AZG moet personeel evacueren uit zes ziekenhuizen in Jemen

Op 15 augustus werd het ziekenhuis van Abs, in het Jemenitische gouvernement Hajjah, gebombardeerd. Daarbij vielen 19 doden en 24 gewonden. Deze aanval bracht Artsen Zonder Grenzen (AZG) ertoe haar personeel te evacueren uit de ziekenhuizen die de organisatie in de gouvernementen Sa'dah en Hajjah (Noord-Jemen) steunt. Het gaat meer bepaald om de ziekenhuizen van Haydan, Razeh en Yasnim (gouvernement Sa'dah) en de ziekenhuizen van Abs en Al Gamouri (gouvernement Hajjah). De aanval op het ziekenhuis van Abs is tijdens deze oorlog al de vierde op een door AZG gesteunde zorgvoorziening. Het is ook meteen de dodelijkste. Bovendien werden andere zorgvoorzieningen en diensten al talloze keren aangevallen.

Op 6 augustus werden de vredesonderhandelingen in Koeweit tussen de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en de Houthi's opgeschort. Sindsdien volgen de luchtaanvallen van de coalitie in Noord-Jemen elkaar in sneltempo op.

In de voorbije acht maanden ontmoette AZG tot twee keer toe leiders van de coalitie in Riyad, om ervoor te zorgen dat de Jemenitische bevolking op humanitaire en medische hulp kan rekenen en om de garantie te krijgen dat de aanvallen op ziekenhuizen zouden stoppen. Toch duren de luchtaanvallen voort, hoewel AZG de gps-coördinaten van de ziekenhuizen waar haar teams werken systematisch aan de conflictpartijen heeft doorgegeven. De leiders van de coalitie hebben verschillende keren gezegd dat ze het internationaal humanitair recht zouden respecteren. Deze aanval toont echter nog maar eens dat ze er niet in slagen minder geweld te gebruiken en aanvallen op ziekenhuizen vol patiënten te vermijden. AZG is noch tevreden noch gerustgesteld door de verklaring van de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië die deze aanval als een vergissing bestempelt.

Gezien de intensiteit van het huidige offensief en aangezien het onmogelijk is geworden om te vertrouwen op het vermogen van de coalitie om dodelijke aanvallen te vermijden, vindt AZG dat de ziekenhuizen in de gouvernementen Sa'dah en Hajjah niet meer veilig zijn voor de patiënten en het personeel. AZG gaat nooit over één nacht ijs als ze beslist om haar personeel te evacueren (in dit geval verloskundigen, kinderartsen, chirurgen en spoedartsen). Maar zonder een geloofwaardige garantie van de conflictpartijen dat ze het beschermde statuut van de zorgvoorzieningen, het verzorgend personeel en de patiënten zullen respecteren, ziet de organisatie geen andere oplossing. Gezien de gebeurtenissen van de voorbije dagen is dat het geval voor de gouvernementen Hajjah en Sa'dah.

Er zullen zeker nog onderzoeken nodig zijn, maar we willen erop wijzen dat we de rapporten van vorige onderzoeken onder leiding van de militaire coalitie over de zorgvoorzieningen van AZG nooit ontvangen hebben. “Dit laatste incident toont nog maar eens dat de regels voor oorlogsvoering, de protocollen en de militaire procedures die momenteel in voege zijn, niet aangepast worden om de aanvallen op de ziekenhuizen te vermijden. Ze moeten dus herzien en gewijzigd worden”, aldus Joan Tubau, Algemeen Directeur van AZG. “AZG vraagt aan de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en aan de regeringen die de coalitie steunen, in het bijzonder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, om onmiddellijk maatregelen in te voeren die de burgers beter moeten beschermen.”

De ziekenhuizen die AZG steunt in Sa'dah, Haydan, Razeh, Abs, Yasnim en Hajjah zullen operationeel blijven met het personeel van het ministerie van Volksgezondheid en met vrijwilligers. De ziekenhuizen hebben het dus al bijzonder moeilijk om het hoofd te bieden aan de medische behoeften door de herneming van de bombardementen. Bovendien moeten ze een antwoord bieden op de acute behoeften die gecreëerd of erger worden door de aanzienlijke tekorten die de Jemenieten moeten ondergaan. AZG verzoekt alle partijen om de veiligheid van deze ziekenhuizen te waarborgen en ervoor te zorgen dat ze in alle neutraliteit en onpartijdigheid medische zorgen kunnen blijven toedienen.

AZG betreurt de gevolgen van de evacuatie voor de patiënten en haar Jemenitische collega's, die in gevaarlijke omstandigheden in die ziekenhuizen aan het werk blijven. We hopen dat de veiligheidssituatie snel beter wordt, zodat de bevolking op adem kan komen en de teams van AZG kunnen terugkeren om medische zorgen toe te dienen waar dat nodig is. AZG betreurt ook het collectieve onvermogen om de Jemenitische burgerbevolking te beschermen tegen de militaire acties en aangepaste humanitaire hulp te bieden.

Bovendien veroordeelt AZG de manier waarop alle betrokken partijen (de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, de Houthi's en hun bondgenoten) deze oorlog voeren en blinde aanvallen leiden die totaal geen rekening houden met de burgerbevolking. Tot slot wil AZG nog haar diepste medeleven betuigen aan de familie van onze medewerker en aan de patiënten die tijdens de aanval om het leven kwamen. Het feit dat verzorgend personeel, zieken en gewonden gedood worden in een ziekenhuis zegt veel over de wreedheid en onmenselijkheid van deze oorlog.

Vóór de evacuatie was AZG aan het werk in 11 ziekenhuizen en gezondheidscentra in Jemen. De organisatie bood ook steun aan 18 andere ziekenhuizen en gezondheidscentra in 8 gouvernementen: Aden, Ad Dali', Ta'izz, Sa'dah, Amran, Hajjah, Ibb en Sanaa. Meer dan 2.000 medewerkers van AZG, onder wie 90 expats, zijn momenteel in Jemen aan de slag.

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.