Heads Up - Tsjaad: AZG is bezorgd over ondervoeding bij kinderen in Ndjamena

AZG start een noodvoedselprogramma

Vandaag opent Artsen Zonder Grenzen (AZG) in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een therapeutisch voedingscentrum in Ndjamena omdat de situatie van duizenden kinderen jonger dan vijf jaar kritiek is. Er zijn immers slechts enkele instellingen die ernstig ondervoede kinderen kunnen opnemen en die zijn totaal overrompeld door het grote aantal gevallen van ernstige ondervoeding.

In Tsjaad en in Ndjamena is acute ondervoeding endemisch, met jaarlijkse pieken, maar vandaag heeft ze in de hoofdstad een alarmerend niveau bereikt door de combinatie van verschillende factoren. Er is een koopkrachtcrisis bij de bevolking, de seizoensgebonden voedselonzekerheid is dit jaar bijzonder erg en er is de staking van de overheidsdiensten, die ook de gezondheidssector treft.

Uit het laatste onderzoek van juli 2017, gevoerd in opdracht van het Tsjadische ministerie van Volksgezondheid, bleek dat het ondervoedingspercentage bij de kinderen in Ndjamena de nooddrempel had overschreden. Dit jaar heeft het ziekenhuis van Amitié Tchad-Chine, dat gesteund wordt door de ngo Alima, sinds januari 45% meer ernstig ondervoede kinderen opgenomen dan in diezelfde periode in 2017. Het centrum heeft tot 170 ernstig ondervoede en zieke kinderen opgenomen, terwijl het eigenlijk maar een capaciteit van 80 bedden heeft.

Om die situatie het hoofd te kunnen bieden, moet de ziekenhuiscapaciteit voor kinderen dringend worden opgevoerd en moet ondervoeding sneller behandeld worden. Hierbij spelen de mobiele voedingsunits een cruciale rol: door ondervoeding thuis te behandelen, voorkomen ze dat kinderen hun gezondheidstoestand zo verergert dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Maar in Ndjamena zijn de meeste van die units telkens slechts één dag per week beschikbaar en bovendien kampen ze vaak met tekorten aan kant-en-klare therapeutische voedingsmiddelen die van vitaal belang zijn voor ernstig ondervoede kinderen en die door UNICEF worden geleverd.

‘In Ndjamena, waar de toegang tot pediatrische noodhulp beperkt is, moet tegen elke prijs voorkomen worden dat de kinderen zo ziek worden dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Er moet dringend actie ondernomen worden om het aantal mobiele voedingsunits en het gebied dat ze dekken op te voeren. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat ze de nodige middelen krijgen om te kunnen functioneren’, zegt Natalie Roberts, noodhulpcoördinator bij Artsen Zonder Grenzen.

De voedinvoedingsunit die vandaag opengaat heeft een initiële capaciteit van 50 ziekenhuisbedden en voorziet de invoering van verschillende mobiele voedingscentra in Ndjamena, zodat de kinderen thuis kunnen worden behandeld en goed kunnen worden opgevolgd.

Ook de voedingstoestand van kinderen die matig ondervoed zijn en die momenteel geen enkele vorm van zorg krijgen moet verbeterd worden. ‘Tot vandaag werden kinderen bij wie matige ondervoeding was vastgesteld, zonder enige hulp terug naar huis gestuurd. Terwijl we weten dat ze thuis snel achteruit zullen gaan en ernstig ondervoed zullen raken bij gebrek aan voldoende voedsel, want hun moeders hebben geen geld om het voor ze te kopen. We mogen niet wachten tot de kinderen op het randje van de dood balanceren voor we in hun basisbehoeften gaan voorzien!,’ legt Natalie Roberts uit.

Het Wereldvoedselprogramma verstrekt voedingssupplementen en in de komende weken zal AZG die via zijn poliklinische activiteiten aan matig ondervoede kinderen gaan verdelen.

Artsen Zonder Grenzen is al 37 jaar aanwezig in Tsjaad en biedt gezondheidszorg aan de plaatselijke bevolkingsgroepen, de ontheemden en de vluchtelingen in de regio’s Salamat, Mandoul en Logone Oriental. Elk jaar verhoogt de organisatie haar capaciteit om tijdens het magere seizoen, dat doorgaans loopt van mei tot september en waarin ook vaak seizoensgebonden malaria opduikt, ondervoeding bij kinderen op te sporen en te behandelen. Dit jaar is de situatie bijzonder ernstig in de hoofdstad Ndjamena en AZG start een noodvoedselprogramma om meer kinderen met acute ondervoeding te kunnen behandelen.

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.