Artsen Zonder Grenzen genoodzaakt haar teams terug te trekken uit noordwestelijke regio Kameroen

Na bijna acht maanden schorsing van haar activiteiten door de Kameroense autoriteiten, is de medisch-humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) genoodzaakt haar teams terug te trekken uit de regio Noordwest van Kameroen. Deze regio kampt al jaren met gewapende conflicten tussen veiligheidstroepen en separatisten.

"We kunnen niet langer in een regio blijven waar we geen zorg mogen verlenen", zegt Emmanuel Lampaert, operatiecoördinator van Artsen Zonder Grenzen voor Centraal-Afrika. "Helaas kunnen we onze medewerkers niet langer stand-by houden, dus we hebben geen andere keuze dan onze teams terug te trekken. We zullen echter een klein verbindingsbureau behouden in Bamenda, de regionale hoofdstad, om onze dialoog met de autoriteiten voort te zetten."

Artsen Zonder Grenzen verleende sinds 2018 gratis medische noodhulp en ambulancediensten in de regio Noordwest, totdat in december 2020 de Kameroense autoriteiten onze activiteiten een halt toe riepen [1]. Officieel totdat het samenwerkingskader van Artsen Zonder Grenzen met de overheid kon worden herzien, maar het besluit viel net na beschuldigingen van het steunen van lokale gewapende groepen. Artsen Zonder Grenzen heeft deze beschuldigingen consequent en categorisch verworpen, zowel tijdens vergaderingen met de autoriteiten als in het openbare debat [2]. Ondanks maandenlange uitwisselingen gaven de autoriteiten Artsen Zonder Grenzen geen toestemming om haar medische activiteiten te hervatten.

"Deze schorsing vermindert de toegang tot medische diensten aanzienlijk, in een gebied waar gemeenschappen zwaar worden getroffen door gewapend geweld", vervolgt Lampaert. "We hopen dat het verlenen van medische humanitaire hulp aan iedereen, zonder onderscheid, nog steeds mogelijk zal zijn. De mensen betalen een zeer hoge prijs voor deze situatie. Als de autoriteiten besluiten onze schorsing op te heffen, zullen we onze medische activiteiten zo snel mogelijk hervatten."

Sinds 2018 was Artsen Zonder Grenzen een van de weinige internationale ngo's die gratis medische zorg bood aan gemeenschappen in de regio Noordwest, en beheerde ze de enige 24/7 gratis ambulancedienst in het gebied. Bijna vier jaar crisis heeft honderdduizenden mensen op de vlucht doen slagen en veel zorginstellingen niet meer functioneel gemaakt.

"Het is essentieel dat andere organisaties ingrijpen om het ministerie van Volksgezondheid extra te ondersteunen. Enkel zo kan de zorg voor kwetsbare mensen blijven plaatsvinden", besluit Emmanuel Lampaert. "Sinds 2018 zijn we getuige geweest van talrijke aanvallen en intimidatieacties tegen gezondheidsinstellingen, en AZG bleef hiervan niet gespaard. Hoewel we nu gedwongen zijn onze teams terug te trekken, roepen we alle partijen in de crisis op om zorgaanbieders te respecteren, of ze nu lid zijn van niet-gouvernementele organisaties of het ministerie van Volksgezondheid. Elke bedreiging of geweld tegen hen of hun patiënten is onaanvaardbaar."

Van 1 januari 2020 tot aan de stopzetting van de operaties op 8 december, behandelden AZG-teams in de regio Noordwest180 overlevenden van seksueel geweld, gaven ze 1.725 consultaties in de geestelijke gezondheidszorg, voerden ze 3.272 operaties uitgevoerd en vervoerden ze 4.407 patiënten per ambulance (van wie meer dan 1.000 vrouwen op het punt van te bevallen).

Foto's en filmmateriaal via https://media.msf.org/Share/77aa5722cuo04e8i37j7ubhrddg814c7

[1] https://www.msf.org/msf-denied-providing-badly-needed-healthcare-northwest-cameroon

[2] https://www.msf.org/doctors-without-borders-rejects-allegations-support-armed-groups-north-west-cameroon

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.