Artsen Zonder Grenzen veroordeelt de beslissing van Nicole De Moor om de opvang van alleenstaande mannelijke asielzoekers in België tijdelijk op te schorten

Artsen Zonder Grenzen veroordeelt de beslissing van Nicole De Moor om de opvang van alleenstaande mannelijke asielzoekers in België tijdelijk op te schorten

Artsen zonder Grenzen veroordeelt ten stelligste de recente beslissing van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole De Moor, om de opvang van alleenstaande mannen die internationale bescherming zoeken in België in het Fedasil-netwerk tijdelijk op te schorten. Deze ontoelaatbare beslissing dreigt, na twee jaar crisis waarin de plaatsen voor alleenstaande mannen al zeer beperkt waren, een nieuwe toestroom van dak-en thuislozen te veroorzaken in de hoofdstad en elders in België. Als internationale medische humanitaire organisatie trekt Artsen Zonder Grenzen aan de alarmbel over de impact van een dergelijke beslissing op de fysieke en mentale gezondheid van mensen die internationale bescherming zoeken.

Tijdens de crisis hebben onze teams op het terrein nauw samengewerkt met mensen die internationale bescherming zoeken, alsook met andere mensen die uitsluiting ervaren, om zo goed mogelijk in hun behoeften te voorzien, terwijl ze de rampzalige gevolgen van het gebrek aan onderdak, waar ze wettelijk recht op hebben, voor hun mentale en fysieke gezondheid aan de kaak stelden. Gezien het grote aantal mensen dat nu al op straat slaapt en de kraakpanden die nu moeten sluiten (zoals die in de Wetstraat op donderdag 31/08), denken we dat deze beslissing de chaos alleen maar zal verergeren.

Tussen januari en juni 2023 hebben onze teams in de Humanitaire Hub 527 patiënten gezien voor consulten in de geestelijke gezondheidszorg (psychologisch en psychiatrisch), voor een totaal van 1.090 consulten. Tot 85% van deze mensen zijn aanvragers van internationale bescherming en bijna 90% zijn alleenstaande mannen, waarvan de overgrote meerderheid van de straat komt. Deze cijfers ondersteunen en bevestigen de bezorgdheid van onze teams over het systematisch op straat belanden van deze groep mensen.

"De beslissing om de opvang van alleenstaande mannen tijdelijk op te schorten is een absurd idee dat het aantal mensen op straat alleen maar zal doen toenemen.” Jean-Paul Mangion, medisch coördinator van de Belgische missie.

De patiënten die we zien hebben grote noden, ze hebben geleden onder trauma's, zware depressies, angsten en psychoses. Velen van hen zijn ook slachtoffer van verschillende vormen van geweld, fysiek, seksueel of politiegeweld, hier in België, maar ook in hun land van herkomst en op de migratieroute die ze volgden.

Artsen zonder Grenzen roept op tot toegang tot onderdak en bescherming voor iedereen en roept de regering nogmaals op om haar verantwoordelijkheid te nemen en nationale en internationale verplichtingen na te komen. Er moeten urgentiemaatregelen worden genomen.

Quentin Barrea Press Officer, Médecins Sans Frontières

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.