AZG verwelkomt de lang verwachte WHO-strategie tegen slangenbeten

Artsen Zonder Grenzen verwelkomt de publicatie van het lang verwachte rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de te volgen strategie voor de preventie en controle van vergiftiging door slangenbeten. Het ambitieuze doel is om het aantal doden door - en invaliditeit ten gevolge van- tegen 2030 te halveren. Regeringen en donoren moeten de behandeling van slangenbeten nu de nodige aandacht geven, en concrete politieke en financiële steun voorzien. “We zijn voorzichtig optimistisch dat de strategie van WHO een keerpunt kan betekenen in de strijd tegen slangenbeten. Iedereen moet dit momentum aangrijpen om onnodige doden door slangenbeten voor eens en altijd een halt toe te roepen.”, zegt Julien Potet, beleidsmedewerker van de Access Campaign van Artsen Zonder Grenzen.

Elk jaar worden wereldwijd ongeveer 5,4 miljoen mensen gebeten door een slang en worden 2,7 miljoen mensen vergiftigd met 100.000 doden en 400.000 invaliden tot gevolg. Slangengif treft vooral armen zoals migranten en vluchtelingen en landbouwers en is nummer één op de lijst van vergeten tropische ziektes van WHO. Artsen Zonder Grenzen ziet de desastreuze impact van een slangenbeet op haar slachtoffers, hun familie en gemeenschappen op vele plaatsen waar we werken. Behalve dood en ernstige handicaps lijden slachtoffers van een slangenbeet ook aan stigma en discriminatie. Bovendien geraken families in de schulden wanneer ze een behandeling zelf moeten betalen.

Het wereldwijde antwoord op deze ziekte is tot op heden ontgoochelend. De pogingen die de laatste dertig jaar ondernomen zijn om de crisis aan te pakken hebben gefaald en de fondsen om de ziekte te behandelen zijn tot op heden onvoldoende. Het zijn nog steeds de slachtoffers zelf die voor hun behandeling moeten betalen. In de strategie door WHO staan duidelijke eisen voor meer fondsen. Dit is een stap voorwaarts die hopelijk snel tot acties zal leiden.

Artsen Zonder Grenzen is positief dat de veelzijdige strategie aanbeveelt dat de bestaande en toekomstige behandelingen veilig en betaalbaar moeten zijn, en ambitieuze plannen bevat om het aantal behandelingen en de toegang tot antigif aanzienlijk te verhogen in de getroffen regio’s. De Wereldgezondheidsorganisatie hamert ook op het belang van preventie, eerste hulp, en betere behandeling door opleiding en training van lokaal medisch personeel. Klinische begeleiding moet voorts zorgen voor correct gebruik van antigif om verkwisting tegen te gaan. “Om de toegang tot betaalbare en kwaliteitsvol antigif te verzekeren, moet de effectiviteit van bestaande producten worden bekeken en moeten meer fondsen ter beschikking gesteld worden om de bevoorrading van antigif te garanderen.”, aldus nog Potet.

In 2017 behandelde Artsen Zonder Grenzen meer dan 3.000 patiënten in haar ziekenhuizen, voornamelijk in Centraal-Afrikaanse republiek, Zuid-Sudan, Ethiopië, Jemen, Tanzania, Kenia, Kameroen, Sudan en Sierra Leone.

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.