Donorconferentie Syrië: groeiende medische behoeften, krimpende fondsen verhinderen toegang tot gezondheidszorg

Donorconferentie Syrië: groeiende medische behoeften, krimpende fondsen verhinderen toegang tot gezondheidszorg

Amman, Brussel - De internationale financiële steun voor de gezondheidszorg in het noorden van Syrië neemt af. Na jaren conflict zijn de medische behoeften in de regio nu al veel groter dan de beschikbare medische diensten. De Syrische bevolking draagt een zware last door de beperkte steun en de sluiting van ziekenhuizen en gezondheidsfaciliteiten. Toch wordt deze nijpende situatie getroffen door nog meer bezuinigingen. Op maandag 27 mei vindt een internationale donorconferentie plaats in Brussel, en Artsen Zonder Grenzen (AZG) roept de donorgemeenschap op om prioriteit te geven aan de financiële ondersteuning van de Syrische gezondheidszorg.

- Fotos en videogetuigenissen onderaan dit bericht -

Bijna een derde van de gezondheidsvoorzieningen in de gouvernementen Idlib en Noord-Aleppo zijn reeds gesloten of hebben hun activiteiten gedeeltelijk opgeschort vanwege onderfinanciering. 1,5 miljoen mensen hebben geen toegang meer tot levensreddende en noodgezondheidszorg. In de afgelopen maanden sloten 77 gezondheidszorginstellingen in het noordwesten van Syrië door een gebrek aan financiering. 17 waren ziekenhuizen, waarvan negen vrouwen- en kinderziekenhuizen. Daarbovenop dreigen 112 gezondheidsvoorzieningen tegen eind juni te moeten sluiten, melden de lokale autoriteiten.

6% van de nodige fondsen

In 2024 is in totaal 4,07 miljard dollar nodig om de humanitaire nood in Syrië te lenigen. Er is nu slechts zes procent, oftewel 326 miljoen dollar, gefinancierd via het Humanitarian Response Plan (HRP). Internationale donoren en donorlanden moeten voldoende geld uittrekken voor gezondheidszorg, want de situatie wordt steeds moeilijker voor de mensen, met minder functionerende gezondheidsfaciliteiten, overbevolking van de faciliteiten die functioneren, tekorten aan medicijnen en een gebrek aan personeel.

"De Syrische bevolking draagt de grootste last van het financiële tekort omdat ziekenhuizen geen geld krijgen", zegt Carlos Arias, medisch coördinator van AZG voor Noordwest-Syrië. "Wanneer mensen op zoek gaan naar gezondheidszorg, zien ze dat de ziekenhuizen gesloten zijn, dat er geen dokters zijn of dat er geen medicijnen zijn. Als ze een dokter vinden, worden ze gevraagd om medicijnen te kopen bij privéapotheken, wat onbetaalbaar is."

Het financieringstekort en de gevolgen voor de gezondheidszorg hebben een zware impact op de langdurige gezondheidsomstandigheden, en verhoogt het risico op meer uitbraken van ziekten en een verminderde levenskwaliteit voor mensen. Groepen als kinderen en zwangere vrouwen kunnen bijvoorbeeld extra worden getroffen als er geen vaccinatiecampagnes worden gehouden. Bovendien kampt de regio nog met de verwoestingen door de aardbeving van februari 2023 en het conflict dat al meer dan 13 jaar duurt.

Ook water wordt schaarser, waardoor de inwoners van het noorden van Syrië afhankelijker worden van watertransport en waternetwerken. Deze worden echter gehinderd door onstabiele stroomvoorzieningen en hoge brandstofkosten. Daardoor verminderen mensen hun ​ waterconsumptie of gebruiken ze onveilig drinkwater, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

AZG in Syrië

Artsen Zonder Grenzen dekt een beperkt deel van de behoeften door kritieke medische en humanitaire hulp te bieden aan gemeenschappen in de gouvernementen Idlib en Aleppo. In 2023 gaven we meer dan 1 miljoen poliklinische consulten en meer dan 150.000 consulten voor niet-overdraagbare ziekten. De teams hebben meer dan 20.000 geboortes begeleid en meer dan 25.000 individuele consulten voor geestelijke gezondheidszorg gegeven.

"We hebben al meermaals onze bezorgdheid geuit over het feit dat de verslechterende gezondheidssituatie in Syrië niet kan worden aangepakt met verdere bezuinigingen op de financiering", zegt Thierry Goffeau, hoofd van de AZG-activiteiten in Noordwest-Syrië. "Onze teams en partners stellen elke dag de directe en ernstige gevolgen van het gebrek aan financiering voor patiënten vast."
"Minstens zes ziekenhuizen en vijf centra voor basisgezondheidszorg vroegen ons rechtstreeks om ondersteuning. Drie ervan zijn van cruciaal belang in het medische landschap van Noordwest-Syrië", zegt Karim El-Rawy, veldcoördinator van AZG in Idlib. "Artsen Zonder Grenzen is afhankelijk van haar eigen fondsen, maar veel andere NGO’s worden gesteund door overheidsfinanciering. Hun werk komt in gevaar door de bezuinigingen."

Om toegang tot gezondheidszorg voor mensen in het noordwesten van Syrië te garanderen, is voldoende financiering essentieel. Zonder fondsen kunnen de gezondheidsstructuren die door de aardbeving zijn beschadigd niet hersteld worden, en kunnen operationele faciliteiten niet hetzelfde niveau van dienstverlening bieden als vóór de aardbeving. De discrepantie tussen stijgende behoeften en krimpende middelen is zowel tegenstrijdig als onaanvaardbaar.

EINDE PERSBERICHT

In het noordwesten van Syrië biedt Artsen Zonder Grenzen essentiële medische en humanitaire hulp aan de gemeenschappen in de gouvernementen Idlib en Aleppo. Onze teams organiseren mee of ondersteunen zes ziekenhuizen, die een uitgebreid scala aan specialistische diensten bieden, waaronder moeder- en kindzorg, vaccinaties, chirurgie, geestelijke gezondheidszorg en behandeling van chronische ziekten en huidaandoeningen, evenals gezondheidsbevordering. Daarnaast hebben we een brandwondencentrum, waar onze multidisciplinaire aanpak chirurgie, geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapie en palliatieve zorg omvat. AZG beheert of ondersteunt ook 12 algemene gezondheidscentra, met een bijzondere nadruk op seksuele en reproductieve gezondheid en gezondheidsbevordering in de gemeenschap, en zet 11 mobiele klinieken in de hele regio in om essentiële medische diensten te verlenen aan ontheemden in afgelegen en ontoegankelijke gebieden. Onze andere outreach-activiteiten omvatten het beheer van twee klinieken voor niet-overdraagbare aandoeningen (NCD's), het faciliteren van doorverwijzingen van patiënten via ambulances en het leveren van cruciale diensten op het gebied van water, sanitatie en hygiëne in meer dan 100 kampen.

Drie patiënten beschrijven de uitdagingen die samenhangen met het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg in het noordwesten van Syrië. - Copyright: Abdulrahman Sadeq/MSF - opgenomen op 23 mei 2024

 

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.