Een jaar na de bevingen in Syrië & Turkije: ook geestelijke gezondheidszorg is primordiaal  

Een jaar na de bevingen in Syrië & Turkije: ook geestelijke gezondheidszorg is primordiaal  

Op 6 februari 2023 troffen twee krachtige aardbevingen het zuiden van Turkije en het noordwesten van Syrië. Artsen Zonder Grenzen (AZG) teams kwamen in actie in de uren, dagen en weken na de bevingen om medische zorg en essentiële voorraden te bieden in beide landen. Voor de medisch-humanitaire organisatie is de toegenomen behoefte aan geestelijke gezondheidszorg een belangrijke noodsituatie die moet worden aangepakt. 

De aardbevingen in Syrië verergerden een al precaire humanitaire situatie voor de inwoners van het noordwesten. 55 medische faciliteiten raakten beschadigd en verschillende andere volledig verwoest, waardoor de toegang tot medische zorg nog verder werd beperkt.

Artsen Zonder Grenzen was al jaren aanwezig in de regio en kon in minder dan 3 uur na de eerste aardbeving een noodrespons lanceren. Onze teams leverden 8 miljoen liter drinkwater en verdeelden 110.835 hulppakketten, waaronder hygiëne- en keukenpakketten en menstruatiekits voor vrouwen. Er zijn 36.500 dekens en matrassen uitgedeeld en 6.411 tenten opgezet om de bevolking onderdak te bieden. Daarnaast organiseerden AZG-teams psychologische ondersteuning en recreatieve activiteiten, vooral voor kinderen, en gingen ze door met consultaties voor geestelijke gezondheid in mobiele klinieken in de kampen. In totaal werden 8.026 consultaties geestelijke gezondheidszorg uitgevoerd. Ontdek onze respons in detail in ons Accountability Report (Engels). Lees verder onder de bijlage.

turkiye-syria-earthquakes-one-year-on.pdf 4 MB

Psychologische behoeften lang verwaarloosd

Naast de aardbeving hebben het conflict, de gedwongen ontheemding en de voortdurende economische crisis in het noordwesten van Syrië nog steeds een grote impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking. Psychologische behoeften zijn lang verwaarloosd vanwege de omvang van de dringende basisbehoeften.

Meer dan 4 miljoen mensen leven in rampzalige omstandigheden en de humanitaire situatie wordt alleen maar erger. Toegang tot basisbehoeften zoals voedsel, water, onderdak en gezondheidszorg blijft erg moeilijk, en deze extreme onzekerheid verergert de geestelijke gezondheidsproblemen van de bevolking. Een jaar na de aardbeving zijn de activiteiten van AZG op het gebied van geestelijke gezondheid aanzienlijk geëvolueerd om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

Een beperkte respons in Turkije

Gezien de administratieve beperkingen waarmee AZG in het land werd geconfronteerd, werden alle noodhulpactiviteiten in Turkije uitgevoerd via steun aan lokale organisaties. Onze teams verstrekten 4,3 miljoen liter water, deelden 390.500 maaltijden, 9.171 dekens en 38.154 hygiënekits uit en boden 10.100 mensen psychologische hulp via groepsconsultaties of individuele sessies. Eind mei 2023 beëindigde AZG zijn activiteiten, omdat in de meeste acute en noodbehoeften in Turkije was voorzien.

AZG zet steun aan geestelijke gezondheid voort

Een jaar later zijn de littekens van de aardbevingen nog zichtbaar in het landschap, maar ook de diepe wonden op het gebied van geestelijke gezondheid laten sporen na die vaak over het hoofd worden gezien. Toch is ook die zorg essentieel voor de wederopbouw van een toekomst. Daarom wijst AZG het publiek op de essentiële behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid en roept de medisch-humanitaire organisatie op tot meer investeringen in de levenskwaliteit in de noordwestelijke Syrische staten.

Report on MSF response Türkiye-Syria Earthquakes - One year on.pdf - 4 MB
Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.