COVID-19: Artsen Zonder Grenzen dringt aan op meer solidariteit tussen de Europese lidstaten

Aangezien het aantal mensen met COVID-19 in veel landen van Europa - nu het epicentrum van de pandemie - snel blijft toenemen, dringt Artsen Zonder Grenzen er bij de Europese lidstaten op aan om ook buiten hun nationale grenzen solidariteit te tonen. Essentiële medische benodigdheden, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, te beginnen met mondmaskers om het gezondheidspersoneel te beschermen, moeten dringend worden overgebracht naar de plaatsen waar ze het hardst nodig zijn. 

In Italië, waar Artsen Zonder Grenzen vorige week begon te werken in vier ziekenhuizen in Noord-Italië, wordt het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen steeds groter, waardoor eerstelijnsgezondheidswerkers aan het virus worden blootgesteld. Tekorten aan beschermingsmiddelen voeden de epidemie en belemmeren het vermogen om levens te redden. Bijna 1.700 gezondheidswerkers, oftewel 8% van het totale aantal gevallen van COVID-19 in Italië, zijn geïnfecteerd terwijl ze onvermoeibaar zorgen voor het toenemende aantal ernstig zieke patiënten die langdurig in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en gespecialiseerde intensieve zorg nodig hebben.

"Zelfs in Europese ziekenhuizen op hoog niveau zien we dat gezondheidswerkers overweldigd worden en tot 80 ambulances per dag binnenkrijgen, terwijl een dramatisch tekort aan beschermingsmiddelen hen in groot gevaar brengt. Sommige artsen worden gedwongen om 12 uur lang hetzelfde gezichtsmasker te dragen", stelt dokter Claudia Lodesani, voorzitter van Artsen Zonder Grenzen Italië en coördinator van de COVID-19-respons van Artsen Zonder Grenzen in het land. "Elke dag krijgen we nieuwe oproepen voor hulp, voor meer personeel, voor meer benodigdheden. Zonder een toestroom van dringend noodzakelijke beschermingsmiddelen zullen steeds meer gezondheidswerkers ziek worden, waardoor de beschikbaarheid van zorg voor patiënten afneemt, er nieuwe clusters van gevallen ontstaan en de strijd tegen de ziekte gevaarlijk wordt verzwakt.”

Op dit moment van crisis kan geen enkel land het hoofd bieden of de voorraden produceren die het nodig heeft. De Europese lidstaten moeten de door de Europese Unie ingestelde solidariteitsmechanismen dringend uitvoeren. De middelen moeten worden gedeeld om de pandemie te bestrijden waar deze momenteel woedt.

"Vandaag is het Italië dat dringend behoefte heeft aan de levering van medisch materiaal om gezondheidswerkers te beschermen, maar over een paar weken kan dat ook elders het geval zijn. Samen met de toegenomen productie moeten de Europese regeringen ervoor zorgen dat de voorraden vervolgens gemakkelijk naar de virushotspots kunnen worden verscheept", legt Brice de le Vingne uit, coördinator van de COVID-19-taskforce van Artsen Zonder Grenzen vanuit Brussel. "Intussen dreigen de grenzen te sluiten, waardoor de stroom van middelen en personeel naar de meest getroffen gebieden dreigt te worden geschaad".

Artsen Zonder Grenzen dringt erop aan dat de samenwerking tussen de staten wordt bevorderd om te voorkomen dat er voorraden worden aangelegd. In plaats daarvan moet hulp worden geboden over de grenzen heen om de gezondheidswerkers te beschermen die onze collectieve eerste lijn zijn in de strijd tegen het virus. 

"Dit virus respecteert geen grenzen en ook de solidariteit moet over de grenzen heen worden uitgebreid", zegt de le Vingne. "COVID-19 blijft zich verspreiden en elk land zal voor dezelfde uitdaging staan, tenzij het epicentrum van de pandemie met een sterke gezamenlijke inspanning wordt aangepakt".

Naast het versterken van de ziekenhuizen en de individuele patiëntenzorg is het van het grootste belang om de standaardmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid, die effectief zijn gebleken om andere uitbraken van besmettelijke ziekten onder controle te krijgen, te versterken. Dit omvat het proactief opsporen van gevallen en contacten, testen, het isoleren van patiënten, het isoleren van contacten met een hoog risico, het mobiliseren van het grote publiek om verdere overdracht te voorkomen en een strikte triage van milde en ernstige patiënten in ziekenhuizen. Als individu moet het publiek zich strikt houden aan de belangrijkste hygiënemaatregelen en aan de sociale afstand, om te helpen de curve van de epidemie af te vlakken, overweldigde ziekenhuizen te voorkomen en de toegang tot de gezondheidszorg te behouden.

Dit alles is nodig om de epidemie onder controle te krijgen en het verlies van levens te minimaliseren, zowel van COVID-19 patiënten als van alle andere gewonde en zieke patiënten die gezondheidszorg nodig hebben.

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.