Fondsenwervingscampagne AZG belicht de permanente noodsituatie in Congo

Met de slogan ‘Als wij aan de slag gaan, verliest de dood terrein’ vraagt Artsen Zonder Grenzen geld voor haar noodhulpcel in Congo. Naar analogie met haar noodhulpcel in Brussel die de hulpverlening voor alle grote humanitaire urgenties coördineert, heeft de organisatie een gelijkaardige structuur opgezet in Congo. “Congo is een immens land, zo groot als West-Europa, waar voortdurend nieuwe humanitaire crisissen en ziektes uitbreken. De beste manier om die veelvuldige crisissen het hoofd te bieden, is er constant op voorbereid te zijn,” zegt Bertrand Perrochet, Directeur Operaties voor Artsen Zonder Grenzen.

De vele humanitaire crisissen in Congo variëren van conflicten tot grote tekorten in de gezondheidszorg voor seksueel geweld, ondervoeding, malaria en slaapziekte. Daarenboven kent het land voortdurend uitbraken van epidemieën zoals cholera, mazelen, gele koorts, tyfus, of ebola door de slechte infrastructuur en monitoring. Artsen Zonder Grenzen werkt sinds 1981 onafgebroken in Congo. Het is één van de weinige landen waar de  organisatie zoveel hulpverlening ontplooit.

Voor haar noodhulpcel alleen al houdt Artsen Zonder Grenzen tachtig mensen klaar die 7 op 7, 24 op 24 in actie kunnen komen over drie vierde van het volledige Congolese grondgebied. Daarnaast kunnen nog eens 150 anderen snel gemobiliseerd worden om te voorkomen dat crisissen uitbreiden. In de eerste helft van 2017 startte de noodhulpcel voor Congo negen grote noodhulpinterventies voor cholera, mazelen, malaria, ebola, en verzorging van gewonden door geweld. In totaal werden 480.189 mensen geholpen. Momenteel zijn de medewerkers van de noodhulpcel nog volop bezig met epidemieën van mazelen en cholera in te dijken.

Het geplande budget voor de noodhulpcel voor 2018 bedraagt meer dan vier miljoen euro. Artsen Zonder Grenzen vraagt de Belgische bevolking om deze noodhulp in Congo financieel te steunen. De campagne loopt tot 17 december. Er is een tv-spot te zien op alle nationale kanalen en de campagne heeft ook een digitaal luik met online advertenties op websites en Facebook en een speciale webpagina waarop de crisissen in Congo en het werk van Artsen Zonder Grenzen in beeld zijn gebracht https://msf-azg.be/nl/congo-in-beeld. Er zijn ook affiches te zien in de trein -en metrostations en op de kerstmarkten van Gent, Oostende, Knokke en Brussel.

Mensen die het werk van Artsen Zonder Grenzen willen steunen kunnen een gift doen op rekeningnummer BE73 0000 0000 6060. Alle informatie over hoe Artsen Zonder Grenzen haar inkomsten besteedde in 2016 vindt u terug op www.azg.be/nl/wat-doen-wij-met-jouw-geld.

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.