COVID-19 in Peru: uitzonderlijke sterfte en overrompelde ziekenhuizen

Een nieuwe, meedogenloze golf van COVID-19 overspoelt Peru. Ziekenhuizen zitten overvol en sterftecijfers zijn uitzonderlijk hoog, terwijl toegang tot vaccinatie een grote uitdaging blijft voor de pandemierespons. Artsen Zonder Grenzen werkt samen met de gezondheidsautoriteiten ten noorden van Lima om het uitbraakbeheer in het gebied te versterken.

Lima, 20 april – In Peru kampen ziekenhuizen met een kritiek gebrek aan zuurstofvoorraad, terwijl de P1-variant – de zogeheten Braziliaanse variant – de besmettingsgraad de hoogte in jaagt. Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)[1]meldde Peru, met een bevolking van ongeveer 33 miljoen, in de eerste week van april gemiddeld bijna 10.000 nieuwe gevallen en 300 sterfgevallen per dag. Dat is een stijging van meer dan 50 procent sterfgevallen ten opzichte van de voorgaande week.

Daardoor lijdt het land nu aan het hoogste aantal extra sterfgevallen ter wereld in verhouding tot zijn bevolking[2]. Spreiding van het medisch personeel is al tot het uiterste uitgerekt en verder, terwijl de middelen voor intensieve zorg niet beantwoorden aan de behoeften. De lage toegang tot vaccinatie verergert de situatie: slechts drie procent van de bevolking heeft ten minste de eerste dosis gekregen. Dit alles verhindert dat de gezondheidszorg op adequate wijze reageert op uitbraken.

Noodinterventie

Na een evaluatie eerder dit jaar, lanceerde Artsen Zonder Grenzen (AZG) een noodinterventie in samenwerking met de gezondheidsautoriteiten in de provincie Huaura, ten noorden van Lima, waar het regionale ziekenhuis in de provinciehoofdstad Huacho handen en middelen te kort komt om de sterke stijging van het aantal COVID-19-patiënten op te vangen.

Onze tussenkomst heeft twee hoofddoelstellingen”, zegt Jean-Baptiste Marion, hoofd van de AZG-missie in Peru. “We willen het Huacho-ziekenhuis en de lokale gezondheidszorg helpen ontlasten via een ondersteunende faciliteit, waar we COVID-19-patiënten kunnen behandelen en van zuurstof kunnen voorzien wanneer dat nodig is. Vandaag belanden veel niet-kritieke patiënten in het Huacho-ziekenhuis, waardoor de faciliteit overweldigd wordt. En om deze activiteit aan te vullen, werken we ook samen met gemeenschapsnetwerken om vroege detectie te verbeteren, patiënten te identificeren en hen de nodige zorg te bieden voordat hun toestand verslechtert en ze in kritieke omstandigheden terechtkomen."

De teams van Artsen Zonder Grenzen ondersteunen ook de intensive care van het Huacho-ziekenhuis om het patiëntenbeheer te verbeteren en bij elke stap van de patiëntenstroom te helpen.

De aanpak van AZG is gecentraliseerd rond een ziekenhuis met 50 bedden, verbonden met het Huacho-ziekenhuis, en een netwerk van lokale gezondheidscentra. De helft van deze bedden is uitgerust voor klinisch bewaakte isolatie, terwijl de andere helft patiënten van zuurstof kan voorzien, ook voor patiënten in ernstige omstandigheden.

Het land heeft nu een cumulatief totaal van meer dan 1,7 miljoen COVID-19-gevallen en meer dan 57.000 doden[3] bereikt. AZG-teams ter plaatse stellen vast dat mensen met symptomen vaak terughoudend zijn om medische hulp te zoeken in ziekenhuizen, privépraktijken kiezen (die niet altijd in staat zijn om het vereiste niveau van zorg te bieden) of zelfs aan zelfmedicatie gaan doen. De gevolgen voor een overrompeld gezondheidssysteem zijn verwoestend: mensen in veel steden staan 's nachts in de rij en slapen in open lucht om toch maar hun zuurstoftanks te kunnen vullen aan de weinige werkende reservoirs, in de hoop thuis voor hun familieleden te zorgen.

Daarom werkt Artsen zonder Grenzen samen met de lokale gemeenschapsactiviteiten, met als doel Covid-19-patiënten in de provincies zo vroeg mogelijk te identificeren en vanaf het begin in de goede richting te leiden bij het zoeken naar gezondheidszorg.

Een betere screening en patiëntenbeheer zijn vandaag een prioriteit”, besluit Jean-Baptiste Marion. “Er is een dringende nood aan meer vaccinatie, en zonder dat is het echter moeilijk om op korte termijn een verbetering te verwachten."

 

[1] https://covid19.who.int/region/amro/country/pe

[2] Financial Times, “How excess deaths compare around the world since Covid-19 outbreaks began”. Extra sterfgevallen worden gedefinieerd als het aantal sterfgevallen boven het historisch gemiddelde voor de periode.

[3] Bron: Ministerie van Volksgezondheid : https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.