Flashquote “Het voorlopige wetsvoorstel van Israël om UNRWA aan te wijzen als een terroristische organisatie is een aanval op de humanitaire hulp en een daad van collectieve bestraffing tegen het Palestijnse volk”

Flashquote “Het voorlopige wetsvoorstel van Israël om UNRWA aan te wijzen als een terroristische organisatie is een aanval op de humanitaire hulp en een daad van collectieve bestraffing tegen het Palestijnse volk”

Op 29 mei werd een wetsvoorstel dat erop gericht was om UNRWA, de organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten, aan te merken als een terroristische organisatie, goedgekeurd voor een voorlopige lezing in het Israëlische parlement, bekend als de Knesset. Ook een tweede wetsontwerp dat zou leiden tot het verbreken van alle banden met het VN-agentschap en het ontnemen van verschillende immuniteiten werd voorgesteld en goedgekeurd voor een voorlopige lezing. Deze twee wetsvoorstellen zouden de UNRWA niet alleen volledig verbieden om in Israël te opereren, maar zouden ook de organisatie, haar activiteiten en haar personeel criminaliseren.

“Het voorlopige wetsvoorstel van de Israëlische Knesset om de UNRWA aan te wijzen als een terroristische organisatie is een schandalige aanval op de humanitaire hulp en een daad van collectieve bestraffing tegen het Palestijnse volk. Wij veroordelen de voorgestelde aanwijzing krachtig en zijn solidair met de UNRWA. Door zijn essentiële hulp is UNRWA een levensader voor miljoenen Palestijnen en fungeert het VN-agentschap als ruggengraat van de hulpverlening aan de mensen in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en de regio. Door het VN-agentschap, opgericht om Palestijnse vluchtelingen te helpen, als een terroristische entiteit te bestempelen, zouden de Israëlische autoriteiten een narratief in stand houden dat een hele bevolking en degenen die deze hulp bieden, belastert en marginaliseert.

Het voorstel volgt op maandenlange intimidatie tegen UNRWA, waaronder een aanval op haar kantoren in Jeruzalem. Het is een culminatie van een voortdurende, systematische belemmering van vitale humanitaire hulp, ook aan de Gazastrook, waardoor Gaza feitelijk verstikt wordt. Dit gebeurt terwijl Israëlische strijdkrachten bevolkte gebieden blijven aanvallen, massale burgerslachtoffers blijven veroorzaken in gebieden die door Israëlische strijdkrachten zijn aangewezen als ‘veilige zones’, doorgaan met de vernietiging van civiele infrastructuur, waaronder ziekenhuizen, en herhaaldelijk honderdduizenden mensen die vastzitten in Gaza uit hun huizen dwingen.

Niet alleen wordt de humanitaire hulp belemmerd, maar als het wetsvoorstel definitief wordt gelezen, zal UNRWA-hulp ook strafbaar worden gesteld op grond van de Israëlische antiterrorismewet, in strijd met het internationaal humanitair recht. Dit zou vreselijke gevolgen hebben, omdat het zou kunnen neerkomen op een vrijgeleide om UNRWA-faciliteiten en haar humanitaire personeel aan te vallen, en burgers die de bescherming van het VN-agentschap zoeken verder in gevaar te brengen. Humanitaire hulpverleners moeten altijd beschermd worden en burgers gespaard.

De bondgenoten van Israël, die allemaal lid zijn van de Verenigde Naties, moeten zich verzetten tegen deze stap om humanitaire hulp te criminaliseren en ervoor te zorgen dat de UNRWA haar essentiële werk kan voortzetten. Deze regeringen moeten Israël onder druk zetten om het bloedvergieten te stoppen en hulp te bieden aan Gaza."

Christopher Lockyear, Secretaris-Generaal Artsen Zonder Grenzen

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.