JEMEN: AZG en het ICRC maken zich ernstig zorgen over de aanvallen op cruciale bevoorradingskanalen

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) en Artsen Zonder Grenzen (AZG) maken zich ernstig zorgen over de aanzienlijke schade die onlangs werd aangericht na aanvallen van de coalitie op de luchthavens van Sanaa en Hodeida in Jemen. De schade brengt niet alleen de aanvoer van hulpgoederen in het gedrang, maar ook de komst van humanitaire hulpverleners.

“Jemen is nagenoeg volledig afhankelijk van de import van voedingsmiddelen en medicijnen, vooral voor de behandeling van chronische aandoeningen,” vertelt Cédric Schweizer, die aan het hoofd staat van een 250-koppig team van het ICRC in Jemen. “De luchthaven van Sanaa vormde als civiele infrastructuur een cruciale schakel in de bevoorrading van levensnoodzakelijke goederen en humanitaire diensten. Door de strenge beperkingen op import, die zes weken geleden door de coalitie werden opgelegd, en het nijpende tekort aan brandstof is de situatie voor de Jemenieten onhoudbaar en zijn hun noden alleen maar toegenomen,” voegt Cédric Schweizer er nog aan toe.

De schade aan cruciale logistieke infrastructuren – lucht- en zeehavens, bruggen en wegen – hebben een niet te overziene impact op de burgerbevolking. De humanitaire situatie is dan ook bijzonder schrijnend. Blokkades die door verschillende gewapende groeperingen worden opgetrokken, bemoeilijken de aanvoer van medisch noodmateriaal voor de ziekenhuizen en belemmeren de toegang van patiënten en gewonden tot essentiële medische verzorging.

“De bevolking heeft het al bijzonder moeilijk door het huidige conflict, en de verwoesting van de landingsbaan van de luchthaven van Sanaa brengt nu nog meer levens in gevaar. De mensen kunnen niet anders dan verontreinigd water te drinken, en kinderen sterven aan ziektes die perfect te voorkomen zijn,” aldus Marie Elisabeth Ingres, die de missie van AZG in Jemen leidt.

In deze steeds moeilijkere omstandigheden verzoeken AZG en het ICRC alle betrokken partijen om de bevoorradingskanalen te vrijwaren, zodat de humanitaire hulp tot bij de mensen geraakt. We roepen op om niet langer cruciale civiele infrastructuren aan te vallen en de Jemenitische civiele luchtvaartautoriteiten de kans te geven de luchthavens te herstellen zodat de hulp het land kan bereiken.

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.