De Humanitaire Hub is 5 jaar: onmisbaar en toch geen toekomstperspectieven

De Humanitaire Hub is 5 jaar: onmisbaar en toch geen toekomstperspectieven

De Humanitaire Hub is al 5 jaar een onthaal- en oriëntatiecentrum voor dakloze migranten. Al 5 jaar bieden vrijwilligers- en hulporganisaties er dakloze migranten de essentiële (medische, psychologische, juridische, materiële ...) hulp die ze niet van de overheid krijgen. De professioneel georganiseerde Humanitaire Hub speelt structureel en zo efficiënt mogelijk in op de vele dringende behoeften van deze mensen. Sinds 2017 klopten hier al duizenden mannen en vrouwen aan. Ondanks de regionale financiering en een pand in bruikleen beschikt de Humanitaire Hub niet over permanente middelen of een infrastructuur. De autoriteiten moeten hun inspanningen opschalen tot het niveau van de behoeften en de kwaliteit van het werk van de middenveldorganisaties.

Als reactie op de passieve houding van de politiek verantwoordelijken slaan verschillende ngo’s in 2017 de handen in elkaar om een menselijk antwoord te bieden op de behoeften van de dakloze migranten in Brussel. In een veilige ruimte in de Frontispicestraat kunnen mannen, vrouwen en kinderen terecht voor verschillende diensten: medische en psychologische zorg, juridisch advies, maatschappelijke hulp, het opsporen van familie, kledijdistributie en begeleiding naar nachtopvang. Dit is het begin van een unieke en onmisbare samenwerking.

Dankzij een financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist de Humanitaire Hub in januari 2018 van de Frontispicestraat naar een grote ruimte van AXA aan het Noordstation. Een coördinator en een culturele bemiddelaar worden aangeworven. Twee jaar later trekt de Humanitaire Hub naar zijn huidige locatie in de Havenlaan. De aanpak wordt nog professioneler. Zo wordt er een aparte ruimte voorzien voor migrantenvrouwen.

Lorenzo Durante Viola, coördinator van de Humanitaire Hub: “De behoeften en diensten van de Hub zijn erg geëvolueerd dankzij de expertise die we sinds 2017 hebben opgebouwd. Onze aanpak is steeds kwalitatiever en beter aangepast aan de behoeften en kwetsbaarheden van de begunstigden. We willen deze mensen een waardige opvang bieden, en bovenal een plek waar ze zich veilig voelen.”

Door de COVID-19-pandemie heeft de Humanitaire Hub zijn organisatie recent opnieuw aangepast. Zo is er nu in het gebouw naast de Hub een dagcentrum met voedselbedeling van het Rode Kruis België. De dakloze migranten moeten dus niet meer naar het Maximiliaanpark voor een maaltijd. Deze worden nu ter plaatse geleverd door organisaties en burgerinitiatieven (Cuistots Solidaires, Serve The City, Vriendschap Zonder Grenzen, Belgium Kitchen, Union Help, Meriem’s Kitchen en Ismael’s Kitchen).

In het dagcentrum kunnen de mensen ook even rusten, een douche nemen, hun spullen in een kluisje achterlaten, hun hart luchten en een aangepaste heroriëntatie krijgen. Sinds mei 2022 is er één enkele ingang voor beide gebouwen, wat de samenwerking tussen de teams concreet maakt.

Lorenzo Durante Viola, coördinator van de Humanitaire Hub: “Sinds de oprichting van de Hub hebben alle crisissen en tekortkomingen een impact gehad op ons werk en onze activiteiten. De recente verzadiging van het Fedasil-netwerk voor de opvang van asielzoekers legde extra druk op de activiteiten van de Hub. In de periode juni-augustus 2022 deelden we dagelijks 200 maaltijden meer uit dan in januari. Toen stond de teller al op 750.”

Honderden vrijwilligers rond een kerngroep van ngo’s

Vandaag bestaat het consortium van de Hub uit Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, Croix-Rouge de Belgique, SOS Jeunes-Quartier Libre AMO en het Burgerplatform BxlRefugees.

Talrijke openbare en privéorganisaties mobiliseren zich rond dit consortium. Zonder hun indrukwekkende betrokkenheid zou de Hub nooit kunnen werken. In totaal zetten 50 vrijwilligers en 60 medewerkers zich elke dag in om de Hub draaiende te houden.

De Hub in cijfers (januari-augustus 2022):

  • 12.320 aanmeldingen/maand in het dagcentrum
  • 1000 uitgedeelde maaltijden/dag
  • 850 douchebeurten/maand
  • 2150 raadplegingen/maand bij de gespecialiseerde diensten: distributie van kleren, medische en psychologische consulten, herstel van familiebanden, consulten voor dames via het onthaal van Sister’s House en begeleiding van NBMV’s
  • 261 nieuwe NBMV’s ontmoet

Wij vragen:

  • Een passend antwoord: De Hub wil ook onthaal- en oriëntatiemechanismen voor alle daklozen ontwikkelen. Deze moeten rekening houden met de specifieke behoeften van de transitmigranten in België. De oprichting van een adequaat associatief opvangnet en de sensibilisering van de overheid aangaande de basisbehoeften van deze mensen moeten dit mogelijk maken. Dit antwoord moet tot slot in alle Belgische onthaalstructuren geïntegreerd worden.
  • De noodfase voorbij: Vijf jaar na de opening stellen we helaas vast dat de daklozen een integraal deel uitmaken van de realiteit in Brussel. We moeten die noodfase dringend achter ons laten, zodat we van de opvang en begeleiding van deze mensen een structurele pijler van het Brusselse en Belgische opvangbeleid kunnen maken. De problemen van de begunstigden van de Hub situeren zich op het snijvlak van verschillende bevoegdheidsniveaus (federaal, regionaal, communautair, gemeentelijk), wat een alomvattend antwoord in de weg staat.
  • Overleg: De partners van de Hub zijn verbaasd over het gebrek aan overleg tussen de verschillende overheidsinstanties aangaande de migranten, onder wie ook NBMV’s (niet-begeleide minderjarige vluchtelingen).
  • Voortbestaan: De partners van de Hub willen dat de Humanitaire Hub permanent blijft voortbestaan. Daarom is een financiële zekerheid en een aangepaste infrastructuur nodig om op een kwaliteitsvolle manier aan de opvang- en begeleidingsbehoeften van de begunstigden te beantwoorden.
Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.