D.R. Congo: dringend extra humanitaire hulp nodig in Noord-Kivu

Al jaren aan een stuk worden de regio’s rond Masisi, Walikale en Rutshuru, in het zuiden van de Congolese provincie Noord-Kivu, geteisterd door gewapend geweld en bendes. In de afgelopen maanden werden deze gewapende conflicten heviger, waardoor de humanitaire situatie in de gebieden nog is verergerd. Het aantal ontheemden is fors gestegen. Bovendien zijn er verontrustende tekenen van ondervoeding, seksueel geweld en schotwonden onder de ontheemden.

"Sinds het begin van het jaar is het aantal slachtoffers van seksueel geweld in Masisi verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. We zien ook een toename van patiënten met ondervoeding", zegt Ewald Stals, projectcoördinator van Artsen Zonder Grenzen in de gezondheidszone van Masisi. "Door de escalatie van de gewapende conflicten behandelen onze teams ook meer mensen met schotwonden en komen er meer ontheemde gezinnen in overvolle kampen aan, waar de toegang tot water en sanitaire voorzieningen schaars is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er patiënten met cholera zijn gemeld. We hebben snel een choleracentrum moeten opzetten.”

Waar zijn de humanitaire organisaties?

Van januari tot september 2019 hebben de teams van Artsen Zonder Grenzen in de gebieden van Masisi, Rutshuru en Walikale meer dan 11.220 ondervoede kinderen, 2.310 slachtoffers van seksueel geweld en 1.980 patiënten met schotwonden behandeld. Ondanks de kritieke situatie heeft de regio – die in de hulpsector vaak het 'Kleine Noorden' van Noord-Kivu wordt genoemd - te lijden onder een schrijnend gebrek aan humanitaire hulp.

"De laatste jaren hebben verschillende ngo's het 'Kleine Noorden' verlaten door onveiligheid, moeilijkheden om zich in de regio te verplaatsen en een gebrek aan financiering", zegt Karel Janssens, landcoördinator van Artsen Zonder Grenzen in de D.R. Congo. "Doordat er nu minder ngo’s actief zijn in de regio, reageren wij op steeds meer medische, maar ook niet-medische noden, vooral in de kampen. We draaien op volle kracht, maar het is duidelijk dat andere noodhulporganisaties dringend moeten terugkomen om mee te helpen in de humanitaire respons.”

Volgens recente schattingen leven meer dan 687.500 mensen in ontheemdenkampen of bij lokale families. Al maanden ijvert Artsen Zonder Grenzen voor de terugkeer van andere humanitaire organisaties ter plaatse. Die inspanningen hebben ervoor gezorgd dat in november een handvol organisaties in de regio is aangekomen, met tijdelijke financiering uit het Humanitair Fonds voor de D.R. Congo.

"Die steun is tijdelijk en verre van voldoende om in de behoeften te voorzien", gaat Janssens verder. "Gezien de omvang van de crisis is een veel grotere humanitaire respons nodig, met organisaties die ter plaatse aanwezig zijn en die op langere termijn financiële steun ontvangen. Het Humanitair Reactieplan 2020 voor de D.R. Congo moet hiermee duidelijk rekening mee houden bij de komende herziening van dat plan.”

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.