D.R. Congo: de grootste mazelenepidemie ter wereld raakt niet onder controle

Momenteel woedt, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, in de Democratische Republiek Congo (DRC) de grootste, huidige mazelenepidemie ter wereld en de grootste in de DRC sinds decennia. Sinds januari 2019 werden meer dan 288.000 Congolezen met de mazelen besmet en zijn meer dan 5.700 mensen aan de ziekte overleden. Doorheen het jaar verspreidde de ziekte zich naar alle 26 provincies van het land. Ondanks de inspanningen op nationaal niveau, moeten snel meer middelen worden ingezet om deze epidemie een halt toe te roepen.

Op dit moment infecteert een mazelenpatiënt in de DRC gemiddeld twee tot drie andere mensen. Er is geen specifieke behandeling voor een patiënt met de mazelen, maar een goed uitgevoerde vaccinatiecampagne is uiterst efficiënt om nieuwe gevallen te voorkomen. In gebieden met een lage vaccinatiegraad kan vaccinatie de kindersterfte met 50 % verminderen, maar de behoeften in het land zijn enorm en het nationale vaccinatieprogramma kan het niet bijhouden.

De epidemie lijkt dan ook niet af te nemen. In de laatste week van november werden 9.605 nieuwe patiënten gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van het jaar. Het sterftecijfer is dit jaar meer dan 2%, twee keer zo hoog als in voorgaande jaren. 73% van de sterfgevallen zijn kinderen onder de vijf jaar.

Bijna anderhalf miljoen kinderen gevaccineerd

"Wanneer een epidemie wordt uitgeroepen, moeten medische zorg en vaccinatie worden gecombineerd om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan", zegt Alex Wade, landcoördinator in de DRC. "Midden november zijn de Congolese gezondheidsautoriteiten in het hele land begonnen met vaccinatie. Intussen blijft Artsen Zonder Grenzen zorg verlenen aan de patiënten. Maar voorlopig is de epidemie nog verschillende stappen voor op de respons.”

Sinds 2018 werken de teams van Artsen Zonder Grenzen in verschillende provincies van het land, waaronder Ituri, Haut en Bas-Uélé, Tshopo, Kasai, Mai-Ndombe, Kwilu en Sud Ubangi, aan de verzorging van mazelenpatiënten en aan vaccinatie. Tussen januari 2018 en oktober 2019 werden in totaal 46.870 patiënten behandeld en 1.461.550 kinderen gevaccineerd door onze teams in 54 gezondheidszones. Helaas worden veel regio's nog steeds niet gevaccineerd.

“Het Congolese ministerie van Volksgezondheid heeft nog bijkomende vaccinatiecampagnes opgezet, maar er zijn nog steeds veel gezondheidszones waar de uitbraak voortduurt. We moeten wachten tot het einde van de vaccinaties om een beter inzicht te krijgen in de evolutie van de epidemie. De huidige uitvoering van deze campagne duidt er echter op dat de behoeften zullen blijven bestaan, zeker voor kinderen ouder dan vijf jaar die in deze periode niet gevaccineerd zullen zijn. Het zal dan van essentieel belang zijn dat humanitaire organisaties en andere hulpverleners alle mogelijke inspanningen bundelen om het ministerie van Volksgezondheid te helpen deze mazelenplaag te boven te komen”, besluit Wade. “Er zijn te veel kinderen gestorven aan deze gemakkelijk te voorkomen ziekte.”

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.