Covid-19: Einde van de activiteiten van Artsen Zonder Grenzen in Thurn & Taxis

Na meer dan twee maanden activiteiten sluit Artsen Zonder Grenzen de deuren van het Covid-19-centrum op de site van Thurn & Taxis. In het medisch opvangcentrum werden daklozen en mensen zonder papieren ondersteund, opgevangen, getest, en indien nodig geïsoleerd en medisch opgevolgd door de ngo, in samenwerking met Samusocial en het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen.

 “Vandaag zijn er minder Covid-19 patiënten bij wie Covid-19 vermoed wordt of vastgesteld is, en dus kunnen we dit project stopzetten. Het centrum van Het Rode Kruis blijft open voor deze kwetsbare mensen.  Dat zou moeten volstaan voor de huidige noden.”, vertelt Marie-Christine Férir, emergency coordinator van Artsen Zonder Grenzen. 

In totaal waren er 162 opnames in het medisch opvangcentrum: 148 mensen werden opgenomen met Covid-19; er waren ook 14 heropnames voor verschillende redenen. 

“We blijven natuurlijk paraat om andere organisaties hulp te bieden. We blijven ook alert: als er een nieuwe golf van besmettingen komt, kunnen we een nieuw centrum openen,” vervolgt Marie-Christine Férir. “Dat deze mensen sociaal kwetsbaar zijn, maakt hen ook kwetsbaar voor het virus. Het is essentieel dat nieuwe besmettingen snel gedetecteerd worden op plaatsen waar zij langskomen en slapen, zoals opvangcentra. Op die plaatsen is ook de preventie van besmettingen belangrijk, net als de opvolging van wie besmet is en het traceren van hun contacten. Een multidisciplinair team voor deze kwetsbare groep zou heel nuttig zijn.”

Artsen Zonder Grenzen blijft wel actief in België, meer bepaald in de humanitaire Hub waar de organisatie psychologische steun biedt aan kwetsbare migranten in Brussel. Artsen Zonder Grenzen blijft ook actief in andere opvangcentra voor kwetsbare migranten en daklozen, en doet er aan voorlichting over infectiepreventie.

“We zijn heel erg tevreden over de samenwerking met de andere organisaties en de vele vrijwilligers die ons hebben geholpen. Samen hebben we een antwoord op mensenmaat kunnen bieden op deze crisis. We hebben we een warm onthaal geboden aan mensen die zo vaak worden vergeten. ” eindigt Marie-Christine Férir. 

Sinds midden maart heeft Artsen Zonder Grenzen Covid-19-activiteiten in België. Naast het medisch opvangcentrum voor kwetsbare migranten en daklozen in Thurn & Taxis, was de organisatie actief in verschillende hospitalen in Vlaanderen en Wallonië en ondersteunde ze woonzorgcentra in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Tenslotte gaf Artsen Zonder Grenzen ook advies aan verschillende overheden in België.

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.