Griekenland - Artsen Zonder Grenzen gedwongen haar COVID-19 centrum op Lesbos te sluiten

Een COVID-19-isolatiecentrum opgezet door Artsen Zonder Grenzen (AZG) op het Griekse eiland Lesbos heeft onder dwang van lokale Griekse autoriteiten zijn deuren moeten sluiten. De autoriteiten legden boetes op, met mogelijke strafrechtelijke vervolging, in verband met stedenbouwkundige voorschriften.

AZG veroordeelt ten stelligste het falen van de autoriteiten om een oplossing te vinden voor het openhouden van het isolatiecentrum terwijl er nog steeds een risico is dat COVID-19 zich verspreidt in het nabijgelegen opvangcentrum van Moria. In dat kamp leven 15.000 vluchtelingen in overvolle en onhygiënische omstandigheden. Artsen Zonder Grenzen waarschuwt dat de sluiting van het isolatiecentrum - dat de responscapaciteit tegen COVID-19 op het eiland aanzienlijk zal verminderen - vreselijke gevolgen kan hebben als er zich een uitbraak in Moria voordoet.

"We zijn diep teleurgesteld dat de lokale autoriteiten, ondanks enkele inspanningen van relevante belanghebbenden, deze boetes en mogelijke aanklachten niet konden vernietigen nu er een wereldwijde pandemie woedt ", zegt Stephan Oberreit, AZG-hoofd van de missie in Griekenland. "Het volksgezondheidssysteem op Lesbos zou de rampzalige gevolgen van een uitbraak in Moria gewoonweg niet aankunnen. Daarom zijn we tussenbeide gekomen. Vandaag moesten we ongewild een cruciaal onderdeel van de COVID-19-respons voor Moria sluiten."

Het COVID-19-isolatiecentrum van Artsen zonder Grenzen op Lesbos werd op 6 mei geopend. Het was het resultaat van inspanningen van medische organisaties op het hele eiland, met ondersteuning van overheidsfunctionarissen en het plaatselijke ziekenhuis. Het isolatiecentrum was de enige plek op Lesbos dat een veilige ruimte bood waar mensen uit Moria met COVID-19-symptomen geïsoleerd konden worden en medische zorg konden krijgen.

Sinds 1 juli kreeg het isolatiecentrum boetes opgelegd en mogelijke strafrechtelijke vervolging door lokale autoriteiten omwille van stedenbouwkundige voorschriften. Dit ondanks het feit dat het centrum deel uitmaakt van het door de minister van Migratie opgestelde noodplan en gericht is op het voorkomen van de verspreiding van COVID-19 onder de mannen, vrouwen en kinderen in het opvangcentrum van Moria.

"Het is verbazingwekkend dat lokale autoriteiten ons belemmeren terwijl we kwetsbare mensen proberen te beschermen. En net naast ons, in Moria, zien we een enorme schending van de menselijke waardigheid, met duizenden mensen die vastzitten in onmenselijke omstandigheden", zegt Oberreit.

De 15.000 mensen die momenteel in Moria zijn, hebben weinig ruimte en beperkte toegang tot water en zeep. Dat maakt preventieve maatregelen, zoals fysieke afstand en regelmatig handenwassen, nagenoeg onmogelijk. Meer dan 300 mensen met een hoog risico vanwege hun leeftijd of chronische medische aandoening, en hun families, zitten vast in deze gevaarlijke omstandigheden. Artsen Zonder Grenzen blijft aandringen op de onmiddellijke en dringende evacuatie van alle kwetsbare mensen, inclusief degenen die een hoog risico lopen op COVID-19, van Moria naar veilige huisvesting elders.

"Dit is niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat wij en andere humanitaire organisaties met dit soort obstakels worden geconfronteerd terwijl we proberen de hiaten te dichten die de Europese en Griekse autoriteiten hebben achtergelaten bij de hulp aan migranten en vluchtelingen", zegt Bertrand Perrochet, operationeel directeur van Artsen Zonder Grenzen. “De afgelopen vijf jaar hebben we de verschrikkelijke schade gezien die het containment beleid heeft toegebracht aan mensen die vastzitten in opvangcentra op de Griekse eilanden.Vandaag, tijdens een wereldwijde pandemie, wordt het AZG onmogelijk gemaakt om te reageren op een risico voor de volksgezondheid dat de autoriteiten hebben verwaarloosd.”

Artsen Zonder Grenzen blijft bereid om verder met de Griekse autoriteiten te overleggen wat er moet gebeuren met betrekking tot het risico van COVID-19 voor mensen in het Moria kamp. AZG  behoudt zijn diensten voor pediatrische, seksuele en reproductieve gezondheid en geestelijke gezondheidszorg in zijn kliniek in Moria.

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.