Humanitaire hub bestaat 2 jaar: "Meer dan 6.000 personen geholpen"

Verschillende maatschappelijke organisaties en burgers bundelden in 2017 de krachten om het gebrek aan structurele oplossingen van de overheid te compenseren. De afgelopen twee jaar hebben ze meer dan 6.000 migranten in een veilige omgeving van verschillende diensten kunnen voorzien.

Nadat de Humanitaire Hub eerst een tijdje in de Frontispiesstraat gevestigd was, opereerde de hub daarna gedurende anderhalf jaar vanuit het Noordstation. Nu bevindt de hub zich sinds 11 juni in een gebouw dat ter beschikking is gesteld door de Haven van Brussel (Havenlaan 100), op vijftien minuten lopen van het Noordstation. De hub is een samenwerking tussen het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, het Croix Rouge de Belgique, Dokters van de Wereld en Artsen Zonder Grenzen. Ook SOS Jeunes is een partner.

“De twee jaar werk binnen de humanitaire hub tonen aan dat een dergelijk opvang- en oriëntatiecentrum een positief effect heeft op de gezondheid, het leven en de waardigheid van de transitmigranten”, volgens David Leclercq, coördinator van de humanitaire hub.

“De situatie moet in perspectief worden geplaatst. Het gaat om een groep van 1.000 mensen in België, waarvan 800 in Brussel. Er is duidelijk geen sprake van een aanzuigingskracht bij migranten voor België, aangezien het aantal migranten ongeveer gelijk blijft. 'Ondanks' de hulp die hen wordt geboden door de organisaties van de hub”, aldus D. Leclercq.

Jaarlijks komen er 3.000 verschillende mensen naar de Hub. Dagelijks zijn dit er 250. Hiervan is 15 à 20% een meisje of vrouw.*

De mensen die het vaakst worden geholpen in de hub hebben de Eritrese (33,5%), de Soedanese (24%) en de Ethiopische (13,3%) nationaliteit*.

Bij de medische dienst, beheerd door Dokters van de Wereld, vinden maandelijks gemiddeld 631 consulten plaats. Bij de dienst voor geestelijke gezondheidszorg, aangeboden door Artsen Zonder Grenzen, 207. Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen zorgt er met de dienst begeleiding op sociaal en administratief gebied voor dat er maandelijks gemiddeld 180 mensen op gesprek komen. Voor de distributie van kleding door het Burgerplatform komen maandelijks gemiddeld 1.955 mensen langs. Croix Rouge de Belgique wil er via het herstel van familiebanden op zijn beurt voor zorgen dat familiebanden die te lijden hebben onder migratietrajecten in stand worden gehouden en hersteld worden. Zo worden maandelijks ook 617 telefoongesprekken ter beschikking gesteld aan migranten zodat ze contact kunnen houden met het thuisland*.

Expertise delen

Partnerorganisaties pleiten al twee jaar voor de oprichting van een opvang- en oriëntatiecentrum in samenwerking met regionale en federale instellingen. Dit project zou kunnen worden toevertrouwd aan nieuwe instellingen of bestaande partners.

“Op de lange termijn wensen alle organisaties een structurele oplossing te vinden om migranten op een waardige manier op te vangen”, aldus David Leclercq.

Focus op vrouwen en kinderen

Het gebrek aan institutionele hulp en bescherming van migrantenvrouwen en
-kinderen heeft dramatische gevolgen voor deze kwetsbare groepen. Aan de hand van de ervaring die we als organisaties van de hub hebben opgedaan konden we speciaal voor deze hulpbehoevende groepen specifieke diensten opgezet.

Zo opende het Burgerplatform onlangs het Sister‘s House in Elsene, een opvangcentrum speciaal voor vrouwen, en zorgde Dokters van de Wereld ervoor dat vrouwen op consultatie kunnen gaan bij een verloskundige. Artsen Zonder Grenzen zorgde er op haar beurt voor dat vrouwen op gesprek kunnen gaan bij een psycholoog. Daarnaast bevindt zich in de hub een ruimte die speciaal is bedoeld voor vrouwen. In deze ruimte kan een band met ze worden opgebouwd en kunnen ze gerustgesteld worden. Tussen januari 2018 en juni 2019 is het percentage vrouwen in de hub gestegen van 5,4% naar 17,4%, terwijl het aantal vrouwelijke migranten in België niet toenam.

David Leclercq: “Vrouwelijke migranten waren onzichtbaar, ondanks dat ze er al die tijd toch echt waren. We bouwden een vertrouwensband met hen op: terwijl ze bij de eerste consultatie nog voor klachten als hoofdpijn kwamen, vertelden ze tijdens de tweede consultatie bijvoorbeeld over het misbruik waarvan ze slachtoffer waren of hun onveilige abortus …”.

Om betere hulp te bieden aan kinderen verleent SOS Jeunes hen sociale ondersteuning (360 minderjarigen in de eerste 8 maanden van 2019). Iedere maand komen er gemiddeld 45 jongeren en kinderen op gesprek. In de helft van de gevallen worden er direct na het eerste gesprek verdere stappen ondernomen*.

Hugo Lantair, coördinator SOS Jeunes: “De overheid biedt deze jongeren geen enkele hulp, terwijl ze eigenlijk zouden moeten ingrijpen. SOS Jeunes vindt dat het belang van het kind voorop moet staan, zoals blijkt uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat België in 1989 ondertekende.”

*cijfers van de eerste 4 maanden van 2019 in de hub, tijdens consultaties van Dokters van de Wereld en door SOS Jeunes.

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.