Duizenden migranten en vluchtelingen moeten het in Italië stellen zonder gezondheidszorg wegens falend opvangbeleid

Duizenden migranten en vluchtelingen moeten het in Italië stellen zonder gezondheidszorg wegens falend opvangbeleid

In Italië leven om en bij de tienduizend migranten en vluchtelingen in mensonwaardige omstandigheden als gevolg van een falend opvangbeleid. Dat stelt de internationale medisch-humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) in een rapport dat vandaag verscheen. Vluchtelingen en migranten verblijven in geïmproviseerde kampen en hebben slechts beperkt toegang tot basisvoorzieningen. Artsen Zonder Grenzen roept nationale en lokale overheden op om ervoor te zorgen dat alle migranten en vluchtelingen in Italië toegang krijgen tot medische bijstand, onderdak, voedsel en water zolang ze op Italiaans grondgebied verblijven, ongeacht hun wettelijke status.

Het rapport Out of Sight werd opgesteld op basis van de monitoringactiviteiten van Artsen Zonder Grenzen in 2016 en 2017 in de geïmproviseerde kampen, sloppenwijken en kraakpanden in Italië.

“Vluchtelingen en migranten bevinden zich aan de rand van de samenleving door een falend opvangsysteem en een nefast grensbeleid. Bovendien worden beleidsmaatregelen met het oog op de sociale inschakeling van migranten en vluchtelingen op nationaal, gewestelijk en lokaal niveau amper toegepast”, zegt Giuseppe De Mola, verantwoordelijke advocacy van AZG.

Uit het rapport blijkt dat vluchtelingen en migranten in kleinere groepen leven dan in 2016, aangezien de geïmproviseerde kampen waarin ze verbleven door uitzettingen zijn versplinterd. Door een gebrek aan een alternatief onderkomen na hun uitzetting moesten de vluchtelingen en migranten hun toevlucht zoeken op plaatsen die aan het oog van de samenleving zijn onttrokken, zoals verlaten gebouwen.

“Duizenden mensen beschikken ondanks hun recht op onderdak en bescherming niet eens over een degelijke slaapplaats, krijgen niet voldoende voedsel en kunnen geen dokter raadplegen”, aldus De Mola.

Naast het opvangsysteem van de overheid, helpen vaak lokale vrijwilligers de migranten en vluchtelingen en bieden ze hen toegang tot de nodige diensten. Alleen komen die vrijwilligers op hun beurt onder druk te staan door nationale en lokale overheden, die soms zelfs juridische stappen tegen hen ondernemen.

Artsen Zonder Grenzen leidde ook een tweede onderzoek, met de naam Harmful Borders, naar de situatie in Ventimiglia, een Italiaans dorp langs de grens met Frankrijk. Ondanks het Schengenakkoord, dat nog steeds formeel van kracht is, toont het onderzoek aan dat migranten de grenzen niet mogen oversteken en in geïmproviseerde kampen verblijven met beperkte toegang tot basisvoorzieningen en gezondheidszorg. Ze worden geregeld teruggedreven, weg van de Italiaans-Franse grens: bijna één op de vier van de 287 door de organisatie ondervraagde migranten verklaarde al het slachtoffer te zijn geweest van geweld langs de grens. In de meeste gevallen zou het geweld door de Italiaanse en Franse grensautoriteiten gepleegd zijn.

Het onderzoek tekende meer dan twintig dodelijke slachtoffers op in de voorbije twee jaar, als gevolg van pogingen om de afgesloten grenzen naar Frankrijk, Oostenrijk of Zwitserland over te steken.

“Hoewel een nieuw langetermijnbeleid zou kunnen voldoen aan de basisbehoeften van een relatief kleine groep mensen die nu in mensonwaardige omstandigheden leven, zien we steeds vaker dat migranten en vluchtelingen – en de mensen die hen helpen – als criminelen worden behandeld”, vertelt Tommaso Fabbri, projectverantwoordelijke voor Artsen Zonder Grenzen in Italië. “Het Europese en Italiaanse beleid zou deze mannen, vrouwen en kinderen moeten helpen in plaats van hen schade te berokkenen. Het wordt tijd om van koers te veranderen.”

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.