Ebola in de Democratische Republiek Congo: de epidemie is niet onder controle

De situatie in Noord-Kivu, waar sinds augustus een ebola-epidemie heerst, is verontrustend. Vooral in de stad Beni, waar het aantal gevallen sinds begin oktober aanzienlijk is toegenomen. Zorgwekkend is ook dat de epidemie zich verspreidt naar Butembo (een stad waar ongeveer 1.000.000 mensen wonen), naar de Oegandese grens, naar het Albertmeer en naar andere plaatsen. Sinds 20 oktober zijn 237 gevallen van hemorragische koorts gemeld in de regio. Daarvan zijn er 202 bevestigde en 35 vermoedelijke patiënten. Van de 202 bevestigde gevallen stierven er 118 en zijn 63 genezen verklaard.

 "Het is duidelijk dat de situatie niet onder controle is, meer dan twee maanden na het begin van de epidemie. Wat we in Beni zien, is bijzonder verontrustend, met een toename van het aantal patiënten in de afgelopen twee weken. Sommigen stonden niet op de lijst van mensen die gevaar liepen. Dat bemoeilijkt ons werk om de transmissieketens te traceren”, stelt Anja Wolz, noodcoördinator van Artsen Zonder Grenzen. “We hebben ook vastgesteld dat mensen thuis aan ebola sterven of te laat aankomen in het behandelcentrum, waarschijnlijk door een gebrek aan vertrouwen in de beschikbare respons op de epidemie. Dat zijn verontrustende indicaties.”

Onveiligheid als gevolg van aanhoudende conflicten in de regio maakt het ook moeilijk om de epidemie onder controle te houden. Na een gewelddadig incident in Beni op 22 september werd de stad uitgeroepen tot "dode stad" en werd ze onder curatele geplaatst. Gedurende deze periode was het niet mogelijk om die mensen die contact hadden met ebolapatiënten meerdere dagen op te volgen om erachter te komen of ze ziek waren geworden. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de huidige toename van het aantal gevallen in Beni. Er zijn ook zogenaamde "rode zones", gebieden waar de respons niet tot kan doordringen vanwege de onveiligheid. Sommige contacten van ebolapatiënten hebben deze gebieden bezocht. We weten niet of ze ziek zijn of niet, of dat anderen ook ziek zijn geworden.

"Om de epidemie onder controle te houden, weten we wat er moet gebeuren. We moeten de belangrijkste maatregelen implementeren, de zogenaamde “pijlers” van de ebolarespons. Speciale aandacht moet worden besteed aan het opbouwen van vertrouwen bij de bevolking. Een sterke medische benadering met de gemeenschap aan de basis is cruciaal, vooral in deze regio die al tientallen jaren in gewelddadige conflicten verkeert”, besluit Anja Wolz.

Meer informatie over de respons van Artsen Zonder Grenzen

• Artsen Zonder Grenzen werkt momenteel in drie behandelingscentra: Mangina, Tchomia en Butembo.

• Artsen Zonder Grenzen is betrokken bij patiëntzorg, preventie en bestrijding van infectie, immunisatie en heeft ook een team voor snelle respons. Dat team bestaat uit een arts, een verpleegkundige en een sanitaire expert en is in staat om snel te reageren.

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.