Migratiepact: de EU kiest voor een beleid van uitsluiting, waarbij afschrikking en geweld centraal staan

Migratiepact: de EU kiest voor een beleid van uitsluiting, waarbij afschrikking en geweld centraal staan

Op woensdag 10 april stemden de afgevaardigden van het Europees Parlement voor een migratiepact dat mensen die veiligheid zoeken aan de grenzen van de Europese Unie met geweld terugdringt, NGO's criminaliseert en het grensbeheer toevertrouwt aan onveilige landen.

Al jaren levert Artsen Zonder Grenzen bewijs van het schadelijke migratiebeleid van de EU. Nu is dit dodelijke beleid verankerd in het Migratiepact, dat nog meer wanhoop en ellende zal zaaien. Lees ook ons rapport over de menselijke kost van het Europese migratiebeleid (ENG).

Hieronder een verklaring van Julien Buha Colette, operationeel manager van migratieprogramma's van Artsen Zonder Grenzen.

“Vandaag heeft het Europese Parlement gekozen voor een uitsluitingsbeleid dat zich richt op afschrikking en geweld in plaats van op de waardigheid en veiligheid van mensen, ondanks herhaalde waarschuwingen van #AZG en andere organisaties over de menselijke kosten van een dergelijk beleid.

De medische en humanitaire gevolgen van dit migratiepact zijn onvermijdelijk. Meer mensen zullen geblokkeerd, belemmerd en vastgehouden worden zowel op zee als in landen buiten de EU, en nergens in Europa veiligheid krijgen.

Het migratiepact zal nu in feite misbruik door de vingers zien en de ogen sluiten voor het lijden van mensen die bescherming zoeken. De waarborgen en verantwoordingsmechanismen zijn ronduit ontoereikend. Het pact lijkt een recept voor een ramp"

Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

 

 

 

 

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.