Skip to Content

Kos: politiegeweld leidt tot angst en paniek onder vluchtelingen

Op Kos werden 2.000 mensen die naar een stadion waren gestuurd om daar door de Griekse autoriteiten geregistreerd te worden, gisteren opgesloten. Zonder beschutting voor de brandende zon en voldoende water, voedsel en wc's. De aanpak van de politie om de mensen onder bedwang te houden was agressief en ging gepaard met buitenproportioneel geweld en traangas buiten het stadion. De politie vuurde zelfs een flitsgranaat af om de massa uiteen te drijven. De luide knal leidde tot angst en paniek onder de mensen, waarvan velen trauma's hadden opgelopen van bombardementen en gevechten in Syrië.

Artsen Zonder Grenzen hulpverleners behandelden mensen voor paniekaanvallen, 3 slachtoffers van politiegeweld, 7 mensen die ernstig verwond werden doordat ze in de chaos vertrapt raakten, 33 mensen voor uitputting door hitte en bewustzijnsverlies. In totaal heeft het medisch team 62 mensen behandeld, 4 patiënten brachten zij naar het ziekenhuis in Kos vanwege een acute epileptische aanval, borstpijn, zwangerschap en bewustzijnsverlies.

De mensen in het stadion vertelden dat ze zich grote zorgen maakten over het gebrek aan informatie over wat de procedure was en wat er op dat moment gebeurde. Velen durfden de twee dagen lang dat ze in het stadion op hun beurt wachten geen water of voedsel te halen. Ze vreesden hun plaats in de rij te verliezen of dat ze het niet zouden horen als de politie juist dan hun naam zou roepen.

Laat in de middag hebben de Griekse autoriteiten water en wat voedsel uitgedeeld. Vannacht wisten de autoriteiten de papierenachterstand weg te werken en was het stadion leeg. Al deze mensen wachtten al sinds maandag op registratie, waarvan de meesten de volle 3 dagen waren opgesloten in het stadion.

Constance Thiesen, specialist humanitaire zaken van Artsen Zonder Grenzen: 'Hoewel we blij zijn dat de situatie inmiddels iets meer onder controle lijkt, zijn wij geschokt en vol afgrijzen over het buitensporige politiegeweld en de onverantwoordelijke manier waarop de autoriteiten van Kos de afgelopen 3 dagen met de vluchtelingensituatie zijn omgegaan. Het probleem is niet het aantal mensen dat aankomt; het probleem is het ontbreken van een behoorlijke systematische opvang voor mensen die oorlog en geweld ontvluchten. Dat is de oorzaak van de ontstane chaos.'

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.