Artsen Zonder Grenzen brengt een eerste overzicht uit van haar covid-19-activiteiten in België

In een rapport dat vandaag wordt gepubliceerd, presenteert de internationale medische ngo Artsen Zonder Grenzen een eerste overzicht van haar covid-19-activiteiten in België. Tegelijkertijd kondigt Artsen Zonder Grenzen een voortzetting aan van die activiteiten.

Op 16 maart is Artsen Zonder Grenzen, bekend om haar medische projecten in zogeheten ontwikkelingslanden of in conflictgebieden, in België van start gegaan, in overleg met de gezondheidsautoriteiten, met steun aan ziekenhuizen en een reeks projecten ter bescherming van de bevolkingsgroepen die het meest kwetsbaar zijn voor de pandemie, zoals ouderen, migranten en daklozen.

Ervaring ten dienste van de Belgische bevolking
"Elk jaar sturen we enkele honderden collega's over de hele wereld uit om de gezondheidsstelsels te ondersteunen die verzwakt of overweldigd zijn door humanitaire crises, zoals epidemieën, natuurrampen of conflicten. We beseften al snel dat we onze ervaring in het buitenland ten dienste van de Belgische bevolking konden stellen", legt algemeen directrice van Artsen Zonder Grenzen Meinie Nicolai uit.

Tot op heden voeren meer dan 120 medewerkers, ondersteund door tientallen vrijwilligers, deze interventies nog steeds uit in gezondheidsinstellingen, woonzorgcentra of in het medisch opvangcentrum in Tour et Taxis, Brussel. "In de komende weken zullen we onze expertise in het gebruik van beschermingsmiddelen, triage en patiënten- en personeelsstromen blijven aanbieden aan zij die het nodig hebben, net zoals we de opvang, medische en geestelijke gezondheidszorg op de site van Tour et Taxis zullen voortzetten", vervolgt Nicolai.

Speciale aandacht voor de meest kwetsbaren

In de eerste vier weken van de interventie hebben de mobiele teams van Artsen Zonder Grenzen in totaal 62 woonzorgcentra in België bezocht (vandaag zijn dat er 94) om bevestigde patiënten te identificeren en te isoleren, om zorg te organiseren rond maatregelen in infectiepreventie en -controle, en ook om psychologische ondersteuning te bieden aan het personeel en de patiënten. Maar liefst 6.000 woonzorgcentrabewoners konden rekenen op deze diensten; bijna 1.000 eerstelijnsgezondheidswerkers hebben deelgenomen aan een opleiding voor infectiepreventie en -controle, isolatiemaatregelen en doorverwijzing naar ziekenhuizen.

Op de site van Tour & Taxis in Brussel, voor de gelegenheid omgevormd tot een medisch opvangcentrum, werden meer dan 73 mensen die nergens anders terecht konden, verzorgd, gevoed en gehuisvest door ngo, in samenwerking met Samusocial en het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen. Artsen Zonder Grenzen, in samenwerking met het Tropisch Instituut van Antwerpen, is ook begonnen met het screenen van patiënten in Tour & Taxis. Daarnaast hebben niet minder dan 22 andere structuren die hulp bieden aan daklozen en migranten een opleiding gekregen in infectiepreventie en -controle en gezondheidsbevordering. 
Op één maand tijd heeft Artsen Zonder Grenzen meer dan 3.000 vermoedelijke en bevestigde covid-19-patiënten onder de daklozen en mensen zonder papieren ondersteund, opgevangen, geïsoleerd en medisch opgevolgd.

Menselijke en materiële ondersteuning van ziekenhuizen

10 Belgische ziekenhuizen kregen technisch en strategisch advies en training over patiëntenstroom en infectiepreventie en -controle. 8 zorginstellingen werden ondersteund in de opstartfase van de schakelzorgcentra (fase post-intensieve zorg).

De materiële giften aan Belgische ziekenhuizen en gezondheidscentra bedroegen meer dan 41.000 stuks persoonlijke beschermingsmiddelen, voor een totaalbedrag van bijna 20.000 euro. 

En morgen?

"Aanvankelijk zouden we gedurende 3 maanden onze reactie op Covid-19 in België aanpassen aan de evolutie van de epidemie. Terwijl de autoriteiten deconcentratiestrategieën plannen, zullen we blijven inspelen op de mogelijke noden van de Belgische bevolking. We blijven flexibel", besluit Nicolai.
Tot slot wil de medische ngo benadrukken dat al haar activiteiten in België niet mogelijk zouden zijn geweest zonder de mobilisatie en de vrijgevigheid van haar schenkers, die de ngo nog eens extra wil bedanken voor hun vertrouwen. Het is nog steeds mogelijk om de acties van Artsen Zonder Grenzen te blijven steunen door een gift te doen op : www.msf-azg.be/nl/doe-een-gift.

Contacteer ons
Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.