Migratierapport AZG: Europa institutionaliseert dodelijk geweld tegen mensen op de vlucht

Migratierapport AZG: Europa institutionaliseert dodelijk geweld tegen mensen op de vlucht

In een gloednieuw “Crisis Info” rapport over migratie naar Europa geeft internationale medisch-humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) een overzicht van de belangrijkste en meest zorgwekkende effecten van het Europese migratiesysteem en roept ze opnieuw op tot oplossingen die mensenlevens beschermen en de waardigheid van iedereen hooghouden. Europese staten kondigen opnieuw een 'crisis' aan de Europese grenzen af, maar hun prioriteit blijft het stimuleren van meer institutionele steun voor meer opsluiting, meer grensmuren en meer deportaties, in plaats van zinvolle hulp en bescherming. De crisis van vandaag is er bovenal een van institutionalisering van het geweld in de hele EU.

Lees het volledige rapport (in het Engels) hier:

Migratierapport AZG: Europa institutionaliseert dodelijk geweld tegen mensen op de vlucht 20230515 - Crisis_Info_EU_Migration_Info_May_2023.pdf - 541 KB

Meer mensen dan ooit werden uit hun huizen verdreven door conflicten, mensenrechtenschendingen, klimaatverandering en de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie. En in heel Europa blijft Artsen Zonder Grenzen getuige van mensen op de vlucht die worden achtergelaten om op zee te verdrinken, te worden onderschept en teruggedrongen aan de grenzen, die humanitaire hulp wordt geweigerd en gecriminaliseerd worden omdat ze veiligheid zoeken. Elke dag bieden teams van Artsen zonder Grenzen medische en psychologische zorg aan mensen, waaronder kinderen, die op zoek waren naar veiligheid in Europa, maar in plaats daarvan geweld, ontoereikende levensomstandigheden en onvoldoende toegang tot basisbehoeften, zoals voedsel, water en sanitaire voorzieningen, aantroffen.

Van de actieplannen voor het Centrale Middellandse Zeegebied en de Westelijke Balkan tot het Migratiepact en het financieren en uitbesteden van schadelijke grenspraktijken aan andere landen, zoals Libië: de EU ondermijnt actief het asielstelsel en biedt geen zinvolle bescherming aan mensen die veiligheid zoeken. EU-landen, waaronder Italië, doen buitengewoon veel moeite om de controle aan de grenzen te verscherpen en vertrek te voorkomen, terwijl civiele zoek- en reddingsoperaties strafbaar worden gesteld. Het dodelijke migratiebeleid van de EU treft migranten in heel Europa.

Geweld wordt uitbesteed

In plaats van te investeren in het vergroten van de opvangfaciliteiten en het verbeteren van de opvang met waardige levensomstandigheden in de hele EU, richten de lidstaten zich op het beperken van het aantal mensen dat ze toelaten en besteden ze hun internationale verantwoordelijkheden uit aan andere – vaak minder veilige – landen, zoals Libië.

In 2022 werden ongeveer 23.600 mensen onderschept door de Libische kustwacht, die door de EU gefinancierd wordt, en gedwongen teruggestuurd naar Libië. Volgens het laatste VN-rapport lopen migranten in Libië voortdurend het risico willekeurig te worden vastgehouden en het slachtoffer te worden van misdaden tegen de menselijkheid. Dit jaar zijn al meer dan 4.200 mensen gedwongen teruggebracht naar Libië en 1053 mensen zijn omgekomen of worden vermist na het riskeren van de dodelijke route over het centrale Middellandse Zeegebied van Libië naar Europa: het is de meest dodelijke periode van vier maanden sinds 2017.

“Mensen die de dodelijke oversteek van de Middellandse Zee of de bergen en bossen van Europa vandaag overleven, worden op EU-bodem mensonwaardig behandeld”, zegt Julien Buha Collette, teamleider Europese Operaties van AZG. “In heel Europa zien we een normalisering van geweld aan de grenzen. We zien mensen sterven op zee of met geweld teruggestuurd worden. Maar ook kinderen die in zeecontainers opgesloten worden en in Hongarije met traangas worden bestookt voor ze teruggestuurd worden naar Servië. Dat zijn onmenselijke praktijken.'

Focus op deportatie en detentie van kinderen vanaf 12 jaar

In plaats van te leren van fouten uit het verleden, gaat de EU door met het verdubbelen van het "hotspot"-model, dat gericht is op deportatie en detentie in plaats van op hulp en bescherming. Er worden wetgevingsvoorstellen door de EU worden geduwd, die indien goedgekeurd, dit model in alle EU-landen kopiëren, inclusief versnelde asielprocedures, waardoor de tijd voor het verwerken van asielaanvragen aanzienlijk wordt verkort. Het gevolg? Deportatie van veel mensen die niet de kans hebben gehad om hun zaak eerlijk te laten behandelen. En als kers op de taart wordt de leeftijdsgrens voor detentie verlaagd naar 12 jaar.

"Het afschrikkingsbeleid van de EU zal tragedies zoals de recente scheepswrakken niet voorkomen, noch zal het mensen ervan weerhouden veiligheid te zoeken, het zal mensen alleen maar blootstellen aan nog gevaarlijkere zeereizen", aldus Buha Collette.

Mensenlevens op de eerste plaats

De EU en haar lidstaten moeten onmiddellijk een einde maken aan het wijdverbreide geweld en de straffeloosheid aan de EU-grenzen, stoppen met het exporteren van gewelddadig grensbeheer naar buurlanden en zorgen voor een veilige doorgang voor degenen die bescherming nodig hebben. Artsen Zonder Grenzen herhaalt haar oproep aan de EU en haar lidstaten om ervoor te zorgen dat iedereen die in de EU aankomt, toegang heeft tot hulp, opvang en gezondheidszorg.

"We roepen de EU-leiders op om de bescherming van mensenlevens op de eerste plaats te stellen en een waardige en humane behandeling te bieden aan de mensen die veiligheid zoeken in Europa", besluit Buha Collette. "De medische behoeften van mensen en hun recht op een eerlijke asielprocedure moeten boven alles worden gerespecteerd en geprioriteerd."

Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.