in het gedrang brengen, omdat de nodige bevoorrading van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), zuurstoftanks, ademhalingstoestellen, essentiële medicijnen en COVID -19 vaccins niet mogelijk zou zijn.

Lopende economische sancties op Syrië, en een verslechterende economische crisis en valuta-devaluatie in 2021, verergeren de levensomstandigheden voor de bevolking in alle gebieden al aanzienlijk. Volgens VN-agentschappen zijn de voedingsprijzen met meer dan 220% gestegen, terwijl 80% van de bevolking onder de armoedegrens blijft en 90% van de kinderen nu afhankelijk is van humanitaire hulp.

“In het afgelopen jaar, en in het bijzonder tijdens onze COVID-19 respons in Noordoost-Syrië, stelden wij op het terrein vast hoe het besluit van de VN Veiligheidsraad om grensoverschrijdende humanitaire hulp via de Al-Yarubiyah overgang niet langer toe te laten, mensen onnodig deed lijden omdat levensreddende hulp Noordoost-Syrië niet langer via Irak kon bereiken. Dit scenario moet absoluut vermeden worden in Noordwest-Syrië”, aldus Dr Faisal Omar.

AZG roept permanente en niet-permanente leden van de VN-Veiligheidsraad op om de resolutie omtrent humanitaire grensovergangen van de UNRCS te vernieuwen. Ook vragen we om de grensovergangen van Bab Al-Salam naar het noordwesten en van Al-Yarubiyah naar het noordoosten opnieuw mogelijk te maken. Grensovergangen blijven de enige levensvatbare humanitaire kanalen om groeiende behoeften in Noord-Syrië te dekken.

EINDE

NOTA VOOR DE REDACTIE

In het voorbije decennium van oorlog heeft Artsen Zonder Grenzen zich consequent aangepast aan de veranderende context in en rond Syrië, om te blijven reageren op de groeiende humanitaire en medische behoeften in het land. Onze activiteiten gaan van trauma en wondzorg, tot maternale en kindergezondheidsdiensten, evenals vaccinatiecampagnes gericht op het voorkomen van de verspreiding van dodelijke ziekten.

AZG ondersteunt momenteel 8 ziekenhuizen in Noordwest-Syrië, waaronder 1 brandwonden-eenheid, 12 primaire gezondheidszorgcentra (PHCS) en 5 ambulances voor verwijzingen. Daarnaast ondersteunt AZG 14 mobiele klinieken die meer dan 80 kampen voor mensen op de vlucht in eigen land (IDP) bedienen. AZG voorziet ook water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH)-activiteiten in bijna 90 IDP-kampen in het noordwesten.

In Noordoost-Syrië ondersteunt AZG twee COVID-19-faciliteiten, een uitgebreide primaire gezondheidszorgkliniek die een spoeddienst, een niet-overdraagbare ziekten (NCD) en ondervoedingszorg, routinevaccinatie op 12 locaties omvat en de bevolking van al-Hol-kamp met water, sanitaire voorzieningen, voedingszorg en primaire gezondheidszorg ondersteunt.

Recent heeft AZG lokale gezondheidszorgfaciliteiten begeleid bij hun COVID-19 respons, na de toename van besmettingen. We openden het voorbije jaar zes COVID-19 isolatie- en behandelingscentra in Noord-Syrië geopend, samen met snelle diagnostische testservices via mobiele klinieken. AZG biedt ook onderdak aan COVID-19 vaccinatieteams getraind door de WHO, in de gezondheidsfaciliteiten in het noordwesten. We ondersteunen met gezondheidsbevordering rond COVID-19-preventie en vaccin-aarzeling.

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.