COVID-19: Artsen Zonder Grenzen werkt in België voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen

Artsen Zonder Grenzen zet, in overleg met de Belgische gezondheidsautoriteiten, activiteiten op om de opsporing en het beheer van de Covid-19-patiënten onder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te versterken. Deze interventie vormt een aanvulling op de initiatieven van Artsen Zonder Grenzen in andere COVID-19-landen, zoals Italië, Frankrijk en Hong Kong. Artsen Zonder Grenzen ondersteunt op die manier het gezondheidssysteem dat zijn capaciteit versterkt om gevallen te voorkomen en te behandelen.

Bevolkingen in precaire situaties zoals migranten en daklozen zijn bijzonder kwetsbaar voor de Covid-19-epidemie. "In de context van deze epidemie zijn we bijzonder verontrust over het lot van de bevolkingsgroepen die zijn uitgesloten van het gezondheidssysteem", stelt Djoen Besselink, coördinator van de Belgische projecten voor Artsen Zonder Grenzen. "Deze mensen hebben eenvoudigweg geen manier om preventieve maatregelen tegen het virus te nemen. Ze kunnen hun handen niet wassen of zich niet isoleren van anderen, omdat ze geen huis hebben om in te blijven.”

De komende dagen zal Artsen Zonder Grenzen een triage- en opvangstructuur met een capaciteit van 50 bedden (eventueel uit te breiden tot 150 bedden) opzetten voor deze mensen in Brussel. Het doel van dit project is om voor mensen die geen onderdak hebben, een thuis te creëren waar ze kunnen worden geïsoleerd, de nodige medische follow-up kunnen krijgen en indien nodig kunnen worden overgeplaatst naar medische voorzieningen in de stad.

Deze faciliteit maakt het mogelijk om verdachte Covid-19-patiënten op te vangen, te isoleren, te behandelen en de verspreiding van de ziekte te voorkomen. "We werken aan het opzetten van de faciliteit samen met de partnerorganisaties waarmee we in België samenwerken: het Rode Kruis, Samusocial, Dokters van de Wereld, SOS Jeunes en het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen", vult dokter Bertrand Draguez aan, voorzitter van Artsen Zonder Grenzen België en coördinator van de respons op de Covid-19-epidemie in België.

Bovendien zal een mobiel opsporings- en sensibiliseringsteam van Artsen Zonder Grenzen voor gezondheidspromotie en infectiepreventie en -bestrijding worden opgericht om de rusthuizen in de Brusselse regio bij te staan. Het team zal ook psychologische ondersteuning bieden in deze rusthuizen als dat nodig is.

Tot slot zal Artsen Zonder Grenzen twee ziekenhuiscentra in de provincies Henegouwen en Antwerpen ondersteunen, mocht blijken dat hun capaciteit verhoogt moet worden. Artsen Zonder Grenzen evalueert hiervoor de opnamecapaciteit en de technische en opleidingsondersteuning die deze ziekenhuizen nodig hebben. 

Op 19 maart werden in België volgens de FOD Volksgezondheid 21 sterfgevallen en 1.795 bevestigde patiënten met Covid-19 geregistreerd. "Artsen Zonder Grenzen is met heel haar hart bij de mensen die door de ziekte zijn getroffen. We bewonderen ook de moed van al het gezondheidspersoneel dat zich tomeloos inzet voor de bestrijding van de pandemie", besluit dokter Draguez.

De teams van Artsen Zonder Grenzen blijven hun medische activiteiten overal ter wereld in stand houden, in een context waarin reisbeperkingen en beperkingen op het verkeer van hulpmateriaal vaak de continuïteit van deze activiteiten in gevaar brengen.

---

Voor de redactie

Artsen Zonder Grenzen is een humanitaire noodhulporganisatie die actief is in meer dan 70 landen over de hele wereld.

In België is Artsen Zonder Grenzen sinds september 2017 actief: we bieden geestelijke gezondheidszorg in het humanitaire centrum voor de migranten in Brussel. In samenwerking met Médecins du Monde, het Rode Kruis, SOS Jeunes en de Plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés blijven we binnen het humanitaire centrum werken aan de medische zorg voor migranten. Deze dienst maakt ook de triage en de opsporing van verdachte patiënten mogelijk. Voorlopig zijn er bij deze populatie geen verdachte of bevestigde gevallen vastgesteld.

In Italië ondersteunen de AZG-teams de Italiaanse gezondheidsautoriteiten in hun reactie op de pandemie van het coronavirus. Het personeel van AZG werkt in vier ziekenhuizen in de provincie Lodi, die deel uitmaakt van de regio Lombardije, het zwaarst getroffen gebied van het land.

Als reactie op de verspreiding van de Covid-19-epidemie in Frankrijk zet AZG deze week activiteiten op om de opsporing en het beheer van gevallen onder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Parijs en sommige departementen van de regio Ile-de-France te versterken.

In Hongkong worden de activiteiten van AZG op het gebied van gezondheidsvoorlichting en ondersteuning van de geestelijke gezondheid voor kwetsbare groepen voortgezet.

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.