Artsen Zonder Grenzen reageert op uitbraak COVID-19 coronavirus

Gespecialiseerde medische beschermingskledij van Artsen Zonder Grenzen is onderweg naar het ziekenhuis van Wuhan Jinyintan in de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de coronavirus COVID-19 uitbraak.

“Tot op vandaag, 14 februari, werden meer dan 64.000 gevallen van COVID-19 vastgesteld, waarvan 99% in China”, zegt Gert Verdonck, noodcoördinator van Artsen Zonder Grenzen voor COVID-19. “Medische beschermingskledij is cruciaal. Die delen we momenteel uit aan de eerstelijnsgezondheidswerkers, zodat zij veilig te werk kunnen gaan bij een uitbraak van deze grootte. Een levering van 3,5 ton wordt vanuit onze stock in Brussel via de Hubei Charity Federation naar het ziekenhuis Wuhan Jinyintan gestuurd, een van de belangrijkste gezondheidscentra in de behandeling van COVID-19. Daarnaast stuurt Artsen Zonder Grenzen een donatie van een ton beschermende kledij naar de Hong Kong St. John Ambulancedienst, om hen te ondersteunen tot hun eigen stocks zijn aangevuld.

Interventie in Hong Kong

Een team van Artsen Zonder Grenzen opende eind januari een project in Hong Kong rond de gezondheidspromotie voor kwetsbare groepen. “De juiste informatie voorzien en de gemeenschap betrekken bij een uitbraak is van enorm belang. In Hong Kong leggen we de focus op sociaaleconomisch achtergestelde groepen, die anders moeilijk aan medische info zouden geraken. Daarbij richten we onze aandacht ook op de mensen met een hoger risico op zware gevolgen na besmetting, zoals ouderen.”

“We ontmoetten de laatste weken verscheidene straatvegers, vluchtelingen en asielzoekers, alsook mensen met een visuele beperking,” aldus Karin Huster, projectcoördinator in Hong Kong. “We delen de laatste geüpdatet en feitelijke informatie, en nog belangrijker: we staan klaar om te luisteren en op de vele vragen te antwoorden die de nieuwe ziekte oproepen. Angst verspreidt zich vaak sneller dan een virus, dus aan stressmanagement doen en paniekuitbraken voorkomen is essentieel voor ons.”

Elders, in andere landen, bereidt Artsen Zonder Grenzen zich voor op een mogelijke uitbraak van COVID-19. De organisatie staat in contact met de autoriteiten van diverse Zuid- en Zuidoostelijke Aziatische landen, om steun te bieden wanneer nodig. Dit gaat van het opleiden van gezondheidswerkers over infectiepreventie, naar controlemaatregelen installeren en informatie bieden aan risicogroepen. We gaan gelijkaardig te werk als bij de uitbraak van het SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome) in 2003, veroorzaakt door een virustype verwant aan corona.

Contacteer ons
Lize Van Dyck Press & Media, Artsen Zonder Grenzen
Lize Van Dyck Press & Media, Artsen Zonder Grenzen
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.