Ethiopië: Artsen Zonder Grenzen schort haar activiteiten in een deel van Tigray op

We dringen aan op een onderzoek naar de moorden op María, Tedros en Yohannes en eisen dat medische teams in veiligheid kunnen werken

Na de brutale moord op drie medewerkers in de Ethiopische regio Tigray op 24 juni, roept Artsen Zonder Grenzen (AZG) op tot een onmiddellijk onderzoek naar de moorden. We dringen erop aan dat hulpverleners worden toegelaten veilig hun werk kunnen doen. We zijn op dit moment genoodzaakt om onze activiteiten in Abi Adi, Adigrat en Axum, in Midden- en Oost-Tigray op te schorten. De teams van Artsen Zonder Grenzen in andere delen van Tigray zullen voorzichtig doorgaan met het verlenen van hulp aan mensen in nood.

"Bijna twee weken sinds de moorden op onze collega's heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist en de omstandigheden rond hun dood blijven onduidelijk", zegt Teresa Sancristoval, Directeur Operaties van Artsen Zonder Grenzen. “We vragen een onmiddellijk onderzoek door relevante partijen, om vast te stellen hoe het incident tot hun dood heeft kunnen leiden en om ons een gedetailleerd verslag te geven van wat er is gebeurd en wie verantwoordelijk was. In deze verschrikkelijke tijd hebben we de uiterst pijnlijke maar noodzakelijke beslissing genomen om onze activiteiten in verschillende gebieden van Tigray op te schorten.”

De drie vermoorde AZG-teamleden droegen kleding die hen identificeerde als AZG en reisden in een duidelijk gemarkeerd AZG-voertuig. Ze werkten sinds februari 2021 in het gebied, waar ze zich uitsluitend bezighielden met medische en humanitaire activiteiten, in overeenstemming met het internationaal humanitair recht en in dialoog en overeenstemming met alle partijen.

"De moord op onze collega's - María, Tedros en Yohannes - is een tragisch voorbeeld van de minachting voor mensenlevens waarvan onze teams getuige zijn geweest in dit conflict", zegt Sancristoval. “De niveaus van geweld tegen burgers en de wreedheden die in Tigray zijn begaan, zijn ronduit schokkend.”

Sinds de start van het conflict in Tigray in november 2020, zijn medisch personeel en hulpverleners rechtstreekse doelwitten geweest. Gezondheidsfaciliteiten en ambulances zijn geplunderd, vernietigd of uitgebuit voor militaire doeleinden. Het personeel van AZG is bedreigd en geslagen en is getuige geweest van gewapende invallen in gezondheidscentra die worden ondersteund door Artsen Zonder Grenzen. AZG maar ook andere hulporganisaties zijn herhaaldelijk ondermijnd door openbare verklaringen die ongegronde verdenking werpen op hun activiteiten, waardoor de veiligheid van hun teams op het terrein in gevaar komt.

Om Artsen Zonder Grenzen en andere hulporganisaties in Tigray en de rest van Ethiopië aanwezig te houden, moeten alle partijen in het conflict de garantie bieden dat dit werk in veiligheid kan worden uitgevoerd, zegt Sancristoval.

"Partijen in het conflict moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat een incident als de moord op onze collega's nooit meer gebeurt", zegt ze. “Het is essentieel dat hulpverleners en medisch personeel hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Humanitaire organisaties moeten de mogelijkheid krijgen om, onafhankelijk en onpartijdig, hulp te bieden in overeenstemming met de noden van mensen.”

De stopzetting van de activiteiten van Artsen Zonder Grenzen in Abi Adi, Adigrat en Axum zal grote medische en humanitaire gevolgen hebben voor de bevolking van centraal Tigray. In de afgelopen zes maanden hebben AZG-teams in deze drie gebieden

  • medische noodhulp verleend aan 9.440 mensen;
  • 763 levensreddende operaties uitgevoerd;
  • meer dan 3.000 mensen opgenomen voor intramurale zorg;
  • meer dan 3.300 vrouwen geholpen bij de bevalling;
  • 365 spoedkeizersneden uitgevoerd;
  • medische zorg verleend aan 335 overlevenden van seksueel geweld;
  • geestelijke gezondheidszorg geboden aan 1.444 mensen.

Voordat de activiteiten werden stopgezet, voorzagen AZG-teams het Regionale Gezondheidsbureau en ziekenhuizen van medische benodigdheden. De gezondheidszorg ter plaatse wordt nog steeds overweldigd door het grote aantal patiënten dat zorg nodig heeft.

"De beslissing om onze activiteiten op te schorten, slaat een gat in de levensreddende hulp ", zegt Sancristoval. “We weten dat talloze patiënten zonder toezicht zullen vallen en dat sommigen zullen overlijden; we weten dat deze last de fragiele restanten van het gezondheidssysteem zal verpletteren. Onze teams moeten in staat worden gesteld om humanitaire hulp te bieden als reactie op de behoeften van door crisis getroffen gemeenschappen in veiligheid.”

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.